Dėl mums nežinomų priežasčių kiti mūsų bendrijos nariai plėšo pranešimus apie visuotinį bendrijos narių susirinkimą, tai įdedame čia, kad pasiskaitytumėte organ. bendrijos narių susirink.