Skaitai, žinai arba sergu, bet nesigydau

Kaip mus informavo bendrijos gyventojai, labai daug bendrijos gyventojų pašto dėžutėse rado lapelius su pavadinimu “skaitai, žinai“. Kas šį lapelį parašė neaišku, nes turbūt pats to lapelio autorius supranta, kad jam jau reikia gydytis, nes jis serga. O kadangi, kaip dažnai būna su ligoniais, nenori pripažinti ligos, nors įtaria, kad sveikata šlubuoja, tai nepasirašo, nes pačiam to lapelio autoriui gėda dėl savo išvedžiojimų . Kiekvienas perskaitęs lapelyje parašytą informaciją supras, kad ten visiška nesąmonė, nors, kai kurie faktai iš mūsų bendrijos gyvenimo ir pateikti. Pradžioje rašytojas piktinasi dėl to, kad Stoilik byla nutraukta, kad neva kažkokia tai mistinė Irina S. rašė procesinius dokumentus. Toliau rašo apie neva blogai dirbančią valdybą, tada kas su kuo draugauja, o kadangi neturi jokių įrodymų, tai aišku bijo, kad netektų už sapaliojimus eiti į teismus ir atsakyti, tai nepateikia nei savo sapaliojimų patvirtinančių faktų, nei prisistato kas rašo, nei iš kur žino kas ir su kuo draugauja (lyg draugystė būtų nusikaltimas- taip galima suprasti iš rašto). Toliau rašo, kad patvirtintas minimalus mėnesinis atlyginimas yra 350 eurų, šio rašto autoriau, atsipeikėkite, nes minimalus atlyginimas nuo 2016-07-01 dienos yra 380,00 eurų, o valandinis 2,32 euro.

Toliau autorius piktinasi, kad nėra renkamas bendrijos pirmininkas, nors bendrijų įstatyme nėra nurodyta kokį laikotarpį  valdyba gali laikinai eiti bendrijos pirmininko pareigas, o tai reiškia, kad visus tris metus iki tol kol tęsiasi valdybos įgaliojimai. Kiek supratome, tai tas faktas yra to lapelio rašytojui nepalankus, todėl ir nesivadovauja LR bendrijų įstatymu. Toliau autorius piktinasi, kad nevyksta įgaliotinių susirinkimai, o faktas tas, kad įgaliotinių susirinkimai neprivalomi. Tik Irina Safončikienė buvo įpratusi kviestis įgaliotinius, tačiau tai įrodo, kad vietoj to, kad kviesti bendrijos narių susirinkimus ir priimti ten sprendimus, ėjo lengviausiu keliu, t.y. kvietė įgaliotinius. Toliau autorius rašo, kad R. Zumarienė buvo paruošusi 2015 metų ataskaitą, o valdyba nutraukė bylą prieš Stoilik. Aš, tai galiu paaiškinti ir to lapelio autoriui, kad, jei R. Zumarienė buvo paruošusi 2015 metų ataskaitą, vadinasi visi likučiai, kurie buvo ištrinti Stoilik turėjo būti atstatyti, nes kitaip ataskaitos, teisingos ataskaitos, neparuoši. Jei R. Zumarienė atstatė  pradinius likučius, tai nėra tikslo bylinėtis su Stoilik, nebent, tai mistiniai Irinai S. labai norisi ruošti procesinius dokumentus, nes kaip sakoma tik labai giliose svajonėse gali svajoti, kad dirba teisinį darbą ir ruošia procesinius dokumentus, nes arba neturi tinkamo išsilavinimo, arba yra absoliuti neišmanėlė (is) ir ligonė (is).

Toliau autorius drąsia atskleidžia savo neišmanymą ir bukumą, nes, jei pats autorius įvardina, kad skolos yra beviltiškos, vadinasi jos ir yra beviltiškos, nes jos taip pradedamos vadinti tada, kada jų neįmanoma atgauti. O kas atsakingas už tokias beviltiškas skolas, o gi arba S. Remėza, arba I. Safončikienė, nes jie buvo išrinkti bendrijos pirmininkais ir jie turėjo reikalauti, kad skolos būtų išieškotos. Kiek yra žinoma pagrindinės skolos susidarė S. Remėzos vadovavimo laikotarpiu, tai, jei jau kažkokia mistinė Irina S. nesitveria savo kailyje kaip nori ruošti procesinius dokumentus, tai tada reikėjo juos ir ruošti, kas trukdo, kad ir dabar paruošti procesinius dokumentus. Niekas netrukdo imk ir ruošk skolų išieškojimui ieškinius ir dar įvardink, kad tai beviltiškos skolos ir teismo sekretorė atmes tokį ieškinį, nes skolos yra beviltiškos.

