Kai valdybos narė Irina Safončikienė paprašė duomenų apie įsigytus ir nurašytus mobilius telefonus bei kompiuterius, tai DNSB “Rumpiškės“ buhalterės pateikė duomenis apie nupirktus kompiuterius ir mobilius telefonus štai tokiame dokumente :Bendrijos ilgalaikis turtas . Vadovaudamasi tuo dokumentų, Irina Safončikienė bendrijos nariams papasakojo, kur yra naudojami bendrijos pinigai. Pateiksime dar vieną dokumentą. Jei pasižiūrėsime kam gali būti naudojami už eksploataciją surinkti mūsų bendrijos gyventojų pinigai, tai buvęs bendrijos pirmininkas Sigitas Remėza mūsų už eksploatacija surinktus pinigus naudojo biuro išlaikymui, o kaip žinome, bendrijos biuras kainuoja neįtikėtinai didelius pinigus. Štai dokumentas, įrodantis, ką galima pirkti už pinigus surinktus už eksploataciją : Panaudojimas eksploatacinių lėšų .

Mes, bendrijos nariai, savo pašto dėžutėse anksčiau esame radę lapelius apie valdybos narę Iriną Safončikienę, kuriuos išspausdino bendrijos buhalterės, kurioms mes mokame atlyginimus. Išspausdindamos lapelius apie valdybos narę Iriną Safončikienę, buhalterės apšmeižė  garbingą moterį, mūsų bendrijos narę, jog tai buvo jos siaubo istorija apie neva nupirktus 14 kompiuterių, o pasirodo tai jų, buhalterių, siaubo realybė. Gyventojams kyla klausimas – kodėl už plastikinius langus, kuriuos susidėjo laiptinėse, reikia mokėti patiems pinigus. Kur bendrijos pinigai? O pinigai ten, kur juos išleido Sigitas Remėza.  Bendrijos valdybos narei Irinai Safončikienei pateiktame dokumente, kuriame išvardintas bendrijos ilgalaikis turtas, kuris neva buvo reikalingas mūsų bendrijai, yra iššvaistyta virš 50 000 Lt., o kur dar neįtikėtinai didelės sumos išleistos biuro ir administracijos poreikiams tenkinti: spauda, kuras, auto remontas, kanceliarinės prekės, 5 abonentai mobilių telefonų, aikštelės nuoma  Klaipėdos vandenyse, dovanų kuponai, leidimai stovėti raudonojoje zonoje ir t.t.. Gali vardinti nesustodamas ir visa tai, yra Sigito Remėzos pinigų panaudojimo stilius. Kodėl dabar gyventojams nesusiradus Sigito Remėzos ir nepaklausus, kodėl taip švaistei mūsų pinigus, kodėl nedarei visuotinių  bendrijos susirinkimų, kodėl neatsiskaitei už išleistus pinigus, kaip nustato įstatymas.