Trečias kartas. Irina Safončikienė siau….tėja

Prieš gerą mėnesį, vėlai vakare, man, Vaidai Vasiliauskaitei, paskambina mūsų bendrijos narė, Ryšininkų 6 namo gyventoja (A.N.- šio bendrijos narės inicialai). Aš pati ruošiausi miegoti, bet moteris ramiu balsu klausia manęs ar turiu 10 minučių laisvo laiko. Sakau turiu, kas nutiko (o galvoje sukasi, kad labai noriu miego). Ši moteris ramiu balsu pradėjo pasakoti:

sako tu, Vaida, žinai pas mane yra problema su vandens skaičiukais. Taip, sakau žinau. Todėl aš, A. N., nuėjau pas bendrijos pirmininkę, Iriną Safončikienę, ir sakau, kad reikia tą problemą spręsti. Bet Irina Safončikienė, atsiribojo nuo tos problemos sprendimo ir pradėjo mane ignoruoti. Tada aš, A. N., nusprendžiau pasėdėti bendrijos patalpose tiek kiek reikės, t.y. kol bendrijos pirmininkė, Irina Safončikienė, pradės dirbti savo tiesioginį darbą, kuriam yra nusamdyta ir kaip dera bendrijos pirmininkui priims mane ir pradės spręsti pagal kompetenciją susidariusią problemą. Tai gi, aš, A. N., sėdžiu vieną dieną, gal kokias dvi valandas, kitą dieną bendrijos patalpose. Po kurio laiko Irina Safončikienė man sako, maždaug taip: ateikite rytoj apie 13 val. į bendriją į buhalteriją ir atsineškite visus dokumentus susijusius su vandens apskaita. Ką gi, aš, A. N., kitą dieną atėjau pas Iriną Safončikienę, o tiksliau, į buhalteriją aiškintis vandens skaitliukų apskaitos klausimo. Stoviu aš, A. N.,  buhalterijos patalpoje netoli durų, kai neilgai trukus įbėga Irina Safončikienė ir kažką neaiškaus sušunka apie greitąją ir vėl išbėga. Dar po penkių minučių aš, A. N., atsisuku į koridoriaus pusę  ir pamatau kaip link manęs eina tokia procesija, t.y. keturi asmenys: du su morkiniais darbo rūbais, tai greitosios pagalbos darbuotojai ir du policininkai. Pamačius tokią spalvingą kompaniją, mane, A. N. , suima juokas ir aš nusijuokiu. Tada daktarai pasako maždaug: matai ji dar ir juokiasi- ir pasišalina pas Irina Safončikiene, t.y. įeina į jos kabinetą ir užsidaro. O policininkai suima mane, A. N., už alkūnių ir jėga išveda iš bendrijos patalpų. Aš, A. N., dar bandau sakyti, kad įleiskite mane pas Iriną Safončikienę, nes man rūpi kokią diagnozę nustatė daktarai, bet policininkai du vyrai, o aš 70 su viršum moteris menkai tegaliu priešintis. Policininkai mane išveda į lauką ir sako rinkis į kurią mašiną nori lipti ar į greitąją, ar į policijos. Tada mane, A. N., suima pyktis ir aš taip stipriai užrinku, kad policininkai mane paleidžia, o aš nuėjau tiesiai pas kriminalistus rašyti pareiškimo.

