Be to lapo, kuriuose turi kiekvienas įgaliotinis surinkti parašus ar reikia susigrąžinti pavogtus iš bendrijos pinigus, dar reikia bendrijos nariams spręsti klausimą ar reikia tikrinti 2012 ir 2013 metų buhalteriją. Tekstas čia : tekstas nr. 4. Bendrijų įstatymas nenumato ir niekada nenumatė jokios galimybės be patikrinimo finansinių ataskaitų ir be pristatymo finansinių ataskaitų bendrijos nariams, tvirtinti finansines metines ataskaitas. Pelno nesiekiančių organizacijų metinės ataskaitos yra tvirtinamos visuotiniame susirinkime ir tik tada pateikiamos VMI (Valstybinė mokesčių inspekcija). Tačiau Sigitas Remėza, palaikomas kelių įgaliotinių, nepaliauja tyčiotis iš bendrijos gyventojų. Kas leido Sigitui Remėzai spręsti ar jis, Sigitas Remėza, turi laikytis LR įstatymų ar ne. Jei Lietuvoje taip darytų visi, pvz.: verslininkas pagalvoja ir nusprendžia, kad jis surinks savo darbuotojų parašus, kad nenori jokių mokesčių mokėti ir nemokės. Ko kiti Lietuvos gyventojai skiriasi nuo Sigito Remėzos? Jei Sigitas Remėza gali dalinti lapus, kuriuose klausia bendrijos narių ar jam reikia laikytis įstatymų, tai aš, Vaida Vasiliauskaitė, inicijuoju parašų rinkimą ar reikia Sigitui Remėzai mokėti atlyginimą ir, jei daugelis gyventojų padės parašą, kad nereikia, mes jam atlyginimo nemokėsime, nors įstatymas numato, kad pagal sudarytą darbo sutartį privalu mokėti atlyginimą. Aš pradėsiu konsultacijas su partijų atstovais, seimo nariai, Teisingumo ministerija, Konstituciniu teismu ir kartą pabaigsiu tą patyčių maratoną, kurį pastoviai organizuoja Sigitas Remėza. O, Sigito Remėzos visą tą rašliavą, visi šie balsavimo lapai bus perduoti Aplinkos ministerijai, Teisingumo ministerijai ir Prezidentei (bendrijų įstatymą pasirašė Prezidentė), kad išaiškintų, kaip kuo greičiau nubausti tokius įgaliotinius bei bendrijos pirmininką, kurie sprendžia reikia ar nereikia laikytis LR įstatymų.

Sigitas Remėza kažkodėl neklausė gyventojų, bendrijos narių nuomonės nei dėl 5-kių mobilių telefonų abonentų, nors per metus išleisdavo apie 3000 litų pokalbiams, nei dėl 12 mobilių telefonų aparatų įsigijimo apie 12000 litų, nei dėl automobilio išlaikymo (nuoma per metus 2400 litų, stovėjimas saugojamoje aikštelėje apie 1200 litų, nei dėl automobilio remonto, transporto išlaidos per metus sudaro apie 8000 litų , nes pas Sigitą Remėzą yra sukiužęs automobilis, nes kas metai yra išleidžiamos astronominės sumos remontui), nei dėl 8 kompiuterių įsigijimo 23000 litų, nei dėl dviejų pistoletų įsigijimo 1000 litų, nei dėl samdomo advokato paslaugų apie 4000 litų, nei dėl dovanų kuponų per keletą metų apie 2000 litų, nei dėl stovėjimo raudonoje zonoje 1800 litų, inventoriaus įsigijimui yra išleista per 3 metus 43203 litai. O kam Sigitui Remėzai klausti, nes, jei paklaus, tai dar neleis bendrijos nariai. Todėl Sigitas Remėza nusprendžia pats vienas, neklausiu, dėl tokių išlaidų ir leisiu pinigus, kur man ( Sigitui Remėzai) patinka, kam racionaliai naudoti bendrijos pinigus, kai galiu apmulkinti bendrijos narius ir leisti pinigus savo nuožiūra savo poreikiams tenkinti ( oi, reikia atsiprašyti Sigito Remėzos, nes, anot Mindaugo Aleknos, Sigito Remėzos žento, teismas to dar neįrodė, kad Sigitas Remėza pasisavino svetimą turtą yra nekaltumo prezumpcija). Bet, kai teismas įrodys, tai iniciatyvinė grupė pasistengs, kad sužinotų visa Lietuva, kad kitiems tokiems Sigitams RŽP atšoktų fantazija šitaip tyčiotis iš savo namo ir šalia esančių namų kaimynų. Kai paskutinį kartą buvau Ginčų komisijoje, tai Sigitas Remėza turi sugalvojęs apsigynimo savęs modelį. Sigitas Remėza sako Ginčų komisijos pirmininkui ir nariams: “Rumpiškės“ bendrijos nariai nesidomi, aš nedarau susirinkimų, tai jie (visi 551 bendrijos nariai) patenkinti man nieko nesako. Juk pagal įstatymus gali ketvirtadalis narių pareikalauti, tai būtų 138 bendrijos nariai, visuotinio bendrijos susirinkimo, atnešti lapus su parašais, kad nori visuotinio susirinkimo, o “Rumpiškės bendrijos nariai nereikalauja, tai aš, Sigitas Remėza, ir nesilaikau įstatymo, nes tos bendrijos nariams yra ir taip gerai. Aš nepasakosiu, kad, jei Sigitas Remėza gautų tokį pareikalavimą, tai kaip jau nekartą girdėjome, pradėtų kaltinti, kad yra suklastoti parašai, nes Sigitas Remėza yra parašų ekspertas ir turbūt visuotinio bendrijos narių susirinkimo vistiek nedarytų, nors įstatyme aiškiai yra parašyta, kad kartą metuose visuotinis bendrijos narių susirinkimas yra privalomas. Aš gerai prisimenu, kai kartą nuėjau pas bendrijos pirmininką ir paklausiau, kodėl nėra daromi bendrijoje visuotiniai narių susirinkimai, tai bendrijos pirmininkas mane iškoliojo, išvadino dur…ne, tur…gaus bo…ba, nors turiu puikų išsilavinimą ir tokiam Sigitui Remėzai iki manęs toli, toli.

Dabar domimės bendrijos reikalais, klausiame, pateikiame klausimus raštu ir kas iš to, Sigitas Remėza sugalvojo patyčių modelį, į klausimus, kurie Sigitui Remėzai nepatogūs neatsakinėja, LR įstatymų nesilaiko, liepia rinkti įgaliotiniams parašus ar reikia jam, Sigitui Remėzai, laikytis LR įstatymų ir, jei baus jį, Sigitą Remėzą, tai paskui save patrauks ir keletą naivokų įgaliotinių, nes jie irgi nusprendė, kad LR įstatymų neturi būti laikomasi.Tokius, Sigitus RŽP, reikia taip nubausti vien už tai, kad drįsta organizuoti patyčių maratoną, kad kitiems panašiems į Sigitus RŽP ilgam praeitų noras taip daryti.

DNSB “Rumpiškės“ gyventojai pagalvokite gal reikia organizuoti pirmalaikius rinkimus ir atšaukti bendrijos pirmininką, kuris mūsų, bendrijos narių, savo kaimynų, negerbia. (Autoriaus nuomonė).