Taip pat autorius užsimena apie gerus darbus Irinos S. ,bet aš matau tik blogus Irinos S. darbus, nes pirmas ir pats svarbiausiais faktas: nebuvo revizoriaus ir nebuvo galima pamatyti išvados apie bendrijos lėšų panaudojimą per 2015 metus, todėl niekas kitas negali sakyti , kad viskas bendrijoje buvo gerai, kaip tik revizorius, kuris už tai neša atsakomybę įstatymiškai. Toliau Irina S. pati vos prasidėjus 2016 metams išeina savo noru iš darbo, kas rodo jos visišką atsakomybės nebuvimą. Trečia Irina S. nemoka bendrauti su žmonėmis juos visaip vadina ir nesprendžia su bendrija susijusiu klausimų, nes, jei kokio klausimo nenori spręsti, tai iškolioja bendrijos narį ir tuo problemą mananti, kad yra išspręsta ( tai įrodo garso įrašai Irina kalbasi su Sandra ir Irina kalbasi su Vaida) bei kiti pateikti dokumentai šioje svetainėje. Dabar pridedame raštą, kuris buvo išmėtytas į mūsų bendrijos pašto dėžutes: skaitai-zinai

Žurnalistų etikos komisijos sprendimas

Kaip jums rašiau šis “blogas“ yra apskųstas žurnalistų etikos komisijai. Komisija nutarė, kad trys straipsniai turi būti ištrinti. Be jokių pateiktų įrodymų žurnalistų etikos inspektorius nustatė, kad tiek Vaida Vasiliauskaitė, tiek Sandra buvo su Irina Safončikiene susipykusios asmeniškai ir kad bendrijos patalpose sprendė savo asmeninius klausimus, problemas. Tai netiesa, bent jau su manimi, Vaida Vasiliauskaite, jokių asmeninių reikalų Irina Safončikienė neturėjo ir aš su taip pat. Tačiau į teismą nesikreipsiu, nes neturiu laiko. Tiesa, visus įrodymus persiunčiau Klaipėdos miesto tarybai ir reikalai šiek tiek pajudėjo, dėl žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimo, nes yra susidomėjusių, tai gal taško ir nedėsime. Be to aš, Vaida Vasiliauskaitė, turiu jos Irinos Safončikienės el. pašto adresą, kuri pati davė, nes man šiuo paštu siuntinėjo sekančio turinio laiškus pasiskaitykite:

1 . Vienas iš laiškų: “Gerbiama Vaida, pasitikrinome Jūsų atsiūsta “Digitalo“ sąskaita ir nustatėme, kad telefonų ragelių Jūsų laiptinėje buvo paimta ne 22, o 24. . Dėl to skirtumo atliktų darbų akto galutinė suma padidėjo 100 Lt (4970)
Pagarbiai Bendrijos Pirmininkė
Gražios Jums dienos“

2. Kitas laiškas :“Informuoju, kad Ryšininkų g. 8 namo, 2 laiptinėje yra 40 bendrijos narių.
Bendrijos Pirmininkė“

3. Dar vienas laiškas : “Ačiū tau Vaida, ačiū už viską!
Pagarbiai Irina“

4. Dar vienas laiškas:“Gerbiamoji, labai apgailestauju dėl jūs kamuojančių ankstyvu senatvinės silpnaprotystės požymių  ( mano nuomone), aš jums aiškiai pasakiau, rugsėjo 7 dieną, kad dėl laiptinės dažymo darbų gyventojus informavau, yra pakabintas skelbimas laiptinės skelbimų lentoje (prašau jo nenuplėšinėti). Laiptinės dažymo darbai prasidės rugsėjo 17 d.,bet jus rugsėjo 8 dieną vėl manęs klausiate to paties.

Bendrijos pirmininkės pastangomis su Rangovu A.Simonavičienė atnaujinta sutartis dėl laiptinės dažymo (kuri buvo nutraukta dėl jūsų netinkamo elgesio), rangovas turi susiplanavęs į priekį darbus pusmečiui, todėl įtraukti R8- II laiptinės remontą buvo nelengva.

