Mūsų bendrijos gyventojai ištikrųjų yra atsitvėrę dalį bendro naudojimo patalpų. Šis klausimas kažkada bus sprendžiamas. Keletas bendrijos narių yra minėję, kad buvęs bendrijos pirmininkas veikliems bendrijos gyventojams leido atsitverti bendro naudojimo patalpas ir žodžiu pažadėjo,kad niekada nereikš pretenzijų dėl atitverto ploto. Šiuo metu bendrijoje yra išrinkta nauja bendrijos pirmininkė – Irina Safončikienė. Kaip minėjau, nei valdybos, nei įgaliotinių lygmenyje  nebuvo spręstas šis klausimas, dėl sandėliukų ir pan. Todėl ko siekia Irina Safončikienė nėra aišku. Į gyventojų užduotą klausimą, kam reikalinga apklausa dėl sandėliukų, Irina Safončikienė neatsako. O dabar įdedame Irinos Safončikienės laiptinės nuotraukas, iš kurių aiškiai matosi, kad jos atstovaujamos laiptinės gyventojai lygiai taip pat yra atsitvėrę patalpas, kaip ir kiti šios bendrijos gyventojai. Mums kyla klausimai: ar buvo daroma apklausa jos laiptinės gyventojų ir ką Irina Safončikienė atsakė į klausimą dėl kokios priežasties yra daroma apklausa? Nuotraukos čia: 20151207_16084620151207_16093620151207_16101720151207_16113320151207_16123820151207_16141020151207_16144320151207_16145320151207_161525