Iniciatyvinė grupė praneša, kad Ryšininkų 4 namo gyventojams pateiktų lapelių už vandens pašildymą neturime. Todėl negalime išnagrinėti. Tačiau manome, kad galite patys palyginti savo lapelius su Klaipėdos energijos sąskaitomis. Ryšininkų 4 namo gyventojai galite susisiekti su Vaida ir pateikti informaciją apie vandens pašildymą, tada bus viešai paskelbta informacija ir apie jums suteiktas kainas už vandens pašildymą. Viešumas visada yra gerai.