To pasakojimo eigoje aš, Vaida, atsirėmiau į skalbimo mašinos kraštą, nes mane ištiko šokas. Ir dabar galvoju: parašė man laišką, kur nustatė man diagnozę, po to mane iškoliojo, po to iškoliojo Sandrą, o štai senyvą moteriškę nusprendė išvežti nežinoma kryptimi. Su kokiu žmogumi, bendrijos nariu ji galėtų dar taip pasielgti: ar su  jauno, vidutinio amžiaus vyru, moterimi, manau, kad ne, o, štai, senyvas bendrijos narys, kaip tik tas, prieš, kurį gali rodyti jėgą. Kaip ten bebūtų, bet Irina Safončikienė su stipriu bendrijos nariu spręstų klausimą ar problemą kitaip, o štai su silpnesniu bendrijos nariu galima pasielgti ir taip, kaip ką tik papasakojome. Ar reikia, prieš einant į bendrijos patalpas, pranešti artimiesiems, kad, jei dingtume be žinios, tai, kad pradėtų ieškoti  nuo Irinos Safončikienės? Ar turi Irina Safončikienė sustačiusi bendrijos narės, A.N., skaičiukų apžiūros aktą, ar yra įforminusi šią problemą taip kaip reikalauja administracinis bendrijos valdymas? Žinau, kad ne. Irina Safončikienė nedirba administracinio darbo, ji visur vadovaujasi nuotaikomis, simpatijomis ir t.t.. O tai yra blogo vadovo savybės. Aš dėkinga šiai bendrijos nariai, A.N., kad nepaliks Irinos Safončikienės ramybėje. Man nepatinka, tai, kad paguodos bendrijos nariai prašosi pas mane, o  mūsų bendrija nėra tą bendrija, kur gyventojas jaustųsi ramus ir saugus. Aš prisidedu, kaip ir Sandra prie to, kad Irina Safončikienė už savo veiksmus neišvengtų atsakomybės. Todėl visa medžiaga yra perduota Klaipėdos savivaldybei. Tiesa, apie šį įvykį žino beveik visi valdybos nariai ir jiems viskas pusiau normalu, nėra gerai, na, bet …… Raštas : Klaipėdos savivaldybei pranešima

Ryšininkų 8 namo gyventojų dėmesiui ir kitiems DNSB “Rumpiškės“ gyventojams

“Šaunuole Vaida ,ačiū už viską ką darai bendrijos labui, prie tavęs nėra prie ko prikibti ,kiek beskaityčiau apie tave šmeižikiško pobūdžio straipsnių,nes viską išsamiais faktais pagrindi, jums mestus kaltinimus, o šitą S. R. atmainą kuo skubiau versti lauk ,nes tai daug pavojingesnis ,nei S. R. , ši daug gudresnė, nes suvokia kad dauguma yra avinų banda, kurie nieko nesigilina ir nieko nedaro, kad butu viskas skaidru ,o ji tai suvokia ir žino kaip manipuliuoti žmonėmis ,tik va yra problema ,tai tu Vaida ,nes tu nori to skaidrumo, ir jiems tu esi kliūtis, ramiai grobstyti bendrijos pinigus ir tai akivaizdu, pasiklausius šio įrašo pasiklausius. Jiems reikia tave bet kokia kaina pašalinti ir ramiai kaip S.R grobstyti naiviu gyventojų pinigus. Ji tai supranta, kad niekas bendrijoj nekontroliuos ir nesigilins, kur išleidžiami pinigai, kaip ir S.R valdymo laikais, ir galės tūkstančius grobstyti, o dėl akių parašys va kiek mano dėka jus sutaupėt pinigų kol aš vadovauju ,bet tik bus nutylima ,kad grobstymai tęsis ir toliau ,tik kol kas gal mažesniais mastais. Kol jūs Vaida, nebusit pirmininke ,tol mes visi bendrijos gyventojai ,deja negalėsim ramiai miegoti ,nes akivaizdu ,kad pinigai mūsų ir toliau bus grobstomi ,o šis įrašas tik vienas iš daugybės įrodymu ,kad viskas tęsis kaip ir S.R laikais. Sveikatos ir ištvermės Jums ,Vaida, kovoje su sukčiais“.

 Yra toks komentaras šioje svetainėje, tai įdėjau, nes man labai patiko.

