Vaida VasiliauskaitėAš, Vaida Vasiliauskaitė, turiu ekonomikos specialybės išsilavinimą, magistro laipsnio kvalifikaciją. Rengiamame bendrijos visuotiniame susirinkime 2013-11-21 pateikiau savo kandidatūrą užimti bendrijos pirmininko vietą. Taip pat pateikiau kitos redakcijos įstatų projektą, kuriuos siūlau priimti ir už šį projektą siūlau balsuoti. Šių įstatų projektą galite pasiskaityti čia arba gauti pas S. Remėza, kuriam esu vieną kopiją davusi kartu su prašymu kandidatuoti į bendrijos pirmininko vietą.

Dabar trumpai aptarsiu savo siūlomą bendrijos įstatų projektą ( toliau įstatai):

1.Mano įstatuose yra numatyti įgaliotiniai po du iš kiekvienos laiptinės viso bus išrinkti 28 įgaliotiniai. Visus klusimus susijusius su Bendrijos valdymu spręs įgaliotiniai, kurie atstovaus gyventojams. Visuotinis Bendrijos narių susirinkimas bus šaukiamas tik dviem atvejais, t.y. kai Bendrija bus likviduojama ir reorganizuojama. Įgaliotiniai bus įpareigoti surinkti gyventojų pritarimą ar nepritarimą įvairiais Bendrijos klausimais. Namo įgaliotinis gali būti papildomai valdybos nariu arba ginčų komisijos nariu arba revizijos komisijos nariu.

2. Kiekvienas namas turės po valdybos narį viso bus 6 valdybos nariai: po viena iš kiekvieno namo 5 plius valdybos pirmininkas,kuris bus Bendrijos pirmininkas, viso gaunam 6. Šiuo metu S. Remėza gauna kas mėnesį atlyginimo maždaug 3000 litų ant popieriaus. Aš siūlau kitokį Bendrijos valdymo modelį, t.y. kiekvieno namo valdybos narys bus įdarbintas pagal darbo sutartį ir faktiškai atsakys už namo gerovę, kadangi kiekvienas namas turės atskirą banko sąskaitą, atskirą kaupiamųjų lėšų sąskaitą, todėl valdybos narys žinos savo namo pajamas, galės pats pirkti namui reikalingas medžiagas, gavęs namo gyventojų pritarimą, žinos namo skolininkus, teiks namo gyventojams informaciją susijusią su namo būkle, namo skolomis, kitaip tariant prižiūrės namą. Visas sąskaitas ką nupirks valdybos nariai neš į bendrą Bendrijos buhalteriją. Valdybos nariai gaus nuo kiekvieno gyventojo po 3 litus atlyginimo už savo darbą, vadinasi su mokesčiais atlyginimas bus 360 litų ir vieno namo devynaukščio 216 litai. Į rankas valdybos narys apytiksliai gaus po 328 litus ir 197 litus. Aš kaip bendrijos pirmininkė gausiu ant popieriaus su mokesčiais 1380 litus, t.y. nuo buto po 2,50 litus. Tokiu atveju mūsų atlyginimų fondas bus 3036 litai , t.y. tiek pat, kiek ir S. Remėzos dabar. Tačiau į namų priežiūrą bus įtraukta daugiau gyventojų, nes manau kiekviename name atsiras po gyventoją, kuris norės už atlygį rūpintis savo namu.

3. Iš kiekvieno namo bus renkama po vieną narį į revizijos komisiją, juo gali būti bendrijos narys jis gali būti išrinktas ir įgaliotiniu, revizijos nariu negali būti valdybos narys ir su valdybos nariais susijęs giminystės ryšiais bendrijos narys. Tai gi revizijos narių bus penki, jie savo revizijos susirinkime išsirinks revizijos pirmininką. Norėtųsi, kad revizijos nariai turėtų buhalterinį arba jam prilygintą išsilavinimą. Metams pasibaigus su revizijos nariais bus sudarytos laikinos darbo sutartys laikotarpyje, kol bus patikrintos Bendrijos finansinės ataskaitos už praėjusius metus. Atlyginimus nustatys valdybos nariai valdybos narių susirinkime.

4. Taip pat iš kiekvieno namo bus išrinkti ginčų komisijos nariai viso 5. Jie sprendžia klausimus, kurie kyla, kai yra nesutariama tarp valdybos narių ir bendrijos narių, gyventojų. Ginčų komisijos nariais gali būti tie patys įgaliotiniai tik ginčų komisijos nariais negali būti valdybos nariai ir revizijos komisijos nariai.

5. Taip pat noriu pasakyti, jei namo valdybos narys nedirbs, tai tiek valdyba, tiek namo įgaliotiniai galės savo namo valdybos narį perrinkti, nutraukti su juo darbo sutartį. Jei namo įgaliotinis neatliks savo pareigų, tai namo valdybos nario siūlymu pranešus valdybai, galės surengti namo laiptinės susirinkimą ir išrinkti kitą įgaliotinį.

6. Mano įstatų projektas yra čia (Word formato dokumentas).

Aš savo kandidatūrą keliu dėl to, kad norisi gyventi tvarkingiau, žinoti už ką ir kiek yra mokama, norisi tvarkos ir namo viduje, išorėje, aplinkoje ir finansuose.
Prašau balsuokite už mane.