2015-08-27 įvyko įgaliotinių susirinkimas. Šiame susirinkime dalyvauja ir trys valdybos nariai, kurie yra ir laiptinių įgaliotiniai. Prieš šį susirinkimą buvo kalbėta su V. Dunčiku ir G. Motekaičiu, kad Irina Safončikienė nemoka vesti valdybos, įgaliotinių susirinkimų, kad neįrašo svarbios informacijos, kad nesilaiko susirinkimo formato, kad vėliau išsigina, kad apie tai iš vis buvo kalbėta susirinkime. Kaip pvz. buvo kalbėta, kad turi pateikti durų įstatymo į Ryšininkų 2 namo trečios laiptinės dokumentus įgaliotiniams susipažinti, bet nepateikė į protokolą neįrašė. Praeitame įgaliotinių susirinkime buvo kalbėta, kad turi vesti buhalteriją atskirai namais, kad išsiaiškinti kiek eksploatacinių lėšų yra panaudota kiekvienam namui, tačiau neįrašė datos nuo kada turi pradėti vesti buhalteriją atskirai namais ir buhalterės neskaičiuoja eksploatacinių lėšų panaudojimo atskirai namais. Todėl po šių pokalbių buvo nuspręsta, kad aš, Vaida Vasiliauskaitė, vesiu įgaliotinių susirinkimus, o V. Dunčikas bus sekretorius, taip pat darysime susirinkimo įrašą, nes kitaip neįmanoma su I. Safončikiene dirbti, nes ji išsigina savo žodžių, neigia akivaizdžius dalykus. Be to nėra įstatyme parašyta, kad valdybos pirmininkas būtinai turi vesti įgaliotinių, valdybos narių susirinkimus. Tai gi, kaip jau supratote aš pasiūlau savo kandidatūrą vesti įgaliotinių susirinkimą ir mane išrenka. Susirinkimas pravedamas sklandžiai, aš, Vaida, kaip supratote neturiu garbės raštų už gerai pravestą susirinkimą, man yra pasakoma žodžiu. Bet faktas yra tas, kad ir toliau yra planuojama taip daryti, t.y. susirinkimus įrašyti, vesti susirinkimus turėčiau aš ir V. Dunčikas turėtų būti sekretorius. Žinoma, galima ir rotacija, kada susirinkimą veda dar kitas įgaliotinis ir t.t.Kas čia blogo, kas? Štai susirinkimo protokolas kaip įrodymas, kitus protokolus galite pasiskaityti bendrijoje. Noriu akcentuoti, kad nuo 2016-01-01 bus vedama buhalterija atskirai namais ir atskirai namais bus skaičiuojamos eksploatacinės išlaidos ir jų panaudojimas, nebent būtų nuspręsta kitaip.

Susirinkimo protokolas čia: Susirinkimo protokolas Rumpiškės