Norime priminti, jog rašėme, kad kažkas išmėtė lapelius į gyventojų pašto dėžutes, kad gyventojai turi pasirašyti tik ant tokių sąrašų, ant kurių yra bendrijos antspaudas. Šio lapelio turinys čia: lapelis dėl informacijos rinkimo .Kitas lapelis buvo išmėtytas Ryšininkų 8 namo vidurinėje laiptinėje, kad Vaida Vasiliauskaitė yra melagė . Lapelis čia: lapelis dėl V.Vasiliauskaites . Vaida Vasiliauskaitė parašė raštą adresuotą Sigitui Remėzai, kuriame aiškiai pasakė, kad paaiškintų, ar tai jo darbas šie išmėtyti lapeliai pašto dėžutėse. Vaidos Vasiliauskaitės raštas čia: V.Vasiliauskaitės raštas . O dabar šio detektyvo finalas, pasirodo, kad Sigitas Remėza neturi informacijos, kas mėto lapelius į pašto dėžutes. Sigito Remėzos atsakymas čia: S.Remėzos atsakymas dėl lapelių . Vadinasi, bendrijos “Rumpiškės“ nariai aktyviai dalyvaukite bendrijos gyvenime, rinkite parašus, aiškinkitės bendrijos finansinę padėti, visko klausinėkite savo laiptinės įgaliotinio. Ir dar, bendrijos “Rumpiškės“ nariai V. Vasiliauskaitė nėra melagė, ji nemeluoja ir įstatymų kaip jai patinka ir naudinga netraktuoja. Puiku! Štai ir detektyvo pabaiga.