Gyventojai, įgaliotiniai ir valdybos nariai, Sigitas Remėza yra pradėjęs skleisti informaciją, kad teismo nebus, nes neva yra atmesti papildomi prašymai. Tai netiesa. Po to, kai buvo susipažinta su byla, paaiškėjo dar keli dokumentų klastojimo ir švaistymo faktai, todėl buvo parašyti trys papildomi prašymai, visi jie yra pridėti prie bylos. Daugiau informacijos parašyti negalime. Tačiau reikia parašyti ieškinį ir įgalioti asmenį atstovauti bendrijai, tačiau ne visi įgaliotiniai deda parašus dėl to, kad būtų išieškoti iš Sigito Remėzos pinigai bendrijai, kuriuos jis iššvaistė. Nededa parašų be jokio paaiškinimo. Šiame straipsnyje šių įgaliotinių pavardžių nerašysime, bet tik šiame. Kituose straipsniuose paviešinsime. Todėl visi gyventojai eikite pas savo įgaliotinius ir klauskite ar padėjo parašą dėl susigrąžinimo bendrijos pinigus, kuriuos iššvaistė Sigitas Remėza. Taip pat kreipiuosi į Ryšininkų 4 namo gyventojus, jūs turite tik vieną įgaliotinį, kuris yra ir valdybos narys, būtų gerai, kad kita laiptinė taip pat išsirinktų įgaliotinį. Įstatyme yra numatyta asmeninė atsakomybė valdybos narių už priimtus sprendimus, todėl, jie atsako kolegialiai su bendrijos pirmininku už priimtus sprendimus valdant bendriją. Ištrauka iš įstatymo:16 straipsnis. Bendrijos valdybos kompetencija ir atsakomybė, punktas 8. Bendrijos valdybos nariai privalo atlyginti bendrijai nuostolius, atsiradusius dėl valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant bendrijos įstatus, šį ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus. Bendrijos valdybos narių prievolė atlyginti bendrijai nuostolius yra solidari. Nuo pareigos atlyginti nuostolius atleidžiami tie bendrijos valdybos nariai, kurie balsavo prieš sprendimą, dėl kurio atsirado nuostoliai, arba nedalyvavo valdybos posėdyje jį priimant ir per 7 dienas po to, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie tokį sprendimą, įteikė bendrijos valdybai (pirmininkui) prieštaravimą raštu dėl šio sprendimo priėmimo.