TV-vasya lozhkinKai kurie DNSB“ Rumpiškės“ gyventojai gavo S. Remėzos pasirašytus lapelius, kuriuose jis samprotauja apie praėjusį susirinkimą. Dar vasarą S. Remėza teigė, kad surinkęs gyventojus atskirais namais “patvirtins savo įgaliojimus“ ir galės  valdyti DNSB“ Rumpiškės“, o dabar rašo, kad apsidžiaugė, jog susirinko gyventojus į visuotinį susirinkimą ir susirinkime galės priimti svarbius sprendimus.

Bet tam, kad susirinktume, Vaida Vasiliauskaitė su iniciatyvine grupe numynė ne vieną kilometrą į Klaipėdos savivaldybę ir parašė keletą raštų, kad priversti S.Remėzą organizuoti visuotinį bendrijos susirinkimą. Kaip greitai S. Remėza prisiima svetimus nuopelnus. Norime pabrėžti, kad Vaidai Vasiliauskaitei daug gyventojų skambino ir prašė nesustoti pusiaukelėje sakė, kad S. Remėza yra netinkamas pirmininkas ir kad reikia būtinai sustabdyti jo vadovavimą bendrijai bei mūsų pinigų švaistymą.

S. Remėza labai džiaugėsi, kad bendrijos gyventojai susirinko į susirinkimą, bet klausimas – kas draudė S. Remėzai kiekvienais metais rengti bendrijos susirinkimus ir džiaugtis? Kas draudė patirti tą palaimą kiekvienais metais, sukviečiant visos bendrijos narius į visuotinį susirinkimą?

Manome, S. Remėza nenori visuotinių susirinkimų, kad būtų patikrinta jo vadovaujamu laikotarpiu bendrijos buhalterija, nes tada gyventojai paklaus – kodėl netaupai pinigų, kur juos leidi ir kas tau leidžia pinigus švaistyti.

S. Remėza lapelyje rašo, kad susirinkimo pirmininku reikėjo rinkti S. Remėzą ir tam buvo koks tai pagrindas. Teisinio pagrindo susirinkimo pirmininku rinkti S.Remėzą nėra, o S.Remėza savo organizacinius sugebėjimus pademonstravo susirinkimo metu. Pristatinėdamas savo siūlomus bendrijos įstatus pasakojo apie įgaliotinius, ir tai, kad už šiuos įstatus balsavo keletas namų.  Tačiau jokių įgaliotinių S.Remėzos siūlomuose įstatuose nėra ir S.Remėza susirinkimo metu prisipažino, kad jis suklydo ir pristatinėjo ne tuos įstatus. Dar visai neseniai S.Remėza painiojosi, kiek bendrijoje namų, tai painiava su įstatais nestebina. Ar gali bendrijos primininku būti žmogus kuris net bendrijos įstatų nesugeba parengti pagal pavyzdį? Savivaldybės puslapyje yra trys įstatų variantai, ar taip sunku išsirinkti vienus ?

Lapelyje rašoma apie kokias tai paskalas ir šmeižtus, kuriomis vadovavosi bendrijos nariai, tačiau mūsų interneto svetainėje pateikiamos bendrijos išlaidos yra nurodytos teisingai ir pagrįstos dokumentais.

Yra teigiama, kad Ryšininkų 8 namo grupė siekė sunaikinti bendriją. Tai yra netiesa, grupė norėjo, kad Ryšininkų 8 namas atsiskirtu nuo DNSB „Rumpiškės“ ir įkurtu atskirą bendriją. Mes norėjome atsiskirti ir tvarkyti vieną namą, tai buvo paprasčiau ir greičiau, nei siekti permainų visoje penkių namų bendrijoje.  Atsiskyrimui pritarė dauguma gyventojų – 39 pasisakė už atsiskyrimą, nepritarė 23. Tokiu būdu gyventojai mumis patikėjo, bet pagal įstatymą atsiskyrimui turėjo pritarti du trečdaliai bendrijos narių. Taigi atsiskyrimui mums pritrūko kokių 5 balsų.

Vaida Vasiliauskaitė ir kiti iniciatyvinės grupės nariai sulaukė labai daug skambučių ir prašymų toliau nenuleisti rankų ir įvesti tvarką DNSB „ Rumpiškės“ , per susirinkimą balsavote už Vaidos Vasiliauskaitės įstatus ir tai Vaidai Vasiliauskaitei suteikia jėgų toliau kovoti.

Bet po Naujųjų metų mes informuosime, kaip toliau elgsimės.