Ginčų komisijos darbas

Ginčų komisija 2015-11-03 buvo mane, Vaidą Vasiliauskaitę, iškvietę, dėl neva melagingos informacijos skleidimo apie Iriną Safončik. Tai gi, iki šiol aš atsakymo iš ginčų komisijos negavau, negano to, žinau, kad ginčų komisijos vienas narys ir pirmininkas lankosi pas Irina Safončik. ir derina su ją tekstą, koks jai patiks, kad galėtų parašyti išvadas dėl neva problemos su manimi, kurią įžiūri Irina Safončik. Man kyla klausimas, tai kodėl neateina ginčų komisija pas mane su išvadomis ir nepaderina parašytų išvadų teksto. Tiesiog juokinga, gal valgome ne tą, jei kaip užhipnotizuoti, pasiduodame vieno žmogaus įgeidžiams. Šiuose tekstuose, kurie bus įdėti, bus įdėta medžiaga, kurią aš gavau iš ginčų komisijos, kurioje Irina Safončik. aiškina, kad pagerinimo darbai pradėti yra nuo Ryšininkų 2 namo ir toliau tie pagerinimo darbai yra tęsiami. Nors, jei sąžiningai, tai pirmieji laiptinę išsidažė Rumpiškės 27 namo trečia laiptinė ir ši laiptinė, o gal ir namas turėtų būti pirmoje eilėje….. Ar toms išlaidoms, kurios buvo padarytos Ryšininkų 2 name, turi Irina valdybos pritarimą? Skaitykite patys, juk sukėlė visus valdybos protokolus. Kaip pateisins Irina ir Renata savo darbą? O va, Ryšininkų 8 namas sumokėjo po 3,5 eurų, nors valdybos sprendimas yra, kad turėjo nemokėti. Bet kas susiję su Ryšininkų 8 namu, tai Renata ir Irina, laikysimės formalumo iki absurdo, o kas susiję su Ryšininkų 2 namu, tai niekas nesvarbu, svarbu gerovė, svarbu pasidaryti kaip geriau kitų sąskaitą, o toliau pradėti svarstyti tuos bendrijos narius, kurie tai pastebi ir nori aiškintis kodėl taip daroma. Skaitykite ir patys spręskite: I. Safončik pirmas lapas , I. Safončik antras lapasVaidos atsakymas raštu .

Labai kruopščiai Irina ir Renata nagrinėja, kaip jos vadina Vaidos blogą

Jums sakiau, kad jos nepailsdamos sėdi prie interneto ir viską seką, kas čia yra rašoma, tada spausdina, na sakykime namuose turi spausdinimo techniką, nors yra žinoma, kad Irina neturėjo, na, gal dabar nusipirko, taip pat, kad po darbo nagrinėja taip vadinamą Vaidos blogą, o ne darbo metu, nes gerbiamieji bendrijos nariai žiūrėkite už ką mokame joms atlyginimą. Tikėkime, kad popierių naudoja savo, o ne bendrijos.Irina ir Renata dirbaIrina ir Renata dirba 2

Irinos Safončikienės laiptinė

Mūsų bendrijos gyventojai ištikrųjų yra atsitvėrę dalį bendro naudojimo patalpų. Šis klausimas kažkada bus sprendžiamas. Keletas bendrijos narių yra minėję, kad buvęs bendrijos pirmininkas veikliems bendrijos gyventojams leido atsitverti bendro naudojimo patalpas ir žodžiu pažadėjo,kad niekada nereikš pretenzijų dėl atitverto ploto. Šiuo metu bendrijoje yra išrinkta nauja bendrijos pirmininkė – Irina Safončikienė. Kaip minėjau, nei valdybos, nei įgaliotinių lygmenyje  nebuvo spręstas šis klausimas, dėl sandėliukų ir pan. Todėl ko siekia Irina Safončikienė nėra aišku. Į gyventojų užduotą klausimą, kam reikalinga apklausa dėl sandėliukų, Irina Safončikienė neatsako. O dabar įdedame Irinos Safončikienės laiptinės nuotraukas, iš kurių aiškiai matosi, kad jos atstovaujamos laiptinės gyventojai lygiai taip pat yra atsitvėrę patalpas, kaip ir kiti šios bendrijos gyventojai. Mums kyla klausimai: ar buvo daroma apklausa jos laiptinės gyventojų ir ką Irina Safončikienė atsakė į klausimą dėl kokios priežasties yra daroma apklausa? Nuotraukos čia: 20151207_16084620151207_16093620151207_16101720151207_16113320151207_16123820151207_16141020151207_16144320151207_16145320151207_161525

