chaosMūsu bendrijos narys Vaida Vasiliauskaitė buvo pas poną Sigitą Remėzą ir gavo iš jo naujus DNSB Rumpiškės įstatus. Buvo labai įdomu sužinoti, už kokius įstatus siūlo balsuoti ponas Sigitas Remėza. Klaipėdos miesto savivaldybės puslapyje yra patalpinti tipiniai DNSB įstatai ir galima palyginti, kuo skiriasi tipiniai įstatai ir siūlomi pono Sigito Remėzos.

Tipiniuose DNSB įstatuose rašoma “Bendrijos vidaus kontrolės funkcijai atlikti išrenkamas revizorius (Revizijos komisija)“, o pono Sigito Remėzos įstatuose parašyta “Bendrijos vidaus kontrolės funkcijai atlikti Bendrijoje samdoma įmonė teikianti šias paslaugas“. Įdomu kokią įmonę pasamdytų ponas Sigitas Remėza bendrijos finansinei veiklai kontroliuoti, gal UAB “Siregitą“ arba UAB “ Siregamą“, apie kurias jau rašėme ir kurios jau teikia paslaugas DNSB “Rumpiškės“ .

Kas juokingiausia, kad ištrynęs revizorių iš bendrijos valdymo organų jį paliko tolimesniame tekste. Tokiu būdu pono Sigito Remėzos įstatuose tampa neaišku, kas gi tas revizorius ir kokias vidaus kontrolės funkcijas atliks Bendrijoje samdoma įmonė.

Bet painiava įstatuose nesibaigia – bendrijos nariams išsiuntinėtuose pranešimuose apie visuotinį susirinkimą rašoma, kad bus renkama ginčų nagrinėjimo komisija, bet pono Sigito Remėzos įstatuose tokio bendrijos organo nėra (nors toks bendrijos organas yra numatomas tipiniuose įstatuose).

Mano manymu pono Sigito Remėzos siūlomi įstatai kaip tie vamzdžiai paveiksliuke prie šio teksto.

Artimiausiu metu pateiksime mūsų siūlomą įstatų versiją ir pristatysime mūsų kandidatą į pirmininkus.