Su šiais dokumentais Sigitas Remėza, turėjo mus supažindinti beveik prieš metus, t.y. 2014 metų sausio mėn., tačiau, po daugelio skundų surašytų savivaldybei, pavyko  šiuos dokumentus gauti tik 2014 metų lapkričio 4 dieną. Pateikiame šiuos dokumentus, kad kuo daugiau bendrijos narių galėtų susipažinti su finansine padėti, kuri yra bendrijoje, t. y. buvo. 2013 metų finansinės ataskaitos nėra patikrinti revizijos komisijos, todėl čia pateikti skaičiai nėra tie skaičiai, kuriems pritaria bendrijos nariai. Atkreipkite dėmesį, kad, kur yra tvirtinimo žyma, nėra nieko įrašyta, nes ataskaitos nebuvo patvirtintos visuotiniame bendrijos “Rumpiškės“ narių susirinkime. Štai kaip vadovavo ir naudojo mūsų bendrijos narių pinigus Sigitas Remėzą, be mūsų pritarimo, be patvirtinimo, kad mes sutinkame, kad pinigai būtų taip naudojami ir leidžiami, tokia yra Sigito Remėzos patirtis, svetimus pinigus naudoti kaip savo. Čia finansinės ataskaitos, aiškinamasis raštas: 2013 metų finansinė ataskaita.