Dėl šlubojančios atminties jūs neprisimenate, kad Bendrijos pirmininkės pastangomis piktybinių skolininkų bendrijoje nėra, jau esami dengia savo skolas pagal skolos grąžinimo grafikus, su tais, kas nedengia įsiskolinimų dirba antstolis, apie tai buvo iškabinti pranešimai laiptinėse sausio ir gegužės mėnesiais, sekantis bus pakabintas spalio mėnesį. Kas liečia jūsų kliedesius apie neva išreikštas pastabas bendrijos pirmininkei, taip ir lieka tik jūsų svajonėse. Nesielkite akiplėšiškai ir neklaidinkite žmonių, paleisdama į „pasaulį“ savo liguistines fantazijas. Įgaliotinių ir valdybos protokolus, saugumo sumetimais mes neviešiname iki spalio mėn. (kol nėra pasakytos baigiamosios kalbos),  vyksta teismo posėdžiai S.R. byloje, tam kad tas asmuo gynybos tikslais nepasinaudotu jais, ir bendrijai nepakenktu.

Linkiu jums pozityvių minčių, geros nuotaikos, gražių rudeninių dienų, Ramybės  jums, jūsų protui ir sielai“

Ir taip galiu priskaičiuoti kokius 40 laiškų. Į tai, kad pati Irina Safončikienė naudojo darbo reikalams savo , kaip ji sako asmeninį paštą,  žurnalistų inspektorius neatsižvelgė. Ar Irina mane perspėjo, kad tai jos asmeninis paštas, kur buvo parašyta, kad tai asmeninis Irinos Safončikienės paštas, kodėl naudojo darbo klausimais asmeninį paštą. Nerinkite Irinos Safončikienės bendrijos pirmininke, nes gausite tokius ir dar “gražesnius “ laiškus. Yra tokia patarlė, kai žmogus išsitepa šūdų, tai jis puola plautis, kai šūdų išsitepa kiaulė, tai ji ne tik kad nesiplauna jo, bet dar ir yra laiminga. Aš irgi galiu Irinai Saf. nusiųsti laišką į jos asmeninį paštą, nes tokį el. pašto adresą turiu, apie jos psichinę būseną ir visokius marazmus, bet nenoriu, kad kiaulė būtų laiminga.  Žurnalistų etikos inspektoriaus atsakymas pasiskaitymui čia: zurnalistu-etikos-komisijos-atsa

 

Renkame bendrijos pirmininką ir revizorių

Gyventojai 2016-11-22 dieną antradienį 18:30 val. bus susirinkimas, bus renkamas bendrijos pirmininkas ir revizorius. Būkite labai atsakingi ir rinkite atsakingai tiek bendrijos pirmininką, tiek bendrijos revizorių. Prisiminkite Irinos Safončikienės pokalbius su bendrijos nariais, prisiminkite, kad Irina Safončikienė pati išėjo iš bendrijos pirmininkų posto, prisiminkite, kad neorganizavo revizinio patikrinimo bendrijos buhalterijos. Gal Irina atsiims savo kandidatūrą, nes šiuo metu vis dar yra kandidatė į bendrijos pirmininkus.

Jau kuris laikas bendrijoje dirba Rita Simanauskienė, kuri taip pat kandidatuoja į bendrijos pirmininkus ir, manau, tai geresnis pasirinkimas, nei Irina Safončikienė, kuri savo kaip bendrijos pirmininkės veidą mums jau parodė.

Taip pat mielai priimsime ir naujų kandidatų pareiškimus į bendrijos pirmininkus, bei bendrijos revizorius. Būkime atsakingi už savo nekilnojamąjį turtą ir neleiskime juo rūpintis tokiems neatsakingiems buvusiems bendrijos pirmininkams kaip Irina Safončikienė (autoriaus nuomonė). Skelbimas čia: skelbimas-del-bendrijos-susirink

