Klaipėdos miesto Merui buvo užduoti klausimai : kodėl valdininkai neišsinagrinėję situacijos organizuoja susitikimus su gyventojais ir, švelniai tariant, šneka nesąmones. Į tai Klaipėdos savivaldybė atsako, kad administracijos subjekto veiksmai ir bendrijų pirmininkų veiksmai turi atitikti LR įstatymus ir bendrijos įstatų nuostatas, jie turi būti nešališki ir objektyvūs, o jei taip nėra skųskite. Tai joks atsakymas į mūsų klausimus.Į mūsų klausimą turėjo būti atsakyta konkrečiai, L.Dūda turėjo pateikti įrodymus, kodėl nuverstas ir švaistęs bendrijos narių pinigus A. Paleckis geresnis už L. Girskienę, kuri greičiausiai yra ne iš jų (savivaldybės klerkų) geidžiamųjų ( autoriaus nuomonė).

Kadangi valdininkas L. Dūda pareiškė, kad kai kurie mūsų DNSB “ Rumpiškės“ įstatų punktai yra negaliojantys, tai iniciatyvinė grupė paprašė, kad viešai, rašte nurodytų, kurie įstatų punktai  yra negaliojantys, tačiau į tą klausimą valdininkai taip pat neatsakė (valdininkų 2 atsakymo punktas).

Ir pagaliau 3 punktas atsakymo yra apie Klaipėdos savivaldybės manymus, kai to tarpu naujame bendrijų įstatyme nėra nurodyta jokia procedūra, kas yra daroma tuo atveju, kai bendrija ar bendrijos pirmininkas nesilaiko LR Bendrijų  įstatymo ir neperregistruoja įstatų. Bendrijų įstatyme nėra nurodyta, kad įstatai netenka galios automatiškai ar kita procedūra. Mūsų iniciatyvinės grupės narių manymas yra kitoks nei Klaipėdos savivaldybės. Todėl šį Klaipėdos savivaldybės atsakymą skųsime įstatymų numatyta tvarka. Pridedame iniciatyvinės grupės paklausimas čia:Paklausimas Merui ir Klaipėdos savivaldybės atsakymas čia:Savivald. atsakymas 2014-05-28 . Pabaigai, bendrijų gyventojai, jei jūs išsirenkate dorą bendrijos pirmininką, tai yra toks gėris, tokia palaima, nes nereikia rašinėti valdininkams raštų ir laukti kokios tai pagalbos sutramdant nedorą bendrijos pirmininką, nes iš valdininkų pagalba, tai tas pats, kaip iš ožio pienas. Linkiu DNSB “ Rumpiškės’ kuo greičiau išsirinkti dorą bendrijos pirmininką. Visiems bendrijų nariams linkiu dorų bendrijos pirmininkų.