Prieš gerą mėnesį, vėlai vakare, man, Vaidai Vasiliauskaitei, paskambina mūsų bendrijos narė, Ryšininkų 6 namo gyventoja (A.N.- šio bendrijos narės inicialai). Aš pati ruošiausi miegoti, bet moteris ramiu balsu klausia manęs ar turiu 10 minučių laisvo laiko. Sakau turiu, kas nutiko (o galvoje sukasi, kad labai noriu miego). Ši moteris ramiu balsu pradėjo pasakoti:

sako tu, Vaida, žinai pas mane yra problema su vandens skaičiukais. Taip, sakau žinau. Todėl aš, A. N., nuėjau pas bendrijos pirmininkę, Iriną Safončikienę, ir sakau, kad reikia tą problemą spręsti. Bet Irina Safončikienė, atsiribojo nuo tos problemos sprendimo ir pradėjo mane ignoruoti. Tada aš, A. N., nusprendžiau pasėdėti bendrijos patalpose tiek kiek reikės, t.y. kol bendrijos pirmininkė, Irina Safončikienė, pradės dirbti savo tiesioginį darbą, kuriam yra nusamdyta ir kaip dera bendrijos pirmininkui priims mane ir pradės spręsti pagal kompetenciją susidariusią problemą. Tai gi, aš, A. N., sėdžiu vieną dieną, gal kokias dvi valandas, kitą dieną bendrijos patalpose. Po kurio laiko Irina Safončikienė man sako, maždaug taip: ateikite rytoj apie 13 val. į bendriją į buhalteriją ir atsineškite visus dokumentus susijusius su vandens apskaita. Ką gi, aš, A. N., kitą dieną atėjau pas Iriną Safončikienę, o tiksliau, į buhalteriją aiškintis vandens skaitliukų apskaitos klausimo. Stoviu aš, A. N.,  buhalterijos patalpoje netoli durų, kai neilgai trukus įbėga Irina Safončikienė ir kažką neaiškaus sušunka apie greitąją ir vėl išbėga. Dar po penkių minučių aš, A. N., atsisuku į koridoriaus pusę  ir pamatau kaip link manęs eina tokia procesija, t.y. keturi asmenys: du su morkiniais darbo rūbais, tai greitosios pagalbos darbuotojai ir du policininkai. Pamačius tokią spalvingą kompaniją, mane, A. N. , suima juokas ir aš nusijuokiu. Tada daktarai pasako maždaug: matai ji dar ir juokiasi- ir pasišalina pas Irina Safončikiene, t.y. įeina į jos kabinetą ir užsidaro. O policininkai suima mane, A. N., už alkūnių ir jėga išveda iš bendrijos patalpų. Aš, A. N., dar bandau sakyti, kad įleiskite mane pas Iriną Safončikienę, nes man rūpi kokią diagnozę nustatė daktarai, bet policininkai du vyrai, o aš 70 su viršum moteris menkai tegaliu priešintis. Policininkai mane išveda į lauką ir sako rinkis į kurią mašiną nori lipti ar į greitąją, ar į policijos. Tada mane, A. N., suima pyktis ir aš taip stipriai užrinku, kad policininkai mane paleidžia, o aš nuėjau tiesiai pas kriminalistus rašyti pareiškimo.

To pasakojimo eigoje aš, Vaida, atsirėmiau į skalbimo mašinos kraštą, nes mane ištiko šokas. Ir dabar galvoju: parašė man laišką, kur nustatė man diagnozę, po to mane iškoliojo, po to iškoliojo Sandrą, o štai senyvą moteriškę nusprendė išvežti nežinoma kryptimi. Su kokiu žmogumi, bendrijos nariu ji galėtų dar taip pasielgti: ar su  jauno, vidutinio amžiaus vyru, moterimi, manau, kad ne, o, štai, senyvas bendrijos narys, kaip tik tas, prieš, kurį gali rodyti jėgą. Kaip ten bebūtų, bet Irina Safončikienė su stipriu bendrijos nariu spręstų klausimą ar problemą kitaip, o štai su silpnesniu bendrijos nariu galima pasielgti ir taip, kaip ką tik papasakojome. Ar reikia, prieš einant į bendrijos patalpas, pranešti artimiesiems, kad, jei dingtume be žinios, tai, kad pradėtų ieškoti  nuo Irinos Safončikienės? Ar turi Irina Safončikienė sustačiusi bendrijos narės, A.N., skaičiukų apžiūros aktą, ar yra įforminusi šią problemą taip kaip reikalauja administracinis bendrijos valdymas? Žinau, kad ne. Irina Safončikienė nedirba administracinio darbo, ji visur vadovaujasi nuotaikomis, simpatijomis ir t.t.. O tai yra blogo vadovo savybės. Aš dėkinga šiai bendrijos nariai, A.N., kad nepaliks Irinos Safončikienės ramybėje. Man nepatinka, tai, kad paguodos bendrijos nariai prašosi pas mane, o  mūsų bendrija nėra tą bendrija, kur gyventojas jaustųsi ramus ir saugus. Aš prisidedu, kaip ir Sandra prie to, kad Irina Safončikienė už savo veiksmus neišvengtų atsakomybės. Todėl visa medžiaga yra perduota Klaipėdos savivaldybei. Tiesa, apie šį įvykį žino beveik visi valdybos nariai ir jiems viskas pusiau normalu, nėra gerai, na, bet …… Raštas : Klaipėdos savivaldybei pranešima