Iniciatyvinės grupės nariai parašė skundą Klaipėdos miesto savivaldybės visuomeniniai administracinių ginčų komisijai (toliau Ginčų komisija), dėl to, kad Sigitas Remėza nerinko revizijos komisijos patikrinti 2013 metų finansinius dokumentus, dėl to, kad perdavė mokesčių inspekcijai nepatvirtintas 2013 metų finansines ataskaitas, bendrijos nariams nepristatė finansinių dokumentų už 2013 metus per visuotinį bendrijos narių susirinkimą, šio susirinkimo neorganizavo. Pagaliau nepateikė savo veiklos ataskaitos už 2013 metus. Ginčų komisijos posėdyje Sigitas Remėza buvo atsipalaidavęs ir savimi patenkintas. Ginčų komisijai aiškino, kad nieko padaryti negali, nes visi 2013 metų dokumentai yra ENTT (ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnyboje). Tačiau Ginčų komisijai pasirodė kitaip, nes buvo aiškiai paklausta ar Sigitas Remėza paprašė 2013 metų dokumentų kopijų iš ENTT. Ar gali pateikti duomenų, kad stengėsi įvykdyti Bendrijų įstatymo 17 str. punktų 2 ir 3 priklausančias prievoles. Tačiau Sigitas Remėza į šiuos klausimus nieko atsakyti negalėjo. Tiesa, Sigitas Remėza ginčų komisijai pamelavo, kad neva 2006 metais buvo ir įgaliotiniai, ir valdybos nariai, ir finansiniai dokumentai buvo patikrinti revizoriaus, ir visuotinis bendrijos narių susirinkimas įvyko, ir patvirtino finansinius rezultatus. Sigitai Remėza, lauk kito skundo, dėl tų pareiškimų apie 2006 metais atliktus darbus, turėsi viską pateikti, o, jei ne, tai vėl bus bauda. Dar parašysime tai kitai nuomonei, kuri dažnai užklysta ir šneka visokius vėjus. Sigitas Remėza yra melagis, nes mes klausėme raštu ar yra kokie nors protokolai susiję su bendrijos veikla, reikalavome juos pristatyti, bet Sigitas Remėza jų nepristatė, todėl dabar klaidina arba Bendrijos narius, arba Ginčų komisijos narius.

Klaipėdos savivaldybė teisindamasi, kodėl nebaudžia Sigito Remėzos už pakartotinius prasižengimus, Ginčų komisijai atsakė, kad Sigitas Remėza dažnai vaikšto į savivaldybę, konsultuojasi, todėl ir nebaudžia. Gerai, kad policininkai nenusivažiavo iki visiško absurdo, kvailystės, bukumo ir nežinau, net kaip pavadinti Klaipėdos valdininkų veiklą ir nepasako visuomeniai visiško absurdo, kad pas juos dažnai vaikšto nusikaltėliai, prievartautojai, vagys pasikonsultuoja kaip tapti gerais piliečiais, bet vakarais vistiek užmušinėja žmones, juos prievartauja, muša, vigiliauja ir t.t., todėl policininkai jų nebaudžia!

Tačiau perskaičius Naglio Puteikio straipsnį apie dirbančius savivaldybėje gaižučius, dudas ir kitokio plauko valdininkėlius aišku, kad tokie , kaip rašoma tame straipsnyje ne tik, kad nebaudžia tokių bendrijų pirmininkų, bet juos palaiko, o gyventojus, klaipėdiečius tyčia blogai konsultuoja (net gi raštu), kad tik tokie bendrijų pirmininkai, kaip kad išvardinti tame straipsnyje gyvuotų ir klestėtų. Tokie gaižučiai ir dudučiai yra visuomenės blogis, nes jie netiesiogiai skurdina klaipėdiečius, jie viską daro, kad tik Lietuva neklestėtų, kad tik būtų  mūsų Tėvynėje blogai gyventi eiliniam piliečiui.

Tai gi, Ginčų komisija įpareigojo Klaipėdos savivaldybę patikrinti Sigito Remėzos veiklą ir nustačius pažeidimus taikyti LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 158 prim 2 straipsnio nuostatas. Primename, kad už 2012 metų finansinių dokumentų nepatikrinimo revizijos ir neorganizavimo visuotinio susirinkimo Sigitas Remėza yra baustas 100 litų bauda. Žiūrėsime kokią baudą skirs už pakartotinį veiksmą. Nes pagal LR administracinio teisės pažeidimo kodekso 158 str. 2 prim – tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.  Ginčų komisijos pilną atsakymą  skaitykite čia:Ginču komisijos atsakymas