Irina Safončikienė pasiklydo

2015-12-03 Irina Safončikienė pasiklydo. Irina Safončikienė 2015-12-03 neberado savo namų ir blaškėsi po Ryšininkų 8 namo vidurinę laiptinę. Bendrijos nariai nežino, o įgaliotiniams ne paslaptis, nes jie gavo lapus padaryti apklausą dėl sandėliukų. Kokiu tikslu tai yra klausinėjama Irina Safončikienė suformuluoti nesugeba, gali būti, kad neužtenka  žinių, kompetencijos ,kad sugebėtų suformuluoti tikslus, kurių siekia. O gal tai yra didžioji Irinos Safončikienės paslaptis. Kaip pavyzdžiui: jūs gyventojai galvokite ką norite, o aš Irina Safončikienė ateisiu paklausinėti dėl sandėliukų. Sakau, mieli gyventojai,NIEKO JAI NESAKYKITE, TEGUL ATSISKAITO UŽ EKSPLOATACINIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ, NES BE VALDYBOS LEIDIMO DIDŽIAUSIAIS SUMAS SUKIŠO SAVO NAMO PAGERINIMUI, NES AŠ TURIU RAŠTĄ, KAD JI NUSPRENDĖ ŠIAIS METAIS LABAI PAGERINTI RYŠININKŲ 2 NAMO BŪKLĘ VISŲ 5-KIŲ NAMŲ EKSPLOATACINIŲ PINIGŲ SĄSKAITA, TAI YRA NAMO KURIAME GYVENA PATI. Taip pat ne paslaptis, kad jos laiptinės gyventojai lygiai taip pat yra įsirengia tiek sandėliukus, tiek kitas patalpas yra atsitvėrę. Visi laiptinių įgaliotiniai ignoruoja ir nerenka jokių žinių, apie jokius sandėliukus, nes tai nėra ir nebuvo visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimas, o valdyba Irinai nesuteikė tokių įgaliojimų, todėl nėra ko blaškytis. Tegul teisėtai išsirenka valdybą, ginčų komisiją ir bendrijos revizorių ar revizinę komisiją, tegul pakeičia įstatus taip, kad būtų galima be problemų pašalinti bendrijos pirmininką, kuris nedirba gyventojų labui, o dirba savo labui arba savo namo labui. Vykite Irina Safončikienę kuo toliau nuo savo buto durų ir iš savo laiptinės. Tegul vykdo savo popieriuose prirašytus ketinimus ir ATSISTATIDINA KUO GREIČIAU IŠ PAREIGŲ.

Taip pat viena mano laiptinės gyventoja papasakojo tokį nutikimą. Jai pratrūko vamzdžiai. Ši gyventoja paskambino Irinai Safončikienei ir ji šiai gyventojai iškvietė remontininkus, kad sutvarkytų vamzdžius. Kai reikėjo dėti parašą dėl Vaidos Vasiliauskaitės pašalinimo iš įgaliotinių,  ši gyventoja sulaukė bendrijos pirmininkės skambučio su pasiūlymu dėti parašą ten kur naudinga Irinai Safončikienei, nes neva ji jai padėjo. Tai šantažas už paslaugas, kurias ir taip turi atlikti bendrijos pirmininkas. Vadinasi ne tik gauna atlyginimą bet ir imasi šantažo. Koks žemas lygis. Pasimėgaukite įrašu, kaip baigėsi Irinos Safončikienės blaškymasis po Ryšininkų 8 namo antros laiptinės koridorius.

Laukite naujų žinių, Irina Safončikienė išsidavė

Laukite naujų žinių apie Irina Safončikienė, kuri išsidavė, kad “Ryšininkų 8 namo II laiptinės įgaliotinė yra nušalinta nuo pareigų mano (Irinos Safončikienės) sprendimu. Matote, įgaliotinė nušalinta ne gyventojų sprendimu, o, mano, bendrijos pirmininkės sprendimu. Ką gi, skųsime pirmiausia Klaipėdos savivaldybei, o po to žiūrėsime. Irina Safončikienė apsilankė mūsų namo II laiptinėje dėl kažkokių sandėliukų. Mes įdėsime nuotraukas, kaip gyvena Ryšininkų 2 namo gyventojai su sandėliukais ir būtent jos Irinos Safončikienės laiptinėje, kurioje ji yra ir įgaliotinė. Jos laiptinės gyventojai, atsitvėrę dali laiptinių lygiai taip pat. Jūs išgirsite, kad Irina Safončikienė į jai nepatogius klausimus neatsakinėja. Ryšininkų 8 namas nepasiduokite, bus įdėtas įrašas, kur Irina Safončikienė tyli, kaip žuvis burnoje prisisėmusi vandens. Nesuteikite jokios informacijos, nes mes įdėsime dokumentą, kad bendro naudojimo objekto nuosavybė yra tos laiptinės gyventojų reikalas. Kita vertus, susisiekus tiek su Rumpiškės 27 namo įgaliotine, tiek su Ryšininkų 6 namo valdybos nariu ir įgaliotiniu V. Dunčiku buvo išsiaiškinta, kad niekas jokios informacijos apie jokius sandėliukus nerinks, nes tokio sprendimo nėra nei valdybos lygmenyje, nei įgaliotinių. KARTOJAME NETEIKITE JOKIOS INFORMACIJOS KOL NEPAAIŠKINS, KODĖL RENKA, NES ŠIAI DIENAI TOKIO PAAIŠKINIMO NESUGEBĖJO PATEIKTI IRINA SAFONČIKIENĖ.  YRA ĮRAŠAS, ŠIS ĮRAŠAS BUS ĮDĖTAS ŠIOMIS DIENOMIS Į SVETAINĘ.

