Norime informuoti, kad Sigitas Remėza šiandiena dirbo paskutinę darbo dieną  DNSB “Rumpiškės“ bendrijos pirmininko pareigose. Nors Sigitas Remėza ir nesugebėjo tinkamai paruošti priėmimo- perdavimo aktų, tačiau pasirašė ant dokumentų, kad ne visus dokumentus ir ne visą bendrijos turtą perdavė. Ši diena yra bendrijoje šventės diena, ateityje bus galima švęsti lapkričio mėn. 28 d. bendrijos gimtadienį, nes nuo dabar bendrija gyvuos pagal LR įstatymus. Trumpas pastebėjimas, kažkodėl Sigitas Remėza palikdamas bendrijos pirmininko pareigas buvo pakankamai nervuotas. Linkime sėkmės laikinai einančiai bendrijos pirmininko pareigas Irinai Safončikienei, bei  linkime sėkmės ir mus palikusiam bendrijos pirmininkui Sigitui Remėzai.