Pridedame išplėstinę 2012 metų finansinę ataskaitą ir lėšų panaudojimo ataskaitą. 2012 m išpl. atask ir lėšu panau