Sigitas Remėza sukvietė įgaliotinių susirinkimą 2014-09-16 dieną 19 val. Kaip visada užkliuvo Vaida Vasiliauskaitė ir Žydrūnas Masiulis. Kai buvo paaiškinta Sigitui Remėzai, kad įgaliotinių susirinkimas nėra ir negali būti slaptas, kad bet kuris bendrijos narys gali dalyvauti susirinkime, bet nebalsuoti, tada Sigitas Remėza gal ką ir suprato, ir apsiramino. Dar norėjo pravesti balsavimą dėl Vaidos Vasiliauskaitės buvimo, bet Vaida Vasiliauskaitė pasakė, kad Ryšininkų 8 namo vidurinė laiptinė ją išrinko įgaliotine ir niekas iš čia esančių negali kviestionuoti šio sprendimo, nes negyvena Ryšininkų 8 namo vidurinėje laiptinėje. Jei kam nepatinka Ryšininkų 8 namo vidurinės laiptinės sprendimas, tai tada tegul duoda į teismą arba skundžia LR įstatymų nustatyta tvarka. Po tokio pasisakymo visi apsiramino ir pripažino Vaidą Vasiliauskaitę įgaliotine Ryšininkų 8 namo. ( Dėmesio Ryšininkų 8 namo vidurinės laiptinės gyventojų 2014-09-18 dieną 19 val. laiptinės susirinkimas įvyks, todėl visi dalyvaukite.)

Prasidėjo susirinkimas ir Sigitas Remėza pradėjo skaityti Vaidos komentarą : “rašo Vaida, aš galiu ir nebūti bendrijos pirmininku, bet aš nesu jam Sigitui Remėzai skolinga pinigų, o jis man taip, nes metinių finansinių ataskaitų svarstymui nepristatė, vadinasi, revizijos komisija galėjo kai kurių jo švelniai tariant milijonų išleistų nežinia kur, ir kam, ir nepatvirtinti. Jei tos kitos nuomonės nori mokėti Sigitui Remėzai, tai ,valio, mokėkite asmeniškai jam į sąskaitą. Aš esu ir mandagi, ir kultūringa. Tačiau, tie kurie čia prisistato kaip kita nuomonė patys elgiasi kaip pajacai susirinkimuose, t. y. jokių įstatymų neskaito ir per susirinkimus pradeda maždaug taip : o! yra toks įstatymas, ar tikrai, o ką reiškia tas sakinys, ar tas žodis, ar jis tarptautinis ar koks. Švieskitės jūs, ta kita nuomonė, nes kultūringas, anot jūsų, žmogus tylėtų ir sakytų sau, taip aš nežinau , neskaitau, nesidomiu, tai tyliai klausausi. Spektaklius dar didesnius rengia Sigitas Remėza, kuris norėjo iš mūsų laiptinės susirinkimo išvaryti valdybos narį. Ir bemeluodamas pasakė, kad valdybos nariai yra dar neišrinkti, o tada suprato , kad jei nėra išrinkti valdybos nariai, tai ir jis Sigitas Remėza nėra išrinktas, nes viskas vyko tame pačiame susirinkime.
Bet juk reikia vagims išversti savo kailį vagio ir pasirodyti avinėliu, todėl nieko čia nenustebinote, nes nuo Kristaus laikų vagys išverčia savo kailį ir prisistato nekaltais avinėliais. Nieko naujo.
Tai gi, Sigitas Remėza dantimis ir kojomis yra įsikibęs tos pirmininko vietos. Aš, Vaida, ne , šios vietos nesiekiu ir nesieksiu, bet mano pinigų nešvaistys ir nesisavins bendrijos turto ir buhalterijos aplaidžiai netvarkys ir dokumentų neklastos ir taškas. Jei Sigitas Remėza dabar man atiduotų maždaug apie 10000 litų ir į priekį mokėtų, tai tegul jis būna tuos pirmininku su tais savo kitomis nuomonėmis.
Tos kitos nuomonės vingiuoja uodega ir įrodinėję, kad jie kitokie jie nei su Vaida, nei su Sigitu Remėza, tai kokie jūs. Siūlykite, bet greičiausiai neturite ką, įsijunkite į darbą, darykite tvarką, bet greičiausiai norite apsikakoję gyventi. Jūs ta kita nuomone iki šiol nesupratote, kad čia jūsų kitos nuomonės niekas nepageidauja, jei ta kita nuomonė yra tik tam , kad eilinį kartą parašyti apie nieką. Ta kita nuomonė siūlykite, o jei prastai jaučiatės, tai galime pasidžiaugti, kad mūsų svetainė, jums yra kaip psichologo terapija, parašote kokią nesąmonę ir apsiraminate. Valio, nes kaip suprantu paskutines kelnes ta kita nuomonė atiduoda bendrijai, Sigitui Remėzai ir nelieka pinigų psichologui. Na, parašykite ta kita nuomonė ką nors konstruktyvaus, o jei nežinote ką tas žodis reiškia, tai nueikite į skaityklą ir paklauskite bibliotekininkės. Jums kita nuomonė buvo siūloma paprašyti Sigito Remėzos informacijos ir pasidalinti patirtimi davė jums Sigitas Remėza ar ne , jums kita nuomonė buvo siūloma pačiam ką nors nuveikti ar nuveikėte ką nors konkrečiai. Pasipasakokite visiems bus įdomu, tikrai.“

