Irina Sofončikienė paskutinėmis savo darbo dienomis bėgioja po Bendrijos namus ir mėto nepagrįstus lapelius apie bendrijos narius. Tai parodo, kad Irina Safončikienė nepasitiki savo reputacija. Žinoma, bendrijos nariai nėra kvaili ir puikiai supranta, kad Irinos Safončikienės darbo metodai yra mažu mažiausiai nepadorūs. Gyventojai nepasiduokite šantažui, nes Irina Safončikienė svaidosi kaltinimais, kuriuos laikui atėjus turės pagrįsti konkrečiais įrodymais, t.y. pateikti dokumentus.