Štai valdyba buvo nutarusi, kad iš eksploatacinių lėšų bus remontuojamas Ryšininkų 8 namo šiluminis punktas. Buvo visuose laiptinėse pakabinti skelbimai, o kas gavosi. Irina Safončikienė pati viena nutarė Ryšininkų 8 namo gyventojams į lapelius įrašyti 3,5 eurų ir jai nė motais jokie valdybos sprendimai. Aš, Vaida, pamačiau ir paskambinau Žydrunui Masiuliui, mūsų namo, Ryšininkų 8, valdybos nariui. Jis per valdybos susirinkimą uždavė pirmininkei, Irinai Safončikienei, apie tai klausimą ir jai buvo liepta taisyti klaidą. Tai yra jūs visi kitame mėn. turite gauti lapelius su -3,50 eurų. Dabar mūsų namas kredituoja bendriją, iš mūsų neteisėtai yra surinkta viso 420 eurų. Kas pastebės, kas pasakys? Aš paskambinau gyventojui J.P. ir sakau : ar jums irgi yra 3,5 eurų priskaityta, jis sako: taip. Tai gi, prieš valdybos nario apsilankymą pas bendrijos pirmininkę Iriną Safončikienę, buvo nuėjęs J.P. ir ką jam pasakė Irina Safončikienė, o gi, kad nieko tokio, kad gyventojai gali susimokėti ( ne pažodžiui). Kas yra blogiausia bendrijose. Jei neteisėtai į lapelį būtų įrašyta 550 eurų, tai iškarto pamatytume ir iš karto eitume aiškintis. Tačiau, jei kiekvienam gyventojui įrašo po 1 eurą, gauna tą patį 550 eurus, bet gyventojas dėl 1 euro nesivargina ir neina aiškintis. Kitaip tariant, vok po mažą sumą ir beveik niekas nesiaiškins, vogsi didelėmis sumomis tikrai pastebės (tai taikoma ne Irinai Safončikienei). Tokia blogybė yra užkoduota pačioje bendrijos struktūroje, todėl geras bendrijos pirmininkas yra tas, kuris supranta tai ir siekia absoliutaus skaidrumo pinigų apskaitoje. Viską viešiną, nepažeidinėja įstatymų. Kitokie bendrijų pirmininkai yra blogi. Esu ne kartą kalbėjusi su bendrijos valdybos nariu Vitalijumi Dunčiku ir su juo nesutinku 100 procentu, kam reikia kankintis su blogu pirmininku, jei yra pakankamai laiko surasti gerą pirmininką, jį pristatyti ir perrinkti.  Įdedu skenuotą atsiskaitymo lapelį. Dėl klaidų įdedu to pačio mėn. (2015-10 mėn.) lapelio antrą pusę ir pažiūrėkite įrašytas 08 mėn. , tai buhalterės klaida, jei tai įrašyta visuose lapeliuose, tai padarė 550 klaidų. Įdomu ar tą buhalterę kas kolioja ir ar skaičiuoja šniurais einančius bendrijos gyventojus?

Mokėjimo lapelis 2015-10 ; Mokėjimo lape. 2015-10 antra pus .

Mano laiptinėje tikrai yra gyventojų išmanančių Bendrijų įstatymą

Mano namo, Ryšininkų 8, vidurinėje laiptinėje tikrai yra išmanančių bendrijų įstatymą, o ne kažkokį DGN įstatymą, apie kurį žino tik viena Irina Safončikienė. Pagal bendrijų įstatymą aš, Vaida, atstovauju 39 bendrijos nariams ir už mano nušalinimą turi pasisakyti 21 laiptinės bendrijos narys, kad būčiau nušalinta, kaip praradusi pasitikėjimą laiptinės įgaliotinė. Galbūt, pagal DGN įstatymą Irina Safončikienė ir teisingas išvadas daro, tik norime priminti, kad greičiausiai šis įstatymas galioja kitoje šalyje, o ne Lietuvoje. Šis pranešimas bus nusiųstas valdybai, tegul aiškinasi. Irinos pranešimas

Papildymas prie antro karto

Vaida atėjo gyventojų priėmimo valandomis, jei Irina dirba tik tada, kada priiminėja ir gyventojus, tai, žinoma, jai trukdo. Irinos Safončikienės darbo valandos yra ne tik, tada kada priiminėja gyventojus, jos darbo grafikas yra 8 val. per darbo dieną. Jei nesugeba atlikti visų jai skirtų darbų, tai jos, pačios, Irinos, problemos, tai tegul sėdi po darbo ir dirba. Jei yra, na, taip sutapo, kad susitarė susitikti tuo pačiu metu ir su kitu gyventoju, tai kokio velnio, pradeda kalbą apie reviziją, pasiėmei raštą ir paleidai gyventoją eiti savais keliais. Pirmas kartas irgi bus revizijos klausimas. REVIZIJA, REVIZIJA, REVIZIJA – štai ko bijo Irina Safončikienė.

