Mūsų bendrijos  buhalterė Jevgenija Stoilik pranoko visus čia kada nors ką nors rašiusius ar komentavusius. Trumpai tariant, mūsų bendrijos buhalterė nutarė pavirkauti, kaip ji gerai dirba buhalterinį darbą ir daro viską teisingai. Ką gi, ponia Jevgenija Stoilik, kad Jūs neturite jokios kompetencijos dirbti buhalterės darbą (autoriaus nuomonė), tai aišku galbūt daugeliui, kad jūs norite prieš teismą paverkti, tai jūsų bėdos, bet, jei jau esate nekalta, tai tikrai be vargo įrodysite viską teisme ir išeisite pakelta galva. Yra toks buhalterinės apskaitos įstatymas, kurio Jevgenija Stoilik turbūt niekada nėra akyse mačiusi ir skaičiusi. Yra mokesčių administravimo įstatymas ir t. t. , tai gi, visuose šiuose įstatymuose yra sakoma, kad buhalteris turi tvarkyti buhalteriją vadovaudamasis dokumentais turinčiais juridinę galią. Mes neaiškinsime kas yra daug sumokėti, kas yra mažai sumokėti, kas yra teisingai sumokėti. Mes kalbėsime faktų ir juridinę galią turinčių dokumentų kalba. Nebent Jevgenija Stoilik tyčia apsimeta kvaišele, kad jos pagailėtume, o ji mūsų pinigėlius gražiai sau ir kitiems savo draugams tuo tarpu susižeria  į kišenes. Gali būti, kad Jevgenija Stoilik puikiai žino, kad tvarkė buhalteriją aplaidžiai, t. y. nesivadovavo dokumentais turinčiais juridinę galią, gali būti, kad ji tikėjo, kad mes niekada to neišsiaiškinsime, o kai dabar išsiaiškinome, tai pradėjo virkauti.

Jevgenija Stoilik mums atrodo, kad viską jūs įrodysite teisme. Sigitai Remėza, jūs taip pat viską įrodysite teisme.

Dėl sakinio, kad V. Vasiliauskaitė žadėjo pjudyti Sigitą Remėzą iki gyvos galvos, manome, Jevgenija Stoilik, turite įrodymus, nes toks pareiškimas reikalauja įrodymo. Jevgenijos Stoilik kreipimasis čia: jevgenija stoilik rastas.

Dar vienas pastebėjimas skirtas bendrijos nariams, jei išaiškės, kad,vis dėlto, Sigitas Remėza neteisėtai pasisavino bendrijos pinigus, tai tada bendrijos nariai atgaus savo pinigus panaudotus ne pagal paskirtį. Gal tegul sprendžia teismas.