Stoilik raštas -jau trečias

Kaip pati Jevgenija Stoilik rašo, tai jos trečias raštas. Man neaišku, kodėl jau trečias raštas ir apie tą patį. Jei Stoilik tikrai gavo priedus už energijos skaičiavimus iš Klaipėdos energijos, tai tada tegul kreipiasi į Klaipėdos energiją ir paprašo patvirtinančio rašto. Bet mes esame ne naivuoliai, mes puikai žinome, kad reikėjo susitvarkyti dokumentaliai priedus, kurie buvo jums Jevgenija skiriami. Kodėl jūs, Jevgenija,  neinate pas Sigitą Remėzą ir neprašote jo, kad jis prisiimtų atsakomybę ir pasakytų, kad jis jums mokėjo priedus, bet tik tinkamai jų neįformino. Juk jūs, Jevgenija, su Sigitu Remėza labai gerai sutariate (straipsnio autoriaus nuomonė), todėl Sigitas tikrai gali padėti, juk jis yra žmogus, geras žmogus (autoriaus nuomonė) ir nereikės verkti visiems 553 butų savininkams, reikės verkti tik  vienam, o gal ir verkti nereikės, gal jis tai padarys su džiaugsmu. Man ne gaila nei jūsų 1000 eurų, nei 700 eurų. Kas jums nepriklauso turite grąžinti į bendrijos kasą. Raštą, kuri radau pašto dėžutėje skaitykite čia: stoilik-rastas

Paneigimas charakteristikos apie Vaidą Vasiliauskaitę

Yra gautas iš įmonės vadovo raštas, kad niekada niekam nebuvo siųsta charakteristika apie Vaidą Vasiliauskaitę. Turbūt prisimenate, kaip uoliai bendrijos pirmininkai S. R. ir I. S. mojuodavo tomis charakteristikomis, kai tik reikėdavo užglaistyti savo darbelius, kuriuos jie nudirbdavo bendrijoje neva siekdami gero bendrijos nariams. Paneigimas čia: arheva-del-informacijos-teikimo

Raganų medžioklė kitaip šėtono sąjungininkai

Raganų medžioklė (angl. Witch-hunt) a) pastangos išsiaiškinti praeityje nusikaltusius žmones; b) kitaminčių (politinių) persekiojimas. Posakis atsirado Renesanso laikais, kai Europoje bažnyčia itin suaktyvino žyniuonių, žolininkų, aiškiaregių ar religinių kitaminčių (kitaip eretikų) persekiojimą, apšaukusi juos raganomis, raganiais, šėtono sąjungininkais. Aktyviausias raganų procesų laikotarpis buvo 1400–1700 m. Kentėjo ir niekuo dėti, tačiau raganavimu apkaltinti ir fizinio tardymo neištvėrę žmonės, daugiausia moterys. „Įrodžius“ raganavimą, žmogus būdavo sudeginamas ant laužo, rečiau – kitaip nužudomas. Susidorojimo su ragana teisėtumas nurodomas jau Senajame Testamente, Mozės surašytame kodekse: „Nepaliksi gyvos kerėtojos“, o raganų procesų ištakos siekia senovės Egipto ir Babilono laikų teisyną.(Šis išaiškinimas paimtas iš šio tinklapio(http://www.sveikinimai.lt/mintys/sparnuotos-frazes/raganu-medziokle/)).

Gavau sekančio turinio laišką iš žurnalistų etikos inspekcijos tarnybos (toliau sutrumpintai – žeit), pateikiu. Pasikalbėjau su žeit specialiste, todėl priedo nedėsiu į tinklapį, bet tik laikinai, nes tame priede surašyti tokie teiginiai, kad sunku ką ir atsakyti, bet vienas jų mane labai sudomino, todėl pacituosiu ….“ Vaida Vasiliauskaitė savo šmeižikiškame tinklapyje http://www.rysininku8.lt 2015m. spalio 19 d. paviešino mano , t.y. fizinio asmens parašytą asmeninį laišką 2015 m. rugsėjo 11 d. skirtą tik jai (paryškinta Irinos Safončikienės), laiškas išsiustas iš mano asmeninio el. pašto i.safoncik@mail.ru į V. Vasiliauskaitės asmeninį el. paštą vaida.gruode@gmail.com . Tačiau, aš, Vaida Vasiliauskaitė turiu daug Irinos Safončikienės laiškų, kurie buvo siųsti iš el pašto i.safoncik@mail.ru su bendrijos reikalais ir bendrijos dokumentais, įdomu kaip ji tai paaiškins žeit. Ir dar įdomiau bus sužinoti kokiu būdu Irina Safončikiebnė gavo mano bendrijos nario asmeninį el. pašto adresą į kurį atsiuntė laišką, kuriame mane įžeidinėja ir aš tyliu, o ji skundžiasi. Patarimas įvairaus plauko skundikams, tai rašykite tą, ko vėliau nebus gėda. Įvairaus plauko kalbėtojams, tai viešoje vietoje, būdami vieši asmenys,  kalbėkite taip, kad vėliau nebūtų gėda. Štai žeit raštas: zurnalistika0001.