Raštas kurį atsinešė Vaida Pateikti klausimai

Įgaliotinių susirinkimas 2015-11-05. Irina Safončikienė pateikė pareiškimą, kad atsistatydina iš bendrijos pirmininko pareigų

Šiandiena įvyko įgaliotinių susirinkimas. Šio įgaliotinių susirinkimo pirmininkų buvo išrinktas Vitalijus Dunčikas, o sekretoriaujanti Renata Zumierienė. Vaida Vasiliauskaitė visą įgaliotinių susirinkimą įrašė į diktofoną. Laukite šio susirinkimo protokolo, jis bus paskelbtas šioje svetainėje. Kiek mums žinoma yra įkelti visi įgaliotinių susirinkimų protokolai svetainėje rumpiskes.wordpress.com, tačiau Irina Safončikienė nėra įkėlusi protokolo, kada įgaliotinių susirinkimą vedė Vaida Vasiliauskaitė, t.y. 2015-08-27 dienos. Taip pat per šį įgaliotinių susirinkimą valdybos nariai informavo, kad Irina Safončikienė jau du kartus buvo ištraukusi atsistatydinimo pareiškimą iš bendrijos pirmininko pareigų. Paskutinį kartą tokį pareiškimą, t.y., kad atsistatydina iš bendrijos pirmininko pareigų ištraukė 2015-10-26 dieną, kada buvo surašytas lapas dėl Vaidos Vasiliauskaitės, todėl valdybos nariai nusprendė nebetylėti, o pasiūlė Irinai Safončikienei nebeplėšyti pareiškimo, nes jie šį pareiškimą priima ir organizuoja kito bendrijos pirmininko rinkimus. Tada Irina Safončikienė pasakė, kad ji gali persigalvoti ir likti bendrijos pirmininko pareigose. Šio straipsnio autorius mano, kad Irina Safončikienė buvo sugalvojusi, kaip ji įsivaizduoja, gudrų šantažo būdą, t.y. arba darote kaip noriu aš, Irina Safončikienė, arba aš atsistatydinu. Tai gi, šiandiena Irinai Safončikienei buvo pasakyta, kad pareiškimas priimtas. Na, o kaip įprasta tokiais atvejais, tokie piliečiai pradeda sakyti, kad jie nori dirbti, taip pasielgė ir Irina. Taip pat norime pranešti, kad Irina Safončikienė dėl Vaidos Vasiliauskaitės  kreipėsi į ginčų komisiją. Vaida Vasiliauskaitė atėjo į ginčų komisijos posėdį. Kai bus gautos išvados, jos bus čia paskelbtos. Taip pat Vaida Vasiliauskaitė kreipėsi į ginčų komisija su savo raštu. Šio rašto dalykas dar nebuvo svarstomas ginčų komisijoje. Visi ginčų komisijos sprendimai bus paviešinti ir kiti dokumentai,susiję su šiais ginčais,  bus paviešinti. Taip  pat norime pranešti, kad yra ginčų komisija, kuri dirba mūsų bendrijoje. Visi gyventojai, kurių klausimai bendrijos pirmininkės buvo sprendžiami atsainiai arba visai nesprendžiami, arba gyventojai, kurių kreipimąsi raštu bendrijos pirmininkė nepriėmė, gali su skundais dėl bendrijos pirmininkės atsainaus darbo kreiptis į ginčų komisiją. Bendrijos pirmininkė, kol ji eina šias pareigas yra įpareigota informuoti gyventojus, kas sudaro ginčų komisiją, t.y. ginčų komisijos narių ir ginčų komisijos pirmininko pavardes ir kokia tvarka yra rašomi skundai ginčų komisijai bei kam jie pateikiami. Jei dabartinė bendrijos pirmininkė neinformuos bendrijos narių, mes informuosime šioje svetainėje.

