2014 metais gegužės mėnesį mes buvome pakviesti į Klaipėdos savivaldybę pasikalbėti dėl mūsų bendrijoje susidariusios situacijos. Klaipėdos savivaldybės valdininkas L. Dūda vadovavo šiam susirinkimui. Šio susirinkimo metu L. Dūda akivaizdžiai palaikė S. Remėzos pusę, t. y. netiesiogiai gyrė S. Rėmezos darbą, pritarė jo bendrijos vadovavimo metodikai. Visaip tildė arba nesuteikė žodžio bendrijos nariams, kurie bandė prieštarauti L. Dūdos sukurtam įvaizdžiui, kad S. Remėza yra puikus bendrijos pirmininkas. L. Dūda netiesiogiai teigė, kad tie bendrijos nariai, kurie kelia klausimus dėl S. Remėzos netinkamo bendrijos valdymo yra tik maištininkai, kad šmeižia bendrijos  pirmininką, kad dabar išrinkti įgaliotiniai yra teisėti. Bendrijos nariams, kurie, kitaip tariant, ir yra tie maištininkai, kurie skaito įstatymus ir supranta bendrijų valdymo subtilybes, buvo akivaizdu, kad valdininkas L. Dūda viršijo savo įgaliojimus. Pasibaigus šiam susirinkimui, kuris nebuvo protokoluojamas, buvo nutarta apskųsti valdininko L. Dūdos veiksmus. Skundas čia : Sundas dėl L. Dūdos veiksmų. Gavus atsakymą iš Klaipėdos savivaldybės į šį skundą, tapo akivaizdu, kad varnas varnui akies nekerta, nes Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Aleksandr Michailov pasirašė tokį atsakymą, kuris  išteisino valdininko L. Dūdos veiksmus. Klaipėdos savivaldybės atsakymas čia: Savivaldybės atsakymas . Tačiau bendrijos nariai, nusprendė, kad nepaliks šio reikalo taip. Valdininkai aūūū, ar girdite, mes nesame baudžiauninkai, ar jūsų vergai, nors jums to labai norėtųsi, ar ne? Juk ponai, valdininkai, pripažinkite, kad būtų puiku, jei jūs galėtumėte mus miestiečius stumdyti kaip marionetes, kad jūs, valdininkai, galėtumėte išeiti padūduoti iš savo dūdelių, o mes nulenkę galvas pasiklausytume ir tyliai nulenkę galvas susitaikytume. Bet mes esame tie miestiečiai, kurie yra apsiskaitę ir įstatymus už jus, valdininkai, (turime galvoje tuos, kurie vedė susirinkimą ir kurie pasirašinėjo raštus) geriau išmanome. Todėl surašėme skundą ginčų komisijai, nes mūsų, gautas atsakymas iš Klaipėdos savivaldybės, netenkino. Tiesa, dar įvyko mažas kriminalas, nes šis skundas, surašytas ginčų komisijai, buvo dingęs. Ir tik aiškiai išsakius poziciją valdininkams, kad mes eisime iki galo, skundas vėl stebuklingai atsirado. Šis įvykis buvo ir yra principo reikalas. Trumpai tariant, nešiks mums ant galvos visokios dūdos. Skundas ginčų komisijai čia:Skundas ginčų komisijai. Ginčų komisija nusprendė, kad mes esame teisūs, kad į klausimus yra neatsakyta, kad Klaipėdos  savivaldybės valdininkai turi pateikti išsamius atsakymus į 3 klausimus iš keturių. Ketvirtas klausimas tuo laiku jau buvo neaktualus. Ginčų komisijos sprendimas čia: Ginčų komisijos sprendimas . Pabaigai retorinis klausimas, kam reikalingi tokie valdininkai, už ką mes jiems mokame atlyginimus?