Raganų medžioklė

Prasidėjo raganų medžioklė. Buvusi bendrijos pirmininkė pradėjo skųsti komentatorius. Aš, Vaida Vasiliauskaitė, buvau iškviesta į policija dėl vieno vienintelio komentaro. Kai paaiškinau, kad to komentaro nerašiau, paprašė IP adreso. Tiesa, radau straipsnių ir teismo išaiškinimų, kad net, jei privatus asmuo visuomenės interesais rašo apie viešą asmenį ir jį komentuoją ir net, jei skelbiama informacija ir neatitinka realios informacijos apie viešą asmenį, bet viešai skelbiama informacija yra parašyta su tikslu informuoti visuomenę, tai visuomenės interesai yra svarbiau asmeninių. Visiems noriu paaiškinti, kad bendrijų pirmininkai yra viešieji asmenys, todėl apie juos informacija gali būti skelbiama žymiai labiau praplėstomis  ribomis.

Gal kam prireiks šios informacijos:

Kiekvienas asmuo turi teisę viešai kritikuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, taip pat pareigūnų veiklą (Visuomenės informavimo įstatymo 9 straipsnis). Tai reiškia, kad ne tik visuomenės informavimo priemonės, tačiau bet kuris asmuo turi teisę viešai skleisti kritišką požiūrį apie valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, taip pat pareigūnų veiklą. Kritikos teisė, nors yra sudėtinė saviraiškos laisvės dalis, ji taip pat nėra absoliuti. Minėta įstatymo nuostata aiškiai atskiria viešojo ir privataus asmens kritikos galimybes (leistinumą), pirmojo asmens atžvilgiu aiškiai išplėsdama jos ribas. Tačiau, viešojo asmens kritika taip pat gali būti neteisėta, kai peržengiamos kritikos (saviraiškos laisvės) ribos: kai viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) siekia ne kritikuoti asmenį (jo veiklą), bet sąmoningai jį menkina, žemina, tyčiojasi iš asmens (pavyzdžiui, tyčia iškraipo informaciją, skleidžia tikrovės neatitinkančius duomenis, nuomonę reiškia užgauliai, nepagarbiai, neetiškai). Todėl kritikos ribų peržengimo atveju reikšminga (1) skirti žinią nuo nuomonės (žinią galima patikrinti ir įrodyti jos tikrumą), (2) žinių skleidimo atveju – įvertinti, ar faktinio pobūdžio suklydimai, informacijos netikslumai yra reikšmingi, ar neesminiai (neesminiai yra tuomet, jei jų buvimas nepanaikina pagrindinės skleidžiamos minties ar fakto egzistavimo), (3) nuomonės reiškimo atveju – įvertinti, ar ji užgauli, niekinanti (įsižeistų bet kuris asmuo), ar jomis neiškraipomi žinomi faktai, įvykiai, (4) atsižvelgti, kas yra informacijos šaltinis (viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) ar su juo nesusijęs asmuo), (5) skirti kritiką (asmeninių savybių, poelgių ar veiklos viešą komentavimą) nuo įžeidimo, paniekinimo, pasityčiojimo, pagrindo neturinčių kaltinimų sklaidos.

Viešojo ir privataus asmens atžvilgiu egzistuoja skirtingos kritikos ribos: viešieji asmenys nesinaudoja tokiu pat dalykinės reputacijos ar garbės ir orumo gynimu kaip privatūs asmenys, jų gynimo ribos siauresnės, jų atžvilgiu leistinos kritikos ribos atitinkamai platesnės negu privataus asmens atveju. Viešieji asmenys dėl savo veiklos, užimamų pareigų atsiveria detalesnei ir atidesnei jų ir jų veiksmų analizei. Tai reiškia, kad bet kuris viešasis asmuo turi pakęsti ir toleruoti net ir tokią apie jį skelbiamą informaciją ar kritišką nuomonę, kuri privataus asmens atžvilgiu galėtų būti vertinama kaip garbės ir orumo pažeidimas. Pažymėtina, kad civilinė atsakomybė viešojo asmens atžvilgiu negalima net ir tuo atveju, kai paskleidžiamos tikrovės neatitinkančios žinios, o jas paskleidęs asmuo įrodo, kad jis veikė sąžiningai siekdamas supažindinti visuomenę su viešuoju asmeniu ir jo veikla. Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 straipsnis patikslina, kad teikiant informaciją apie viešąjį asmenį, prioritetas teikiamas visuomenės (viešajam) interesui.