2015-08-27 dienos įgaliotiniu susirinkimas

2015-08-27 įvyko įgaliotinių susirinkimas. Šiame susirinkime dalyvauja ir trys valdybos nariai, kurie yra ir laiptinių įgaliotiniai. Prieš šį susirinkimą buvo kalbėta su V. Dunčiku ir G. Motekaičiu, kad Irina Safončikienė nemoka vesti valdybos, įgaliotinių susirinkimų, kad neįrašo svarbios informacijos, kad nesilaiko susirinkimo formato, kad vėliau išsigina, kad apie tai iš vis buvo kalbėta susirinkime. Kaip pvz. buvo kalbėta, kad turi pateikti durų įstatymo į Ryšininkų 2 namo trečios laiptinės dokumentus įgaliotiniams susipažinti, bet nepateikė į protokolą neįrašė. Praeitame įgaliotinių susirinkime buvo kalbėta, kad turi vesti buhalteriją atskirai namais, kad išsiaiškinti kiek eksploatacinių lėšų yra panaudota kiekvienam namui, tačiau neįrašė datos nuo kada turi pradėti vesti buhalteriją atskirai namais ir buhalterės neskaičiuoja eksploatacinių lėšų panaudojimo atskirai namais. Todėl po šių pokalbių buvo nuspręsta, kad aš, Vaida Vasiliauskaitė, vesiu įgaliotinių susirinkimus, o V. Dunčikas bus sekretorius, taip pat darysime susirinkimo įrašą, nes kitaip neįmanoma su I. Safončikiene dirbti, nes ji išsigina savo žodžių, neigia akivaizdžius dalykus. Be to nėra įstatyme parašyta, kad valdybos pirmininkas būtinai turi vesti įgaliotinių, valdybos narių susirinkimus. Tai gi, kaip jau supratote aš pasiūlau savo kandidatūrą vesti įgaliotinių susirinkimą ir mane išrenka. Susirinkimas pravedamas sklandžiai, aš, Vaida, kaip supratote neturiu garbės raštų už gerai pravestą susirinkimą, man yra pasakoma žodžiu. Bet faktas yra tas, kad ir toliau yra planuojama taip daryti, t.y. susirinkimus įrašyti, vesti susirinkimus turėčiau aš ir V. Dunčikas turėtų būti sekretorius. Žinoma, galima ir rotacija, kada susirinkimą veda dar kitas įgaliotinis ir t.t.Kas čia blogo, kas? Štai susirinkimo protokolas kaip įrodymas, kitus protokolus galite pasiskaityti bendrijoje. Noriu akcentuoti, kad nuo 2016-01-01 bus vedama buhalterija atskirai namais ir atskirai namais bus skaičiuojamos eksploatacinės išlaidos ir jų panaudojimas, nebent būtų nuspręsta kitaip.

Susirinkimo protokolas čia: Susirinkimo protokolas Rumpiškės

Vaida Vasiliauskaitė informuoja

2015-10-20 dieną mano laiptinės susirinkime dalyvauja valdybos nariai G. Motekaitis ir Ž. Masiulis, kurie nedviprasmiškai palaiko mane, Vaidą Vasiliauskaitę. O jau 2015-10-26 parašo ir pasirašo po sprendimu, kad nuolatos gauna žodinius skundus iš bendrijos pirmininkės ir buhalterių, kad aš trukdau joms dirbti. Klausimas jums valdybos nariai, kodėl slėpėte šia informaciją ne tik nuo manęs Vaidos Vasiliauskaitės, bet ir nuo mano laiptinės gyventojų. Turėjote papasakoti tiesą kaimynams apie mane ir nepalaikyti mano kandidatūros, nes dabar gaunasi negražiai, palaikote mano kandidatūrą, o po 6-šių dienų rašote tokį raštą. O gal aš nuolatos bėgiojau nuo 2015-10- 20 dienos iki 2015-10-26 dienos  į bendrijos patalpas ir jas terorizavau. Ir jūs tik dabar sužinojote. Man į tą klausimą tikrai turėsite atsakyti. Tiesa, aš  smulkiai žinau, kaip elgėsi I. Safončikienė, kai sukvietė valdybos narius dėl tų žodinių skundų ir turiu pasakyti, kad komentatoriai yra labai įžvalgūs ir patys padaro tokia puikias logines išvadas, kad galiu tik išsakyti komplimentus. Aš, žinau ir kodėl nebuvau pakviesta į šį susiėjimą, kad paklausti ir kitos pusės, t.y. manęs, ar aš lakstau į bendriją ir nuolatos grasinu jas atleisti. Kodėl šiame rašte nėra nurodyta datų, kad jūs, Vaida, buvote atėjusi tada, tada ir tada į bendriją. Galu gale, kodėl nėra po pirmo karto jokių raštų, skundų dėl mano elgesio, o yra laukiama.

