Kaip mus informavo bendrijos gyventojai, labai daug bendrijos gyventojų pašto dėžutėse rado lapelius su pavadinimu “skaitai, žinai“. Kas šį lapelį parašė neaišku, nes turbūt pats to lapelio autorius supranta, kad jam jau reikia gydytis, nes jis serga. O kadangi, kaip dažnai būna su ligoniais, nenori pripažinti ligos, nors įtaria, kad sveikata šlubuoja, tai nepasirašo, nes pačiam to lapelio autoriui gėda dėl savo išvedžiojimų . Kiekvienas perskaitęs lapelyje parašytą informaciją supras, kad ten visiška nesąmonė, nors, kai kurie faktai iš mūsų bendrijos gyvenimo ir pateikti. Pradžioje rašytojas piktinasi dėl to, kad Stoilik byla nutraukta, kad neva kažkokia tai mistinė Irina S. rašė procesinius dokumentus. Toliau rašo apie neva blogai dirbančią valdybą, tada kas su kuo draugauja, o kadangi neturi jokių įrodymų, tai aišku bijo, kad netektų už sapaliojimus eiti į teismus ir atsakyti, tai nepateikia nei savo sapaliojimų patvirtinančių faktų, nei prisistato kas rašo, nei iš kur žino kas ir su kuo draugauja (lyg draugystė būtų nusikaltimas- taip galima suprasti iš rašto). Toliau rašo, kad patvirtintas minimalus mėnesinis atlyginimas yra 350 eurų, šio rašto autoriau, atsipeikėkite, nes minimalus atlyginimas nuo 2016-07-01 dienos yra 380,00 eurų, o valandinis 2,32 euro.

Toliau autorius piktinasi, kad nėra renkamas bendrijos pirmininkas, nors bendrijų įstatyme nėra nurodyta kokį laikotarpį  valdyba gali laikinai eiti bendrijos pirmininko pareigas, o tai reiškia, kad visus tris metus iki tol kol tęsiasi valdybos įgaliojimai. Kiek supratome, tai tas faktas yra to lapelio rašytojui nepalankus, todėl ir nesivadovauja LR bendrijų įstatymu. Toliau autorius piktinasi, kad nevyksta įgaliotinių susirinkimai, o faktas tas, kad įgaliotinių susirinkimai neprivalomi. Tik Irina Safončikienė buvo įpratusi kviestis įgaliotinius, tačiau tai įrodo, kad vietoj to, kad kviesti bendrijos narių susirinkimus ir priimti ten sprendimus, ėjo lengviausiu keliu, t.y. kvietė įgaliotinius. Toliau autorius rašo, kad R. Zumarienė buvo paruošusi 2015 metų ataskaitą, o valdyba nutraukė bylą prieš Stoilik. Aš, tai galiu paaiškinti ir to lapelio autoriui, kad, jei R. Zumarienė buvo paruošusi 2015 metų ataskaitą, vadinasi visi likučiai, kurie buvo ištrinti Stoilik turėjo būti atstatyti, nes kitaip ataskaitos, teisingos ataskaitos, neparuoši. Jei R. Zumarienė atstatė  pradinius likučius, tai nėra tikslo bylinėtis su Stoilik, nebent, tai mistiniai Irinai S. labai norisi ruošti procesinius dokumentus, nes kaip sakoma tik labai giliose svajonėse gali svajoti, kad dirba teisinį darbą ir ruošia procesinius dokumentus, nes arba neturi tinkamo išsilavinimo, arba yra absoliuti neišmanėlė (is) ir ligonė (is).

Toliau autorius drąsia atskleidžia savo neišmanymą ir bukumą, nes, jei pats autorius įvardina, kad skolos yra beviltiškos, vadinasi jos ir yra beviltiškos, nes jos taip pradedamos vadinti tada, kada jų neįmanoma atgauti. O kas atsakingas už tokias beviltiškas skolas, o gi arba S. Remėza, arba I. Safončikienė, nes jie buvo išrinkti bendrijos pirmininkais ir jie turėjo reikalauti, kad skolos būtų išieškotos. Kiek yra žinoma pagrindinės skolos susidarė S. Remėzos vadovavimo laikotarpiu, tai, jei jau kažkokia mistinė Irina S. nesitveria savo kailyje kaip nori ruošti procesinius dokumentus, tai tada reikėjo juos ir ruošti, kas trukdo, kad ir dabar paruošti procesinius dokumentus. Niekas netrukdo imk ir ruošk skolų išieškojimui ieškinius ir dar įvardink, kad tai beviltiškos skolos ir teismo sekretorė atmes tokį ieškinį, nes skolos yra beviltiškos.

Taip pat autorius užsimena apie gerus darbus Irinos S. ,bet aš matau tik blogus Irinos S. darbus, nes pirmas ir pats svarbiausiais faktas: nebuvo revizoriaus ir nebuvo galima pamatyti išvados apie bendrijos lėšų panaudojimą per 2015 metus, todėl niekas kitas negali sakyti , kad viskas bendrijoje buvo gerai, kaip tik revizorius, kuris už tai neša atsakomybę įstatymiškai. Toliau Irina S. pati vos prasidėjus 2016 metams išeina savo noru iš darbo, kas rodo jos visišką atsakomybės nebuvimą. Trečia Irina S. nemoka bendrauti su žmonėmis juos visaip vadina ir nesprendžia su bendrija susijusiu klausimų, nes, jei kokio klausimo nenori spręsti, tai iškolioja bendrijos narį ir tuo problemą mananti, kad yra išspręsta ( tai įrodo garso įrašai Irina kalbasi su Sandra ir Irina kalbasi su Vaida) bei kiti pateikti dokumentai šioje svetainėje. Dabar pridedame raštą, kuris buvo išmėtytas į mūsų bendrijos pašto dėžutes: skaitai-zinai