Taip pat aš, Vaida Vasiliauskaitė, gavau laišką iš asmens duomenų apsaugos inspekcijos, kuriame buvusi bendrijos pirmininkė mane skundžia, kad aš įkėliau įrašus, kuriuose girdysi jos ir mano pokalbiai. Tai nebuvo privatūs pokalbiai, tai buvo viešoje vietoje su viešu asmeniu apie bendrijos reikalus pokalbiai, jeigu ką. Bet vis tiek turi rašyti, turi gaišti laiką, nes prasidėjo raganų medžioklė….

 

 

Rašydamas šią publikaciją pasinaudojau Konstitucijos 25 straipsnio ir Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijos 10 str., LR Visuomenės informavimo įstatymo 4 str. man suteikta teise laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus. Taip pat pasinaudojau savo teise į kritiką, nes Lietuvos Respublikoje draudžiama persekioti už kritiką ir kiekvienas asmuo turi teisę viešai kritikuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, taip pat pareigūnų veiklą (LR Visuomenės informavimo Įstatymo 9 str.)Kalbant konkrečiai apie Seimo narius, jų kaip viešųjų asmenų kritikos tolerancijos ribos turi būti itin plačios

.

Šiandiena pašto dėžutėse

Šiandiena pašto dėžutėje aš radau J. Stoilik raštą. Gali būti, kad radote visi “Rumpiškės“ bendrijos nariai. Raštas bus įkeltas. Perskaičiau raštą ir pagalvojau, kaip patogu: dirbu vyr. buhaltere, sakyčiau dirbtų paprasta buhaltere, bet ne, dirba vyr. buhaltere ir jokių LR įstatymų žinojimo. Nežinau ar kada skaitė LR įstatymus J. Stoilik, nes keletą kartų bendravau su ją asmeniškai ir sunkiai kalbėjo valstybine kalba, todėl perėjome prie jai artimos kalbos, nes lietuviškai bendrauti buvo beviltiška. Žinau, tiksliai, kad parodymus davė rusų kalba per vertėją (turiu omenyje baudžiamąją bylą susijusią su Sigito Remėzos dokumentų klastojimu). Tai gi, kaip patogu, vietoj to, kad nesidarbintų į atsakingas pareigas ir pasiieškotų darbo pagal sugebėjimus, tai ne dirba vyr. buhaltere, nesilaiko buhalterinės apskaitos įstatymo, o dabar virkauja, rašinėja visokius raštelius. Jei sako, kad paliko buhalterijoje likučius, o jų nerado Renata Zumarienė, tai tegul parodo arba į pašto dėžutes sumeta dokumentų ir buhalterinių likučių perdavimo aktą,. Jei atsitiko taip, kad iš jos niekas nepriėmė buhalterinių likučių, tai kur registruoti laiškai su raginimu perimti buhalterinius likučius, kodėl tada, kai išeidinėjo iš darbo nemėtė į pašto dėžutes raštelių, dėl to, kad įspėti bendrijos narius, kad J. Stoilik nori perduoti buhalterinius likučius taip kaip priklauso pagal LR įstatymą, o iš jos tų likučių niekas nepriima. Dabar paliko bendrijos narius be piniginių likučių, todėl neįmanoma nustatyti kas ir kiek skolingi. O dėl buhalterinės programos, tai ten vesti duomenys absoliučiai netikslūs, nes vesti sumiškai, jokios detalizacijos (šį sakinį gerai supranta buhalterijos specialistai). Ką jūs J. Stoilik norite apgauti save ar kitus. Mano retoriniai klausimai:

Ar jūs J. Stoilik galvojate, kad mes negalime užsakyti audito iš “prorūnos“ specialistų, kurie įrodys, kad programiškai matyti kaip jūs dirbote ir ką, ir kiek suvedėte duomenų į buhalterinę programą?

Ar jūs galvojate, kad tarp valdybos narių nėra apskaitos IT specialistų, kurie gali nustatyti kokie duomenys yra  kompiuteryje, kokie likučiai yra palikti?