Atsakymas yra paprastas, kadangi mano laiptinės gyventojai, kurie palaiko mano kandidatūrą į įgaliotinius susirinko visi į laiptinės susirinkimą ir I. Safončikienė suprato, kad galiu būti perrinkta vėl įgaliotine, pradėjo prieš mane šmeižto kampaniją. Jei pati, Irina Safončikienė, nuo valdybos narių slėpė informaciją, kad aš nuolatos bėgioju į bendrijos administracines patalpas ir keliu ten sumaištį, tai, kodėl dabar apie tai papasakojo. Kodėl per laiptinės susirinkimą, kai jai, I. Safončikienei,  pirmai buvo suteiktas žodis, nepapasakojo mano laiptinės gyventojams, kad aš nuolatos bėgu ir bėgu į bendrijos administracines patalpas ir jas, darbuotojas,  terorizuoju, kodėl. Kodėl visi slėpė informaciją, nors Gintautas Motekaitis ne kartą klausė, kas dar nori pasisakyti, kodėl?

Vaida Vasiliauskaitė

Taip man į pašto dėžutę buvo įmestas štai toks raštas. Tačiau tai ne pabaiga, nes kiekvienas protingas asmuo supranta, kad ant lapo surašyti galima daug ką ir viską, ir bet ką. Naivuoliai gali džiaugtis netgi įsirėminti šį raštą man neįdomu,ką jie darys ar nedarys gavę tokią informaciją. Tačiau galiu užtikrinti, kad kiekvienam teiginiui turės būti pateikti įrodymai. Susisiekus su vienu iš valdybos nariu buvo pasakyta, kad tai nebuvo skirta viešam naudojimui, todėl valdybos narių pavardes uždengiau, nors tas raštas ir yra skirtas man ir aš savo asmeninę informaciją galiu dėti kur noriu, tačiau dabar neviešinsiu kas pasirašė. Galiu tik pasakyti, kad pasirašė visi, kurie buvo tame susirinkime išskyrus vieną, kuris yra išvykęs.

Todėl laukite ir toliau straipsnių apie bendrijos gyvenimą ir apie Iriną Safončikienę taip pat.

Raštas Vaidai : Raštas Vaidai

Labai įdomi informacija susijusi su mūsų bendrijos pinigais

Ne vienas Klaipėdoje butą bendrabutyje ar kitame daugiabutyje turintis patalpų savininkas yra susidūręs su savivaliaujančiais ar neetiškais metodais dirbančiais daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) pirmininkais. Tačiau nuolat žiniasklaidoje pasirodanti informacija apie tai arba pačių gyventojų prašymai pradėti ikiteisminius tyrimus kai kurių veikėjų neatgraso nuo abejotinų ar įtartinų sprendimų.

Stogą taisė dukart

“Kai išėjome iš valdų, manėme, kad mums bus geriau. Pirmininkė buvo mūsų namo gyventoja. Pirmojo susirinkimo metu ją konsultavo kitas pirmininkas, kuris administruoja kelias bendrijas Rumpiškės gatvėje, – prisiminė bendrijos “Baltijos pr. 65, Klaipėda“ steigimo istoriją viena jos narių.

Kad tas pirmininkę konsultavęs vyras buvo pistoleto pirkimu už bendrijos pinigus pagarsėjęs Sigitas Remėza, gyventojai suprato po kelerių metų.

“Tik vėliau paaiškėjo, ko jie verti, ir pradėjome stebėtis, kad mokame nemažus pinigus, o darbai niekam tikę. Savuose namuose taip nesitvarkoma, stengiamasi ir darbus pasidaryti, ir pasitaupyti. O mūsų bendrijoje buvo kitaip“, – kalbėjo Baltijos prospekto 65 name gyvenanti moteris.

Vos prieš kelerius metus sumokėję už stogo remontą 100 tūkst. litų, prasidėjus renovacijai žmonės sužinojo, kad darbininkai turės kone visą stogą kloti iš naujo.

Tai buvo ne pirmas argumentas, kodėl kaimynai susivienijo prieš namo bendrijos pirmininkę Daivą Gelžnienę.

Gyventojai jautė nepasitenkinimą, nes nesulaukė atsakymų į daugybę jiems rūpimų klausimų. Nesulaukę bendrijos narių susirinkimų žmonės kreipdavosi asmeniškai į pirmininkę. Ne vienas jų skundėsi negalintis susikalbėti, esą ir išgirdo nemandagių ar net įžeidžių pasakymų.

