2015-10-20 dieną mano laiptinės susirinkime dalyvauja valdybos nariai G. Motekaitis ir Ž. Masiulis, kurie nedviprasmiškai palaiko mane, Vaidą Vasiliauskaitę. O jau 2015-10-26 parašo ir pasirašo po sprendimu, kad nuolatos gauna žodinius skundus iš bendrijos pirmininkės ir buhalterių, kad aš trukdau joms dirbti. Klausimas jums valdybos nariai, kodėl slėpėte šia informaciją ne tik nuo manęs Vaidos Vasiliauskaitės, bet ir nuo mano laiptinės gyventojų. Turėjote papasakoti tiesą kaimynams apie mane ir nepalaikyti mano kandidatūros, nes dabar gaunasi negražiai, palaikote mano kandidatūrą, o po 6-šių dienų rašote tokį raštą. O gal aš nuolatos bėgiojau nuo 2015-10- 20 dienos iki 2015-10-26 dienos  į bendrijos patalpas ir jas terorizavau. Ir jūs tik dabar sužinojote. Man į tą klausimą tikrai turėsite atsakyti. Tiesa, aš  smulkiai žinau, kaip elgėsi I. Safončikienė, kai sukvietė valdybos narius dėl tų žodinių skundų ir turiu pasakyti, kad komentatoriai yra labai įžvalgūs ir patys padaro tokia puikias logines išvadas, kad galiu tik išsakyti komplimentus. Aš, žinau ir kodėl nebuvau pakviesta į šį susiėjimą, kad paklausti ir kitos pusės, t.y. manęs, ar aš lakstau į bendriją ir nuolatos grasinu jas atleisti. Kodėl šiame rašte nėra nurodyta datų, kad jūs, Vaida, buvote atėjusi tada, tada ir tada į bendriją. Galu gale, kodėl nėra po pirmo karto jokių raštų, skundų dėl mano elgesio, o yra laukiama.

Atsakymas yra paprastas, kadangi mano laiptinės gyventojai, kurie palaiko mano kandidatūrą į įgaliotinius susirinko visi į laiptinės susirinkimą ir I. Safončikienė suprato, kad galiu būti perrinkta vėl įgaliotine, pradėjo prieš mane šmeižto kampaniją. Jei pati, Irina Safončikienė, nuo valdybos narių slėpė informaciją, kad aš nuolatos bėgioju į bendrijos administracines patalpas ir keliu ten sumaištį, tai, kodėl dabar apie tai papasakojo. Kodėl per laiptinės susirinkimą, kai jai, I. Safončikienei,  pirmai buvo suteiktas žodis, nepapasakojo mano laiptinės gyventojams, kad aš nuolatos bėgu ir bėgu į bendrijos administracines patalpas ir jas, darbuotojas,  terorizuoju, kodėl. Kodėl visi slėpė informaciją, nors Gintautas Motekaitis ne kartą klausė, kas dar nori pasisakyti, kodėl?