Šiandiena, pagal Sigito Remėzos pageidavimus, nusileido apie 15 bendrijos narių (kvorumui būtų pakakę ir 10 bendrijos narių) iš Ryšininkų 8 namo vidurinės laiptinės. Už Vaidą Vasiliauskaitę balsavo 11 bendrijos narių ir Vaida Vasiliauskaitė tapo oficiali, t. y. ir Sigito Remėzos pripažinta  Ryšininkų 8 namo vidurinės laiptinės įgaliotinė. Tai gi, prasidės rimtas darbas bendrijoje. Už Vaidą būtų balsavę daugiau, bet kiti dirbo ir negalėjo dalyvauti. Todėl balsavimas raštu yra reikalingas, kad visi galėtų pareikšti savo nuomonę.

Susirinkime dalyvavo trys stebėtojai: Ryšininkų 8 namo valdybos narys Žydrūnas, Rumpiškės 27 namo įgaliotinė Danutė ir Ryšininkų 6 namo bendrijos narė Onutė. Sigitas Remėza nešaukė ant jų ir nereikalavo pasišalinti.

O, Vaidą Vasiliauskaitę sveikiname. Ačiū visiems internautams, kad padėjote patarimais.

Svetainė ir toliau gyvuos, nes rimti darbai tik dabar prasidėjo.