Dar vienas iki šiol neatsakytas klausimas privertė gyventojus spėlioti: ar jų bendrais pinigais nebuvo naudojamasi nešvariems tikslams?

Pinigai keliavo po sąskaitas

Bendrijos revizijos komisijos narys Arūnas Pluščiauskas, tikrindamas bendrijos “Baltijos pr. 65, Klaipėda“, kuriai tuomet vadovavo D.Gelžinienė, sąskaitas, aptiko mįslingų faktų, į kuriuos įtikinamo atsakymo nėra ir šiandien.

2013 metų spalio 18-ąją iš šios bendrijos banko sąskaitos kažkokiai bendrovei “Siregita“ buvo pervesta 30 tūkst. litų. Po dienos tai pačiai bendrovei pervesta dar didesnė suma – 50 tūkst. litų.

Taigi iš viso “Siregitai“ buvo pervesta net 80 tūkst. litų.

Po keturių dienų, spalio 24-ąją, jau trečias juridinis asmuo – bendrija “Rumpiškės“ – grąžino visus tuos 80 tūkst. litų į DNSB “Baltijos pr. 65, Klaipėda“ sąskaitą.

“Suprantamo paaiškinimo apie tokį manipuliavimą pinigais nesulaukėme, todėl galime tik spėlioti, kam toks žaidimas buvo reikalingas. Gal tai galėjo būti machinacija, siekiant susigrąžinti mokesčių permoką? Gal Mokesčių inspekcija galėtų paaiškinti tokią manipuliaciją? Tačiau mes ėjome kitu keliu“, – pasakojo Baltijos pr. 65 namo gyventoja.

Vos sužinoję apie tokį keistą bendrijos pinigų judėjimą gyventojai kreipėsi į ekonominius nusikaltimus tiriančius policijos pareigūnus.

Paaiškinimas – pribloškiantis

Pareigūnai ėmėsi tyrimo ir išsiaiškino, kad bendrijos pinigai iškeliavo į dvi bendrijas, kurių vadovas – tas pats S.Remėza. Jo vadovaujama bendrovė “Siregama“ tvarkė ir bendrijos “Baltijos pr. 65, Klaipėda“ buhalterinę apskaitą, tad svetimi pinigai pabuvojo dviejų kitų S.Remėzos administruojamų įmonių sąskaitose.

Vyr paaiškinimas pareigūnams buvo pribloškiantis – esą tokių sumų pervedimais jis viso labo norėjęs nustatyti, koks yra vieno pavedimo ir vienos dienos limitas. Ir viskas.

Kitą kartą S.Remėza paaiškino, jog tai tebuvo buhalterinė klaida.

Benrijos “Baltijos pr. 65, Klaipėda“ pirmininkė D.Gelžinienė tikino nieko apie šį įvykį nežinojusi, esą S.Remėza tai padaręs nieko nepasiklausęs ir negavęs tam leidimo.

“Kadangi kilo abejonių, sutartis su “Siregama“ buvo nutraukta“, – patikino D.Gelžinienė.

Pareigūnai konstatavo, jog pinigų pasisavinimo ar perleidimo požymių nenustatė, žala niekam nebuvo padaryta, nuostolių niekas nepatyrė, todėl ikiteisminio tyrimo nepradėjo.

Kam tokios klaidos atnešė naudos ir kokia galėjo būti jos piniginė išraiška, pareigūnai nesidomėjo.

Dienraščio “Klaipėda“ paprašytas pakomentuoti šias pinigines operacijas D.Gelžinienės vadovautoje bendrijoje S.Remėza kategoriškai atsisakė apie tai kalbėti.

Ieškinys – 350 tūkst. eurų

Šiuo metu D.Gelžinienė nebevadovauja bendrijai “Baltijos pr. 65, Klaipėda“.

Namo gyventojai kreipėsi į Klaipėdos savivaldybę ir sulaukė patarimų, kaip turėtų elgtis.

Kaip eliminuoti pasitikėjimą praradusią pirmininkę gyventojams patarė savivaldybės Socialinės infrastruktūros priežiūros skyriaus Butų ir energetikos poskyrio darbuotojai.

Iniciatyvinė gyventojų grupė surengė susirinkimą, o prieš jį informavo pirmininkę registruotu laišku apie ketinamus svarstyti klausimus.

Tai sužinojusi pirmininkė savo noru atsisakė pareigų.

