Kaip matome, Sigitas Remėza niekada nesirūpino dėl to, kad bendrijos balansai  nėra patvirtinti bendrijos narių visuotiniame susirinkime, taip pat Sigitas Remėza niekada nepergyveno, kad nedarė bendrijos lėšų panaudojimo revizijos. Tai įrodo pateikti 2012 metų balansas, veiklos ataskaita ir aiškinamasis raštas. Kaip ir 2013 metų ataskaitos, taip ir 2012 metų ataskaitos nėra patvirtintos, prie jų nėra revizijos ataskaitų. Vadinasi, Sigitas Remėza tendencingai su nauda sau, greičiausiai, nesilaikė LR įstatymų ir neatliko prievolių, kurios priklausė jam, kaip bendrijos pirmininkui. Balansas, veiklos ataskaita ir aiškinamasis raštas 2012 metų čia:  2012 metų balansas, veik. ir aiš