Sigitas Remėza išdalino lapus, kur gyventojai turi pasirašyti ar nori teikti ieškinį Sigitui Remėzai, dėl padarytos žalos bendrijai. Čia: tekstas nr. 1tekstas nr.2. VISI GYVENTOJAI TURI RAŠYTI, KAD TAIP REIKŠ CIVILINĮ IEŠKINĮ.

Sigitas Remėza yra įtariamas didelės vertės žalos padarymu bendrijai, pagal LR BK 183 str. 2 dalį: Tekstas čia : tekstas nr. 3. Tekstas įdėtas nepilnai, nes kita informacija yra konfidenciali. Atkreipkite į teksto datą 2014-09-16, vadinasi rado ir nemažai rado.( Baudžiamojo kodekso 183 straipsnis. Turto pasisavinimas 2 dalis. Tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes,baudžiamas laisvės atėmimu iki dešimties metų.

Sigitas Remėza, prideda advokatui V. Žylei parašytą atsakymą , bet V. Žylė užduoda netinkamą klausimą, dėl to ir gauna netinkamą atsakymą. Taip pat atkreipkite į datą 2014-07-08 . Jei būtų išrinktas kitas žmogus bendrijos pirmininku ir būtų atradęs svetimo turto pasisavinimo požymius, tada jis bendrijos vardu būtų padavęs Sigitą Remėzą į AVPK ENTS (ekonominė policija). Dabar pamatė svetimo turto pasisavinimo požymius gyventojai ir gyventojai yra nukentėję. Kadangi DNSB “Rumpiškės“ nesikreipė, todėl ir DNSB“ Rumpiškės“ nėra nukentėjusi. Kitaip tariant, vieną dieną atsibunda Sigitas Remėza ir pamato, kad yra požymiu, kad pats iššvaistė, pasisavino svetimą turtą ir tada paduoda bendrijos vardu save į AVPK ENTS (ekonominę policiją). Kadangi toks stebuklas sunkiai įmanomas, tai ir susipažinti bendrijos vardu su byla niekas neduoda ir neduos. O, jei Sigitą Remėzą, kaip fizinį asmenį, atstovaujantis advokatas, paprašytų susipažinti su byla, tai žinoma atsakymas būtų visai kitos, bet tokio atsakymo Sigitas Remėza niekada neparodytų, nes tokiu atveju pats sau pakenktų ir bendrijos gyventojai sužinotų Sigitui Remėzai nepalankų atsakymą.

Bendrijos gyventojai, rašydami ekonominiai policijai pranešimą, įtarimą apie svetimo turto pasisavinimo požymius įvardino konkretų žmogų, kuris yra atsakingas už svetimo turto pasisavinimą, nes ant visų dokumentų parašus dėjo Sigitas Remėza.

Tie gyventojai, kurie dės parašą, kad nereikia teikti Sigitui Remėzai ieškinio, jie tiki, kad Sigitas Remėza yra puikus, nešvaistantis svetimo turto pirmininkas ir dar tiki, kad pakanka Sigito Remėzos paaiškinimo.

Tie gyventojai, kurie pasirašys prie žodžio TAIP – jie tiki, kad teisme yra išaiškinami kaltas, nekaltas. Ir dar, jei pasiėmei svetimą turtą, tai prašau grąžink.

Tie gyventojai, kurie mano, kad Sigitui Remėzai reikia rašyti ieškinį, turi pranešti savo koordinates elektroniniu paštu : rysininku8@gmail.com, nes, jei atsitiktų taip, kad tokių gyventojų būtų mažuma, tai mes surašysime ieškinį ir gausime pinigus į savo asmeninias sąskaitas, o tie kiti, kurie tiki, kad AVPK ENTS nieko neranda, bet vistiek prijungia papildomus prašymus prie bylos čia: tekstas nr. 3, tai tegul negauna nieko.

GAUTI PINIGUS TIESIOGIAI Į ASMENINIAS SĄSKAITAS TAIP PAT GERAI.