2015-12-03 Irina Safončikienė pasiklydo. Irina Safončikienė 2015-12-03 neberado savo namų ir blaškėsi po Ryšininkų 8 namo vidurinę laiptinę. Bendrijos nariai nežino, o įgaliotiniams ne paslaptis, nes jie gavo lapus padaryti apklausą dėl sandėliukų. Kokiu tikslu tai yra klausinėjama Irina Safončikienė suformuluoti nesugeba, gali būti, kad neužtenka  žinių, kompetencijos ,kad sugebėtų suformuluoti tikslus, kurių siekia. O gal tai yra didžioji Irinos Safončikienės paslaptis. Kaip pavyzdžiui: jūs gyventojai galvokite ką norite, o aš Irina Safončikienė ateisiu paklausinėti dėl sandėliukų. Sakau, mieli gyventojai,NIEKO JAI NESAKYKITE, TEGUL ATSISKAITO UŽ EKSPLOATACINIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ, NES BE VALDYBOS LEIDIMO DIDŽIAUSIAIS SUMAS SUKIŠO SAVO NAMO PAGERINIMUI, NES AŠ TURIU RAŠTĄ, KAD JI NUSPRENDĖ ŠIAIS METAIS LABAI PAGERINTI RYŠININKŲ 2 NAMO BŪKLĘ VISŲ 5-KIŲ NAMŲ EKSPLOATACINIŲ PINIGŲ SĄSKAITA, TAI YRA NAMO KURIAME GYVENA PATI. Taip pat ne paslaptis, kad jos laiptinės gyventojai lygiai taip pat yra įsirengia tiek sandėliukus, tiek kitas patalpas yra atsitvėrę. Visi laiptinių įgaliotiniai ignoruoja ir nerenka jokių žinių, apie jokius sandėliukus, nes tai nėra ir nebuvo visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimas, o valdyba Irinai nesuteikė tokių įgaliojimų, todėl nėra ko blaškytis. Tegul teisėtai išsirenka valdybą, ginčų komisiją ir bendrijos revizorių ar revizinę komisiją, tegul pakeičia įstatus taip, kad būtų galima be problemų pašalinti bendrijos pirmininką, kuris nedirba gyventojų labui, o dirba savo labui arba savo namo labui. Vykite Irina Safončikienę kuo toliau nuo savo buto durų ir iš savo laiptinės. Tegul vykdo savo popieriuose prirašytus ketinimus ir ATSISTATIDINA KUO GREIČIAU IŠ PAREIGŲ.

Taip pat viena mano laiptinės gyventoja papasakojo tokį nutikimą. Jai pratrūko vamzdžiai. Ši gyventoja paskambino Irinai Safončikienei ir ji šiai gyventojai iškvietė remontininkus, kad sutvarkytų vamzdžius. Kai reikėjo dėti parašą dėl Vaidos Vasiliauskaitės pašalinimo iš įgaliotinių,  ši gyventoja sulaukė bendrijos pirmininkės skambučio su pasiūlymu dėti parašą ten kur naudinga Irinai Safončikienei, nes neva ji jai padėjo. Tai šantažas už paslaugas, kurias ir taip turi atlikti bendrijos pirmininkas. Vadinasi ne tik gauna atlyginimą bet ir imasi šantažo. Koks žemas lygis. Pasimėgaukite įrašu, kaip baigėsi Irinos Safončikienės blaškymasis po Ryšininkų 8 namo antros laiptinės koridorius.