“Parašė pareiškimą, ir mes tuo apsidžiaugėme, todėl toliau teisybės neieškojome. Ilgai versta iš posto, pagaliau priremta tikrų faktų pirmininkė pasitraukė, bet ir po to neperdavė namo techninės dokumentacijos bei kitų svarbių dokumentų, kuriuos privalu pildyti“, – aiškino gyventojai.

S.Remėza yra sulaukęs panašaus likimo. Vienos jo administruojamos bendrijos gyventojai taip pat išsirinko kitą pirmininkę bei pasistengė, kad Klaipėdos apygardos teisme atsidurtų byla, kurioje jis kaltinamas devyniais nusikalstamos veikos epizodais. Jo vadovauta bendrija “Rumpiškės“ yra pareiškusi per 105 tūkst. eurų ieškinį.

Ar buvęs pirmininkas kaltas, teismas pasisakys lapkričio pabaigoje.

Kovoja dėl darbo vietos

Klaipėdos savivaldybės Socialinės infrastruktūros priežiūros skyriaus Butų ir energetikos poskyrio viršininkas Algis Gaižutis neslėpė, kad labai dažnai gyventojai įtaria bendrijų pirmininkus neteisėta veikla.

“Labai neretas atvejis, kai bendrijos nariai perrenka valdymo organus, buvę pirmininkai skundžia naujuosius darant ką nors ne taip, kaip reikia. Susidaro įspūdis, kad taip kovojama dėl darbo vietos“, – tikino A.Gaižutis.

Beje, D.Gelžinienė taip pat linkusi manyti, kad su ja susidorota siekiant bendrijos pirmininko posto.

A.Gaižutis patikino, kad nemaža dalis bendrijų pirmininkų klaidingai įsivaizduoja, koks tai darbas, ir klysta.

“Labai dažnai pastebime pirmininkų kompetencijos stoką. Todėl mūsų uždavinys šviesti ir mokyti, tačiau atlikti patikrinimus ar auditus nėra mūsų darbas. Tam yra revizijos komisijos, galima pasisamdyti auditą, – aiškino A.Gaižutis. – Dar viena labai aiškiai matoma problema – nesugebėjimas normaliai bendrauti su gyventojais. Pastebime, kad dažnai bendrijose trūksta viešumo. Ir, be abejo, pačių gyventojų abejingumas bendriems reikalams“.

Įtarimų kyla nuolat

Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjams bendrijų reikalus tenka narplioti itin retai. Įstatymas reikalauja pirmiausiai dėl bendrijai padarytos žalos atlyginimo bylinėtis civiline tvarka.

Būta ir baudžiamųjų bylų, kuriose bendrijų vadovai buvo kaltinami savanaudiškai elgęsi ir pasisavinę nemažas sumas.

Tokių bylų stebėti dažniausiai susirenka nemažai žmonių. Jie šurmuliuoja klausydamiesi apklausiamų asmenų parodymų.

Tai liudija apie didelę daugiabučiuose namuose gyvenančių žmonių nesantaiką ir susipriešinimą. Įtarimai dėl nesąžiningo bendrų pinigų panaudojimo apnuodija žmonių santykius, supriešina kaimynus ir kenkia jų gyvenimo kokybei.

Teisėjai yra pastebėję, kad daugiausiai abejonių ir įtarimų pasisavinus ar neteisingai panaudojus bendrus pinigus kyla ten, kur pradedami dideli darbai. Bendrijose, kurių namai – nauji arba renovuoti, tokių bėdų beveik nebūna.

“Bendrijos yra tikras aistrų sūkurys. Nesiimsiu vertinti, ar jos yra geras, ar blogas dalykas. Akivaizdu, kad kai kurios bylos negimtų, jeigu būtų normaliai bendraujama su gyventojais ir viskas daroma laikantis įstatymo raidės“, – teigė Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Dalius Jocys.

 Mūsų bendrijos nariai norėtų sužinoti ar tikrai mūsų bendrija neteko 80 tūkstančių litų, todėl teiksime paklausimą bendrijos administracijai. Labai reikia revizijos komisijos, kuri pasižiūrėtų bendrijos dokumentus.
Šio straipsnio informacinis šaltinis čia:
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/daugiabuciu-namu-bendrijose-verda-aistros-716933