Štai Sigitas Remėza ir kiti jo bendr…… nusprendė rūpintis DNSB “Rumpiškės“. Sigitas Remėza labai nori reorganizuoti bendriją. Mes 8 namo gyventojai galime priminti, kad, kai mes norėjo atsiskirti, tai Sigitas Remėza ištraukęs kažkokį tai lapą aiškino, kad visi namai turi kažkokius tai bendrus tinklus, kad bendrija gali veikti tik tokia , t. y. iš 5-kių namų ir, gink dieve, jokių atsijungimų negali būti. Tada Ryšininkų 8 namo gyventojai nepatikėjo Sigito Remėzos sapalionėmis ir gavo raštiškus leidimus iš visų tinklų prie kurių yra prijungtas Ryšininkų 8 namas, kad gali atsiskirti nuo bendrijos “Rumpiškės“ ir veikti kaip atskira bendrija. Dabar Sigitas Remėza, kai jam jau nebenaudinga nori reorganizuoti DNSB “Rumpiškės“ . Klausimas Sigitui Remėzai, tai kaip, ponuli, su tais bendrais tinklais, ar nori prisipažinti, kad tada makaronus gyventojams kabinai?  Autoriaus nuomonė, kad  Sigitas Remėza taip žiūri sau naudos, kad net nebejuokinga. Sigitas Remėza kalba viena, po kiek laiko jau šneka visai ką kitą. Tai gi dabar dėmesio Sigito Remėzos ir jo bendr…..  raštas čia: Sigitas Remėza ir jo paklausimas . Pridedame atsakymą į Sigito Remėzos paklausimą, kurį gavo Sigitas Remėza, kuris nėra bendrijos narys, kuris yra tik bendrijos gyventojas (atkreipiame dėmesį bendrijos narių). Būdamas tik gyventoju Sigitas Remėza negali dalyvauti jokiame balsavime dėl bendrijos “Rumpiškės“ klausimų, bei spręsti bendrijos valdymo klausimų, Sigitas Remėza bus įleistas į bendrijos susirinkimą tik svečio teisėmis, nebent pateiks įgaliojimus atstovauti bendrijos narį bendrijos susirinkime. Čia pateikiame atsakyma Sigitui Remėzai ir jo bendr…. : Sigitui Remėzai atsakymas.