Mes iniciatyvinės grupės nariai gavome Sigito Remėzos atsakymą į klausimą, kam reikėjo tiek kompiuterių, mobilių telefonų ir kt.,  iš kokių lėšų pirkti kompiuteriai, mobilieji telefonai, swičiai ir kt. ilgalaikis turtas. Atsakymas čia: Sigito Remėzos atsakymas. Sigito Remėzos ciniškas elgesys su mūsų bendrijos narių pinigais jau seniai peržengė padorumą. Todėl, kai gavome atsakymą dėl pripirkto ilgalaikio turto, kurio akivaizdu nereikėjo bendrijos veiklai vykdyti, nenustebome.  Štai kiek Sigitui Remėzai darbui reikia kompiuterių ir mobilių telefonų, swčų: SAM_0737 imtSAM_0736 imt

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas pats ciniškas požiūris “ jūs bendrijos nariai tik pinigus mokėkite, o aš, Sigitas Remėza, tai jau žinosiu kaip juos išleisti“, norite sužinoti, kam pirkau kompiuterius, nesakysiu, norite sužinoti iš kokių lėšų įsigijau kompiuterius, mobilius telefonus, swičus  ir kitą įrangą –  nesakysiu. Aš, Sigitas Remėza, geriau apkaltinsiu iniciatyvinę grupę  neišmanymu, gal kokie naivūs bendrijos nariai ir toliu palaikys mano kandidatūrą ir gal aš galėsiu ir toliau pirkti visokį turtą, leisti bendrijos narių pinigus į kairę ir į dešinę, ir neatsiskaityti prieš bendrijos narius, kur tuos pinigus išleidau. Gal ir toliau aš bendrijos narius skurdinsiu. Mes iniciatyvinė grupė turime darbus, o po darbo pareigas šeimai ir tada puolame aiškintis kur taško mūsų pinigus Sigitas Remėza. O Sigitas Remėza mūsų bendrijoje dirba 6 valandas kiekvieną dieną ir per tas valandas galvoja, kaip čia kokį suktą dalyką susukti ir bendrijos pinigus pataškyti.

O ką Sigitas Remėza yra nuveikęs gero per 20 metų? Ar Sigitas Remėza yra surengęs laiptinės susirinkimą ir paklausęs, kaip gyvenate kaimynai, ar yra pasirūpinęs kuriuo nors namu, ne. Pavyzdžiui aš esu įgaliotinė ir paskaičiavau, kad mėnesį padirbėjus su laiptines kaimynais, gali susiorganizuoti laiptines langų keitimą, tada, dar mėnuo ir pakeiti duris, nudažai laiptines sienas. Ar sunku yra surašyti bendro naudojimo objektus kiekvieno namo ir iš eksploatacinių lėšų šiuos objektus prižiūrėti? Ar sunku! Bet ne, Sigitas Remėza iš eksploataciniu lėšų prižiūri biurą, o biuras labai daug kainuoja: telefonai 5 vnt., laikraščiai, automobilis, popierius ir kt. išlaidos, pagaliau kompiuteriai, mobilieji telefono aparatai, swičai. Kodėl Sigitas Remėza nemato savo darbo aplaidumo, kodėl? Kodėl niekada neklausė bendrijos narių, kokius svarbius darbus reikia nuveikti bendrijoje, gal mes norime remontuoti bendro naudojimo objektus, pvz. lifto patalpas, kurios yra 10 aukšte, 4 namo 9 aukšte, o ne pirkti tokį kiekį kompiuterių. Per 20 metų kiek buvo tokių mėnesių? 240 mėnesių, o kas padaryta, nieko. Bet mes bendrijos nariai mokame jam atlyginimą, kad jis,Sigitas Remėza, nieko neveiktų. Todėl mūsų namus ir mūsų pinigus išgelbės tik naujas bendrijos pirmininkas.