Gal būt tai nėra tokia aktuali informacija, bet, tiesiog, susipažinkite. Kai buvo rengiamasi visuotiniam įgaliotinių susirinkimui, buvo įgaliotiniai susirinkę Sigito Remėzos iniciatyva. Įgaliotiniams buvo suteikta informacija dėl įstatų, dėl kitų bendrijos valdymo dalykų, kaip, kad valdybos nariai bus renkami tik iš įgaliotinių, kad revizijos nebus, o bus samdoma įmonė ir t. t. Taip pat tame susirinkime kiekvienam įgaliotiniui buvo išdalinta 2013 metų pinigų panaudojimo ataskaita ir veiklos ataskaita su prašymu, kad šios ataskaitos nepatektų Vaidai į rankas, kad tik nebūtų paviešinta internete. Vaida šį susirinkimą apskundė Klaipėdos savivaldybei. Pridedame Vaidos skundą: Vaidos paklausimas savivaldybei.

Štai ką atsako savivaldybė:

dėl lėšų skyrimo, kad ir vienas pretendentas ir kitas pretendentas turėtų tas pačias sąlygas savęs pristatymui – savivaldybė atsako, kad  tai bendrijos visuotinio susirinkimo kompetencija, kam ir už ką apmokėti (4 punktas savivaldybės atsakymo)

dėl bendrijos pirmininko išrinkimo (5 punktas) tik bendrijos narių kompetencija išrinkti išsilavinusį ir nepriekaištingos reputacijos pirmininką.

dėl bendrijos narių organizuotos apklausos (6 punktas) savivaldybė atsako, kad ……vykdė apklausą dėl galimo išjungimo iš bendrijos sudėties 3-jų namų ( 6 punktas). Kokio įstatymo straipsnių vadovaujasi Klaipėdos savivaldybė vykdydama statistinę apklausą nenurodo, todėl šis atsakymas bus skundžiamas taip kaip numato įstatymas ir vėliau visa ši Klaipėdos savivaldybės rašliava bus perduota Teisingumo ministrui ir Prezidentei, nes Klaipėdos savivaldybė negali nurimti ir pradėti vadovautis įstatymais. Klaipėdos savivaldybės atsakymas čia:del pirmininko veiksmu