Ar jums bendrijos nariai 7 metus mokėjo atlyginimą, kuris yra pakankamai didelis už tai, kad visus likučius sunaikintumėte ir tai naudotumėte kaip kerštą, nes bendrijos nariai pradėjo skaičiuoti savo pinigus?

Ar jūs J. Stoilik manote, kad reikalui esant mes negalime oficialiai užklausti kiek dar papildomų darbų dirbote be to, kad dirbote mūsų bendrijoje vyr. buhalterė?

Jei jus dirbote naktimis, tai reikėjo atsisakyti darbo mūsų bendrijoje, nes greičiausiai nemokėjote susitvarkyti su darbu, o jei jau dirbote, tai tada vadinasi jus tenkino darbo sąlygos?

Jei truko kažkokių  specialių programų, tai ko, dirbant prie Sigito Remėzos, nebėgiojote po laiptines ir į pašto dėžutes nemėtėte lapelių su savo virkavimais, kad reikia nupirkti papildomų buhalterinių programų?

Mano siūlymas susimokėkite tai kas priklauso, nes bus perduota antstoliams ir baikite mus bendrijos narius laikyti naivuoliais, nes mes puikiai suprantame ką jūs čia sugalvojote. Reikėjo prie Sigito Remėzos bėgioti po laiptines ir prašyti bendrijos narių, kad jie organizuotų bendrijos visuotinius susirinkimus dėl jums rūpimų klusimų, o dabar nebevarkite, o mokėkite, nes nėra jokių įrodymų, kad buvote lojali bendrijos nariams, nors būtent iš jų gavote atlyginimą ir dar 7 metus, o tai pakankamai didelė suma apie 121800 litai be mokesčių, o kur dar sumokėta sodra apie 30,98 procentai nuo tos sumos. J.Stoilik raštas 1

Sigito pirkiniai

Kaip žinote, jau kuris laikas nieko nėra rašoma šioje svetainėje, nes bendriją valdo išsilavinę, neturintys asmeninių interesų pasipelnyti valdybos nariai. Tačiau bendrijos valdybos nariai turi puikią galimybę pavartyti ir panagrinėti bendrijos patalpose esančius dokumentus. Tai gi, vieną tokį dokumentą įkeliame ir jums, svetainės skaitytojai, susipažinti. Pasirodo, buvęs bendrijos pirmininkas Sigitas Remėza, kuris per bendrijos narių susirinkimus paskutiniu metu bando save parodyti kaip auką, kuris neva yra neteisingai apkaltintas, 1999 metais įsigijo automobilį už mūsų bendrijos narių pinigus. Automobilio markė “Opel Kadet“, o suma už kurią pirko yra 15849,04 litai. Be to, jei pasinagrinėsime ilgalaikio materialaus turto sąrašą, tai pamatysime tą patį, t.y. begale kompiuterių ir mobilių telefonų. Įkeltą dokumentą sudaro apie 10 lapų. Iš pradžių bus aktai apie ilgalaikio turto įvedimą į eksploataciją, o pačiame šio įkelto dokumento gale pamatysime ir visą sąrašą ilgalaikio turto.

Šiuo metu keletas bendrijos narių niekaip neranda ramybės, jie laksto po bendriją, organizuoja susirinkimus, bando patys įtikėti, kad Ryšininkų 6 namas yra atsiskyręs nuo bendrijos “Rumpiškės“, ieško bendrijos patalpose kažko, kai paklausi ko ieškote, tai negali atsakyti.

Manau, šis įkeltas dokumentas yra dar vienas įrodymas, kaip mūsų pinigais švaistėsi buvęs pirmininkas Sigitas Remėza. Taip pat manau, kad labai daug informacijos  bendrijos nariai nežino, t.y. kaip, ir kur dar yra ir buvo panaudoti bendrijos pinigai. Todėl, kai balsuosime už tai, kad būtų rašomas ieškinys Sigitui Remėzai, manau, kiekvienas iš mūsų turi pagalvoti ir apsispręsti, kad bent dalį pinigų Sigitas Remėza sugrąžintų bendrijai, nes kaip matyti iš įkelto dokumento, Sigitas Remėza netaupė mūsų visų pinigų, kurie priklausė bendrijai, t.y. mums. Dokumentas susipažinimui : DNSB Rumpiskes turtas 2000 metais .