Ar gali nepykti ant Irinos Safončikienės

Trys bendrijos nariai parašo klausimus bendrijos pirmininkei, nes dėl bendrijos pinigų panaudojimo yra minimali informacija. Todėl normalu, kad neturėdami informacijos, domimės savo pinigais ar vyksta konkursai, ar racionaliai yra naudojamos lėšos. Tai gi klausimai: klausimai kurie pateikti Irinai . Na, o atsakymai, švelniai tariant, mane, Vaidą Vasiliauskaitę, nustebino. Pirma du bendrijos nariai nematomi, nors yra jų parašai, bet visi klausimai yra adresuojami tarytum man asmeniškai. Antra, atsakymai, mano galva, yra pakankamai įžūlūs. Trečia, kalbant apie gyventojus skolininkus, mes esame anksčiau gavę informaciją ir ji buvo nuasmeninta, t.y. buvo informuojama, kiek namas yra skolingas bendrijai ir ar bendrijos pirmininkas imasi priemonių skoloms mažinti. Tačiau dabar, kažkodėl, apie skolininkus informacija nėra skelbiama, tai kas pasikeitė? Skaitykite Irinos Safončikienės atsakymus į klausimus: atsakymas 1 lapas , atsakymas 2 lapas . Anksčiau pateikta informacija apie namo skolininkus: skolos

Ginčų komisija išsprendė vieną ginčą

Vaida Vasiliauskaitė buvo informuota prieš gerą savaitę, kad ginčų komisiją pasisakė dėl vieno skundo, kuriame dalyvavo ir Vaida Vasiliauskaitė. Taip pat Vaidai Vasiliauskaitei buvo pasakyta, kad bendrijos pirmininkė turi atiduoti Vaidai Vasiliauskaitei ginčų komisijos pasisakymą. Bet, deja, aš, Vaida Vasiliauskaitė, šio atsakymo neturiu. Kur man kreiptis gal  į valdybą, jų klausti, kodėl Irina Safončikienė man neduoda ginčų komisijos atsakymo. O sako, Irina, kad ją šmeižia. Na, niekas nešmeižia, visi nori skaidraus vadovavimo bendrijai ir žinoti, kad už suteiktas paslaugas yra pagrįstai sumokėta. Visi nori, kad bendrijos pirmininkas laikytųsi įstatymų, LR įstatymų. Rašysiu valdybai, kad neturiu ginčų komisijos atsakymo, o kai gausiu, tai tada paviešinsiu visą medžiagą.

Irina Safončikienė parašė prokuratūrai skundą dėl Vaidos Vasiliauskaitės

Šiandiena gavau elektroninį laišką dėl to, kad šmeižiu Iriną Safončikienę ir dar dėl to, kad paviešinau jos pokalbius su bendrijos nariais. Tame laiške Irina Safončikienė prašo manęs pasiaiškinti, kodėl aš įdėjau tuos įrašus be jos sutikimo, nes tai buvo privatūs pokalbiai. Mano pokalbis su Irina Safončikiene tikrai buvo ne privatus, nes aš atėjau ne pas draugę, o pas oficialų asmenį, kuriam moku atlyginimą, darbo klausimais, darbo metu, gyventojų priėmimo valandomis. Atėjau ne plepėti, o atsinešiau raštą, kurį galėjo priimti ir aš bučiau išėjusi. Susisiekiau su Sandrą ir paklausiau ar jos pokalbis su Irina Safončikiene vyko ne darbo metu ir panašiai. Pagaliau, paklausiau ar Sandra su Irina nėra draugės ir ar tas pokalbis nebuvo dviejų draugių pasisėdėjimas prie kavos puodelio parke ant suolelio. Sandra pasakė, kad tikrai ne. Tai gi, skaitykite man parašytą laišką, gal Irina Safončikienė nori įbauginti mane ir visus bendrijos narius, kad apie ją nė pusę žodžio blogai, nesvarbu, ką ji bedarytų, o gal yra kiti motyvai. Gali būti, kad mane kviesis prokuratūra ir aš aiškinsiuosi. Gal galite man patarti kaip vienu ypu viską susitvarkyti. Galite man rašyti ir į asmeninį paštą: vaida.gruode@gmail.com.

Pasirodo, kad Irina Safončikienė skaito šią svetainę ir netgi labai skaito.

Aš taip pat informavau apie tokį el. laišką bendrijos valdybą. Paklausiau ar jie sutinka, kad Irina Safončikienė už mūsų pinigus, kuriuos sumokame atlyginimo pagalba skųstų bendrijos narius prokuratūrai ir darbo metu sėdėtų teisme. Jei ji jau taip nori teisybės, tai gal prisimins, kad pirma pradėjo apie mane platinti mano asmeninius duomenis.

Skaitykite čia:igaliotinei atsakymas , igaliotinei atsakymas 2 lapas