Ir vėl Sigito Remėzos lapeliai arba ne. Skaitykite čia: Sigito Remėzos parašymai . Sigitas Remėza kaip bendrijos pirmininkas yra atsakingas pagal Bendrijų įstatymo 14 str. 6 punktą už:

1) bendrijos veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą;

Sigitas Remėza šiuos lapelius išmėtė iki 2014-09-18 dienos, nors pats buvo paskelbęs, kad Ryšininkų 8 name vidurinėje laiptinėje susirinkimas dėl įgaliotinio išrinkimo bus 2014-09-18 dieną. Kadangi ant šio lapelio nėra datos, o ir Sigito Remėzos parašo, tai mes linkę manyti, kad lapelis suklastotas. Kitą vertus kas žino, nes anie lapeliai buvo suklastoti, t. y. ne Sigito Remėzos darbas, taip pats Sigitas R. parašė ir patvirtino parašu. Po 2014-09-18 dienos situacija bendrijoje pasikeitė, nes yra išrinkta dar viena įgaliotinė, tai Vaida Vasiliauskaitė. Dabar Sigitas Remėza turėtų informuoti dar kartą visus gyventojus, bet kadangi Sigitas Remėza labai nusistatęs prieš Vaidą Vasiliauskaitę, tai jis gali tyčia apie naują įgaliotinį nepranešti. O apie taupymą, tai net nekalbėsime, nes Sigitas Remėza nieko netaupo, jam mūsų bendrijos pinigų taupyti nereikia. Vieną kartą išmėtė lapelius, po dienos pasikeitė situacija vėl mėtys arba ne. Iniciatyvinė grupė mano, kad didelė klaida buvo išrinkti tokį bendrijos pirmininką, kuris neišmano raštvedybos dalykų, kuris daro viską, kad tik blogiau gyventų bendrijos gyventojai. Juk dabar įgaliotiniai po darbo vaikšto po laiptines nemokamai ir organizuoja laiptinių tvarkymo darbus, renka parašus, o ką veikia bendrijos pirmininkas? Muša dinderį ir pasiima 3600 litukų per mėnesį, ir valio! Tikime, kad praeis nedaug laiko ir dar daugiau bendrijos narių praregės.

Dabar dėl narių, kurie gyvena pykčiu ir praeitimi. Patikėkite, kad Sigitas Remėza labai nori užmiršti tą praeitį, bet tik jis vienas (turbūt). Nes nori užmiršti ir kiti nariai praeitį, bet su sąlyga, kad Sigitas Remėza atsiskaitytų už išleistus pinigus ir, jei leido pinigus ne pagal paskirtį, viską sugrąžintų į bendrijos kasą.

Šis tinklapis palaikomas bendrijos narių, kurie dirba už ačiū ir būtų jų atžvilgiu mandagu, kuo greičiau perrinkti Sigitą Remėzą, nes jį atšaukti iš pareigų galima kiekvieną minutę ir paskirtį bendrijos pirmininką, kuris dirbtų, o ne dinderį muštų. Pagalvokite apie tai labai gerai bendrijos nariai.