Įkeliame bendrijos “Rumpiškės“ valdybos narių protokolą susipažinimui. Protokolas čia: Valdybos susirink. protokolas . Šio susirinkimo metu Sigitas Remėza įteikė atsistatydinimo pareiškimą, nes jam nepatinka dirbti, kai yra kontroliuojamos bendrijos piniginės lėšos. Klausimas ar jam, Sigitui Remėzai, iš vis patinka dirbti? Nes darbais norėjo apkrauti valdybos narius, kurie negauna atlyginimo, kurie pagal tabelį neturi darbo valandų, o Sigitas Remėza gaudamas iš bendrijos narių darbo užmokestį apie 3600 litų per mėnesį su mokesčiais ir su sodrą ir dirbdamas po 6 valandas per diena nesugeba pagal įstatymus atlikti jam priskirtų funkcijų kaip bendrijos pirmininkas. Gėda, Sigitai Remėza!