Ryšininkų 8 namo vidurinė laiptinė skelbia susirinkimą įgaliotiniui išsirinkti. Susirinkimas bus 2014-08-11 dieną (pirmadienis) 21:00 val. ketvirto aukšto laiptinės aikštelėje prie lifto. Susirinkimą organizuoja Ryšininkų 8 name gyvenanti bendrijos narė Vaida Vasiliauskaitė. Į šį susirinkimą yra pakviestas Ryšininkų 8 namo valdybos narys Žydrunas Masiulis. Pagal galiojantį Bendrijų įstatymą:

13 straipsnis. Bendrijos narių įgaliotinių teisinis statusas. Įgaliotinių rinkimo, jų susirinkimų šaukimo ir organizavimo tvarka 3. Įgaliotiniai išrenkami daugiabučio namo dalies (korpuso, sekcijos) bendrijos narių susirinkimuose 4 metų laikotarpiui. Įgaliotinio kadencijų skaičius neribojamas. Įgaliotiniu renkamas bendrijos narys. Bendrijos narių įgaliotinių skaičius nustatomas bendrijos įstatuose, vadovaujantis pakankamo ir proporcingo atstovavimo principu. 4. Įgaliotinis atstovauja jį išrinkusių bendrijos narių interesams. Kiekvienas įgaliotinis turi po vieną balsą. Įgaliotinių susirinkime įgaliotinis kiekvienu konkrečiu klausimu privalo balsuoti pagal daugumos jo atstovaujamų bendrijos narių valią, pareikštą iš anksto raštu arba kita forma.

Taip pat susirinkimas yra organizuojamas vadovaujantis 2012-11-22 įsakymu Nr. D1-961.

Ši ištrauka iš įstatymo įdėta Sigitui Remėzai, kuris, girdint Vaidai Vasiliauskaitei ir 27 namo valdybos nariui Gintautui Motekaičiui, pareiškė, kad susirinkimus gali organizuoti tik jis Sigitas Remėza. Tai dar vienas Sigito Remėzos melas, nes mes esame savo butų šeimininkai ir niekas, absoliučiai niekas negali uždrausti mums gyventojams organizuoti susirinkimus ir spręsti mums rūpimus klausimus. Todėl šio straipsnio autoriai sako: Jūsų, Sigitai Remėza, asmeniškai Jūsų su Laima Gerikiene nelaukiame, nes mes norime savo namo laiptinės bendrijos nariai ramiai be Jūsų pabendrauti, aptarti mums rūpimus klausimus su valdybos nariu Žydrūnų Masiuliu. Jūs, Sigitai Remėza ir Laima Gerikienė,  šiame name negyvenate, per tiek metų niekada nesidomėjote bendrijos narių rūpesčiai, jokių susirinkimų nerengėte.  O, tiesa, Sigitas Remėza labai rūpinasi renovacija ir tada daro susirinkimus. Tačiau, kai Vaida Vasiliauskaitė su Onute Jankantiene kalbėjosi su Valentinu Šepeliovu ( 4 namo įgaliotinis ir valdybos narys), tai jis sakė, kad renovacija atlikta prastai ir labai nori patį Sigitą Remėzą paduoti į teismą už atliktą renovaciją. Einamieji klausimai Sigitui Remėzai nerūpi, o renovacija rūpi, nes Sigitas Remėza gauna papildomus pinigus.  Tik Vaidai Vasiliauskaitei pradėjus kelti į viešumą Jūsų, Sigitai Remėza, darbelius susirūpinote savo darbo vieta, t. y. lengvais pinigais (autorių nuomonė). Tik tada pradėjote visur lįsti ir rūpintis, kad tik gyventojai nuo jūsų nenusisuktų, tada pradėjote rengti kažką panašaus į susirinkimus, kurie surengti atskirai namais 2013 metais buvo negaliojantys. Todėl dabar nesivarginkite ir negaiškite savo brangaus laiko eiti ten, kur Jūsų niekas nelaukia kartu su Laima Gerikienė.

Susirinkimo darbotvarkė yra čia: susirinkimas Skelbiame susirinkimo lapelį, kad kuo daugiau bendrijos gyventojų apie tai žinotų.