Iniciatyvinės grupės narių žiniomis, šiuo metu buvo apklausinėjami liudininkai. Dalis liudininkų yra apklausti. Pagal turimą informaciją visi liudininkai palaiko iniciatyvinės grupės poziciją, t.y. liudininkai sako tiesą. O tiesa yra ta, kad bendrijos susirinkimų nebūdavo ir niekas neinformuodavo, kur yra panaudoti bendrijos pinigai. Dalis liudininkų bus apklausinėjami rugpjūčio mėnesį, nes teismas vasarą atostogauja. Liudininkė Vaida Vasiliauskaitė nebuvo apklausinėjama, kaip ir kiti iniciatyvinės grupės nariai. Mūsų bendrija turi nusisamdžiusi advokatą, todėl manome, kad teisme viskas vyks sėkmingai ir išaiškės tiesa.