Gerai būti skolingu DNSB “Rumpiškės“, nes buvęs bendrijos pirmininkas Sigitas Remėza lengva ranka nurašo gyventojų skolas. Kas suteikė tokią teisę nurašyti skolas jau neklausime. Perskaitę bylos medžiagą pamatysite, kad kiekvienas bendrijos gyventojas norėtų būti skolingas bendrijai “Rumpiškės“, nes bendrijos pirmininkas skolininkui nurašo 5824,06 litus skolos. Taip dalindami pinigus užkrauname naštą sąžiningiems bendrijos gyventojams, bet sąžiningi bendrijos gyventojai niekam nerūpi, nebent, kad susimokėtų laiku sąskaitas, o kiti jų sąskaitą lobtų, kaip šiuo atveju bendrija prarado pinigus, o skolininkas sutaupė. Kažkas pasijuokė ir pasakė, kad ne už ačiū yra dalinamos tokios sumos 5824,06 litai, t. y., jei aš jau sudarau taikos sutartį, tai sumoki man bendrijos pirmininkui, bet ne bendrijai. Tačiau Sigitas Remėza ne toks, jis dovanų negavo, galime garantuoti, jis tik bendrijos pinigus švaisto į kairę ir į dešinę. Tiesa, dar vienas mažas pastebėjimas 2014 metais jau buvo valdyba, įgaliotiniai, bet Sigitas Remėza nesukvietė jų, kad galėtų visi nuspręsti kiek nurašysime nuo skolininko skolos, kodėl tikslinga nurašyti. Tačiau Sigitas Remėza nepasivargino sukviesti bendrijos valdybos, įgaliotinių, kad perskaitytų iš konteksto ištrauktą Vaidos komentarą iš šios svetainės, jis rūpinosi mistiniais tinklais, kurie neva yra apjuosę penkis DNSB “Rumpiškės“ namus ir t.t. Bylos medžiaga čia:

http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=b7d833d5-a8aa-4255-8ca3-abc3252011ff