Tokio turinio laišką gaus visi valdybos nariai. Jie ir spręs, kaip elgtis, kai bendrijos pirmininkas yra padaręs bendrijai žalą ir tuo pačiu metu eina bendrijos pirmininko pareigas tuo painiodama privačius ir viešus interesus. Bendrijos pirmininkas ir jo žentas visada audringai reaguoja, kad dar nėra teismo ir dar nenustatyta, ką gi skaitykite raštą labai įdėmiai, ten yra įvardinta, kas padarė žalą ir klastojo dokumentus, bei aplaidžiai tvarkė buhalteriją:ENTS raštas dėl civilinio ieškinio-page-001

Vaida Vasiliauskaitė

Ryšininkų 8-54, LT-91118 Klaipėda, tel.: 8686 – 07447

 

„Rumpiškės“ bendrijos valdybai.

RAŠTAS

2014-08-16

Dėl bendrijos „Rumpiškės“ bendrijos nario Vaidos Vasiliauskaitės vardu gauto pranešimo dėl civilio ieškinio 2014-06-06 Nr. 30-7-S-3800.

Šiuo raštu informuoju kiekvieną valdybos narį asmeniškai, dėl to, kad yra gautas bendrijos „ Rumpiškės“ narės Vaidos Vasiliauskaitės vardu pranešimas iš ekonominės policijos 2014-06-06 Nr. 30-7-S-3800, kuriame yra pranešama, kad bendrijos pirmininkas Sigitas Remėza yra padaręs bendrijai žalą, t. y. klastojęs dokumentus, pasisavinęs svetimą turtą ir apgaulingai tvarkęs buhalterinę apskaitą. Pridedame 1 lapas (kopija).

Prašau bendrijos „Rumpiškės“ valdybos nuspręsti ar bus išrinktas atstovas nuo bendrijos „Rumpiškės“ teikti civilinį ieškinį, dėl to, kad bendrijos pirmininkas Sigitas Remėza grąžintų bendrijai turtą, kurį jis neteisėtai pasisavimo, taip pat atlygintų kitą padarytą bendrijai žalą. Taip pat sudaryti tinkamas sąlygas išrinktam nuo bendrijos atstovui atstovauti bendriją, t.y. suteikti galimybę naudotis bendrijos lėšomis, samdant advokatą, teikiant įvairius raštus, prašymus teismui, naudotis bendrijos lėšomis, apmokant už popierų, sugaištą laiką, surašant šiuos dokumentus taip pat ir  civilinį ieškinį.

Pagal Bendrijų įstatymo 16 str., tokius klausimus sprendžia valdyba. Remiantis Bendrijų įstatymo 16 str. 9 punktu (Kai bendrijos pirmininkas negali eiti pareigų arba bendrijos pirmininko kadencija yra pasibaigusi, bendrijos valdyba skiria vieną iš savo narių laikinai, iki naujo bendrijos pirmininko išrinkimo, eiti bendrijos pirmininko pareigas), manau, kad valdyba turi įpareigoti eiti bendrijos pirmininko pareigas kitą valdybos narį, nes bendrijos pirmininkas Sigitas Remėza yra suinteresuotas nepadėti išrinktam įgaliotam asmeniui teikti informacijos, apmokėti už darbą ir gali visaip trukdyti tinkamai atstovauti bendrijai, surašant civilinį ieškinį dėl išieškojimo iš jo, Sigito Remėzos, padarytos žalos bendrijai.  Taip pat manau, kad dalyvauti balsavime, dėl civilinio ieškinio pateikimo teismui, Sigitas Remėza negali, nes bus supainioti vieši ir privatūs interesai.

Vaida Vasiliauskaitė šį laišką siunčia registruotu paštu ir informuoja bendrijos „Rumpiškės“ valdybą, kad pristatys pašto kvitą, dėl apmokėjimo už pašto paslaugas, kuri ji patyrė išsiuntinėdama šį laišką kiekvienam valdybos nariui.

Šis laiškas registruotu paštu yra išsiųstas sekantiems asmenims: Irina Safončik Ryšininkų 2-87; Valentinui Šepeliovui Ryšininkų 4-40; Daivai Paulauskienei Ryšininkų 6-69; Žydrūnui Masiuliui Ryšininkų 8-40; Gintautui Motekaičiui Rumpiškės 27-81, taip pat viena kopija lieka pas bendrijos narę Vaidą Vasiliauskaitę Ryšininkų 8-54.

Pridedame: pranešimas dėl civilio ieškinio 2014-06-06 Nr. 30-7-S-3800, 1 lapas(kopija).

 

 

Bendrijos „Rumpiškės“ narė Vaida Vasiliauskaitė

Reklama