Tik 2014-11-04, 18:00 val. Sigitas Remėza kviečia įgaliotinių susirinkimą, kuriame bus paskelbti balsavimo rezultatai, dėl 2012 m. ir 2013 m. buhalterijos tikrinimo bei balsavimo rezultatai dėl ieškinio surašymo. Taip pat bus aptarimas tų klausimų, kuriuos pateikė ketvirtadalis įgaliotinių. Kam įdomu prašome ateiti. Taip pat reikalausime, kad ateityje apie visus susirinkimus būtų skelbiama viešai, t.y. laiptinių skelbimo lentose, bet ne tose, kurios yra išorėje, o tokios, kurios turėtų būti viduje laiptinės ir rakinamos.

Sigitas Remėza susirinkimą kviečia tik lapkričio mėn., nors darbų bendrijoje yra pakankamai, t.y. tvarkyti bendrijos finansus ir pinigines lėšas. Tokiu elgesiu, tik parodo, kaip jam rūpi bendrija. Straipsniuko autoriaus nuomonė, tai dar vienas įrodymas, kad reikia kuo greičiau šalinti iš bendrijos pirmininkų Sigitą Remėzą. Čia yra sprendimas daryti susirinkimą lapkričio mėn. : Sigito sprendimas

Sigitas daro sprendimą 2014-10-14 dieną, o mes jau 2014-10-10 žinome. Kur taip skubate, Sigitai!