Trumpai informuosime apie 2015-02-26 dienos visuotinį bendrijos susirinkimą. Šiame susirinkime dalyvavo pakankamai bendrijos narių, kad būtų galima pravesti susirinkimą, t. y. kvorumui reikėjo 1/4 narių, t. y. apie 138 bendrijos narius. Taip pat, kiek mums žinoma, iš anksto balsavo apie 30 bendrijos narių, todėl galime drąsiai sakyti, kad bendrijos nariai renkasi į bendrijos susirinkimus, jie domisi bendrijos reikalais, jiems rūpi, kur yra išleidžiami jų pinigai. Jame buvo išrinkta bendrijos pirmininkė Irina Safončikienė, kuri ėjo šias pareigas laikinai. Ji yra išrinkta 3 metų kadencijai, po to sutartis netenka galios. Todėl bendrijos pirmininkas bus priverstas organizuoti naujus bendrijos pirmininko rinkimus. Taip pat buvo išrinkta revizijos komisija, kurios pirmininkė yra Audronė Kazlauskienė ir nariai Vaida Vasiliauskaitė, Ona Jankantienė. Revizijos komisijos kompetencija yra gera, net galima sakyti puiki, nes visi revizijos atstovai turi buhalterinius išsilavinimus. Taip pat išrinkome du valdybos narius, t.y. 6 namo ir 2 namo. Mums trūksta tik 4 namo valdybos nario, tačiau ir be 4 namo valdybos nario dirbti galime, t.y. valdybos sprendimai gali būti priimti. galime sakyti, kad pirmai pradžiai susitvarkėme. Pradėsime tikrinti bendrijos finansus už 2014 metus, rašysime išvadas. Visos naujienos ir toliau bus pateikiamos šioje svetainėje.