Šiandiena įvyko įgaliotinių susirinkimas. Šio įgaliotinių susirinkimo pirmininkų buvo išrinktas Vitalijus Dunčikas, o sekretoriaujanti Renata Zumierienė. Vaida Vasiliauskaitė visą įgaliotinių susirinkimą įrašė į diktofoną. Laukite šio susirinkimo protokolo, jis bus paskelbtas šioje svetainėje. Kiek mums žinoma yra įkelti visi įgaliotinių susirinkimų protokolai svetainėje rumpiskes.wordpress.com, tačiau Irina Safončikienė nėra įkėlusi protokolo, kada įgaliotinių susirinkimą vedė Vaida Vasiliauskaitė, t.y. 2015-08-27 dienos. Taip pat per šį įgaliotinių susirinkimą valdybos nariai informavo, kad Irina Safončikienė jau du kartus buvo ištraukusi atsistatydinimo pareiškimą iš bendrijos pirmininko pareigų. Paskutinį kartą tokį pareiškimą, t.y., kad atsistatydina iš bendrijos pirmininko pareigų ištraukė 2015-10-26 dieną, kada buvo surašytas lapas dėl Vaidos Vasiliauskaitės, todėl valdybos nariai nusprendė nebetylėti, o pasiūlė Irinai Safončikienei nebeplėšyti pareiškimo, nes jie šį pareiškimą priima ir organizuoja kito bendrijos pirmininko rinkimus. Tada Irina Safončikienė pasakė, kad ji gali persigalvoti ir likti bendrijos pirmininko pareigose. Šio straipsnio autorius mano, kad Irina Safončikienė buvo sugalvojusi, kaip ji įsivaizduoja, gudrų šantažo būdą, t.y. arba darote kaip noriu aš, Irina Safončikienė, arba aš atsistatydinu. Tai gi, šiandiena Irinai Safončikienei buvo pasakyta, kad pareiškimas priimtas. Na, o kaip įprasta tokiais atvejais, tokie piliečiai pradeda sakyti, kad jie nori dirbti, taip pasielgė ir Irina. Taip pat norime pranešti, kad Irina Safončikienė dėl Vaidos Vasiliauskaitės  kreipėsi į ginčų komisiją. Vaida Vasiliauskaitė atėjo į ginčų komisijos posėdį. Kai bus gautos išvados, jos bus čia paskelbtos. Taip pat Vaida Vasiliauskaitė kreipėsi į ginčų komisija su savo raštu. Šio rašto dalykas dar nebuvo svarstomas ginčų komisijoje. Visi ginčų komisijos sprendimai bus paviešinti ir kiti dokumentai,susiję su šiais ginčais,  bus paviešinti. Taip  pat norime pranešti, kad yra ginčų komisija, kuri dirba mūsų bendrijoje. Visi gyventojai, kurių klausimai bendrijos pirmininkės buvo sprendžiami atsainiai arba visai nesprendžiami, arba gyventojai, kurių kreipimąsi raštu bendrijos pirmininkė nepriėmė, gali su skundais dėl bendrijos pirmininkės atsainaus darbo kreiptis į ginčų komisiją. Bendrijos pirmininkė, kol ji eina šias pareigas yra įpareigota informuoti gyventojus, kas sudaro ginčų komisiją, t.y. ginčų komisijos narių ir ginčų komisijos pirmininko pavardes ir kokia tvarka yra rašomi skundai ginčų komisijai bei kam jie pateikiami. Jei dabartinė bendrijos pirmininkė neinformuos bendrijos narių, mes informuosime šioje svetainėje.