Nežinau, kaip kiti įgaliotiniai, bet Vaida Vasiliauskaitė buvo apstulbusi, nes pasirodo jos nuomonė išsakyta ne kokioje nors spaudos konferencijoje, ne tarptautiniame forume, suvažiavime  yra tokia svarbi, kad reikia kviesti įgaliotinių susirinkimą ir tai aptarinėti. Kaip visada Sigitui Remėzai trūksta bendro supratimo, nes neinformavo įgaliotinių kokia tema buvo straipsnis, ką rašė kiti internautai, o pradėjo skaityti Vaidos pasisakymo fragmentą iš viso to kas buvo ta tema rašyta. Šis raštas, tai fragmentas iš susirašinėjimo tema “DNSB“Rumpiškės“ labai turtinga“, kur buvo atsakymas kažkokiam tai kitam internautui. Pasirodo, Sigitas Remėza yra to internauto, kuriam buvo skirtas šis atsakymas neetatinis advokatas. Tas internautas, net nežino, kad sukėlė tokį chaosą, turbūt miega kur nors Maldyvuose po palmę, o čia Sigitas Remėza advokatauja už jį ( o gal tas internautas yra S…R….). Vienu žodžiu, jei Sigitas Remėza galvoja, kad tai yra įžeidimas ir yra pakankamai drąsus, tai tegul duoda Vaidą Vasiliauskaitę į teismą, tegul suformuluoją ieškinio dalyką. Jei Sigitas Remėza yra nusprendęs, kad Vaida Vasiliauskaitė yra labai svarbi persona, kurios nuomonės išsakymas yra toks svarbus, kad reikia sukviesti įgaliotinių susirinkimą, tai ši informacija ir pačiai Vaidai vakar buvo naujiena. Dar, jei mes aptarinėjame kieno nors nuomonė, tai elementarus kultūringumas reikalauja pasikviesti tą žmogų, jį iš anksto informuoti, duoti laiko pasiruošti ta tema, o ne varyti iš susirinkimo, kaip, kad darė Sigitas Remėza. Tai gi, elementarios kultūros, padorumo trūkumas pas Sigitą Remėzą akivaizdus. Vaida turi siūlymą, t.y. sukviesti bendrijos visuotinį susirinkimą ir tegul bendrijos nariai nusprendžia ar verta dėl Vaidos Vasiliauskaitės nuomonės aptarimo kvieti įgaliotinių susirinkimą, tada Sigitas Remėza, jei bendrijos nariai nuspręs, kad Vaida nėra tokia svarbi, nebegalės trukdyti brangaus kiekvieno bendrijos nario laiko.

Tuo tarpu yra tikrai svarbių klausimų bendrijoje ir vienas iš jų neaptartos bendrijos išlaidos. Sigitas Remėza iki šiol nesuderino išlaidų su valdymo organais, iki šiol nėra nustatyta už ką ir kiek jis gali leisti mūsų pinigų.

Apie šį įgaliotinių susirinkimą dar ne visa pateikta informacija. Bus daugiau.