Pateikiame išplėstas finansines ataskaitas ir lėšų panaudojimą per 2013 metus. 2013m. išplės.fin. atas. pin.pan