2015-03-25 dieną 9:00 val įvyko pirmas baudžiamosios bylos teismo posėdis, kuriuo metu buvo sudaryti nauji teismo posėdžio grafikai, nes dėl užimtumo S. R. advokatas negali dalyvauti nei viename teismo posėdyje, kurie buvo numatyti iš anksto, kurie buvo įkelti į šią svetainę. Tai gi, sekantis teismo posėdis vyks 2015-04-17 dieną 9:00 val. Kadangi posėdžiai yra vieši, tai visi norintys gali dalyvauti.