Irina Safončikienė, norėdama apšmeižti Vaidą, bėgioja po bendriją ir kabina štai tokius lapus. Kuriuose pateikiama akivaizdi dezinformacija. Pirma Vaidos laiptinėje yra bendrijos narių tik 39. Todėl apklausoje galėjo dalyvauti tik 39 nariai, antra joks įgaliotinis išrinktas susirinkime, negali būti nušalintas pateikiant lapus, kurių informacija yra klaidinanti. Trečia elementari matematika: 22 pritarė, 4 nepritarė ir vienas susilaikė, vadinasi dalyvavo 27 butai. Vaida pasikalbėjo su kai kuriais kaimynais ir jie pakeitė nuomonę, jie pasakė, kad pasirašė neapgalvoję visko iki galo, todėl jie yra už Vaidą. Įdomu bus stebėti Irinos reakciją, kai ji sužinos, kad už Vaidą ir vėl balsuoja dauguma. Įdomu, ką ji darys, gal ji bėgios pas tuos kaimynus ir šantažuos, kad tu dėjai parašą, o kodėl dabar keiti nuomonę. Gal į Sibirą veš, kaip prie sovietų. Vaidai nesuprantamas Irinos noras įkišti jai tuos dokumentus. Prie Vaidos ir taip prieina kaimynai ir sako: Vaida aš pasirašiau tame lape, bet dabar aš už tave ir tik už tave. Skaitykite toliau bus dar įdomiau

Popieriukas, kurį I. Safončikienė spausdina ir klijuoja po visą bendriją, yra už bendrijos pinigus, dabar negaila nei tonerio, nei popieriaus. Kai tuo tarpu, kai norėjome atsišviesti penkis lapus įrodančius, kad I. Safončikienė pagerino savo laiptinės gerbūvį ir apmokėjo iš bendrijos lėšų 6500 litų, tai tik valdyba privertė  Iriną padaryti tas 5-kias kopijas. Vėliau įgaliotinių susirinkime buvo nuspręsta, kad visi įgaliotiniai turi el. paštu gauti šias sąskaitas ir kiek žinoma iki šiol neatsiunčia. Gėda Irina Safončikienė, gėda. Garbingai išeikite iš bendrijos pirmininkės pareigų, kol yra tam galimybė.

Žiūrėkita čia: Popieriukas