Įgaliotiniai, kurie buvo tame slaptame susirinkime  iš Sigito Remėzos sužinojo informaciją, kad negalima skaidyti penkių namų bendrijos, nes neva Rumpiškės 27 name yra kažkokie stebuklingi tinklai, nuo kurių priklauso visi likę namai, t. y. Ryšininkų 2,4,6 ir, tiesa, Ryšininkų 8 namas nėra prie nieko prijungtas. Mes nežinome ar aklai tiki kitų namų įgaliotiniai, kuriems Sigitas Remėza kabina makaronus ant ausų, bet Rumpiškės 27 namo įgaliotiniai netiki ir gerai daro. Rumpiškės 27 namas, kaip ir Ryšininkų 8 namas parašė raštus į visas įstaigas nuo kurių priklauso namo komunikacijos ir gavo atsakymus, kad gali steigti savo bendriją ir, kad turi atskirus tiek dujų, tiek šilumos tiekimo, tiek vandens įvadus ir šių tinklų apskaitos sistemas, Lesto ir taip aišku, kad yra atskiri apskaitos skaitliukai, nes atskirai kiekvienas butas moka Lesto. Sigitas Remėza atsipalaidavęs kalbą ką nori, jokių dokumentų savo šnekom neparodo, nepristato. Jei norite įrodyti Sigito Remėzos melą, tai patys gyventojai rūpinkitės įrodymais, ieškokite dokumentų, filmuokite Sigitą Remėzą. Kokiame darbe taip galima elgtis? Koks pasirinkimas naujai išrinktiems įgaliotiniams arba  su tuo taikstytis, arba už dyką dirbti ir aiškintis kur Sigitas Remėza prikabino makaronų ant ausų. Pagaliau, valdyba už dyka rinksis į susirinkimus peržiūrės sudarytas sutartis tarp bendrijos ir kitų paslaugų teikėjų bendrijai , aiškinsis kitas išlaidas, tuo tarpu Sigitas Remėza kiekviena mėnesį gaus po 3500 litų už nieką, už nedarbą, už melą, kuriuo pastoviai maitina bendrijos narius. Geras Sigito Remėzos gyvenimas.  Įgaliotiniai, valdybos nariai, jūs dirbsite, aiškinsitės kiekvieną išlaidą ir Sigito Remėzos pateiktą informaciją už dyką, o Sigitas Remėza gaus kiekvieną mėnesį atlyginimą po 3500 litų iš bendrijos narių  ir toliau užsiiminės makaronų kabinimu. Iniciatyvinė grupė klausia kur logika? Ar mąstantis žmogus gali daryti tokius sprendimus. Paliksime tai atviru klausimu, atsakykite kiekvienas sau į tą klausimą. DNSB “Rumpiškės“ gyventojai klauskite savo įgaliotinių, kodėl bendrijoje nėra tvarkos. Jei būtų išrinkta Vaida Vasiliauskaitė, tai tvarka būtų bendrijoje nuo pirmos dienos ir kas svarbiausia, būtų galima išaiškinti ir kitus Sigito Remėzos darbelius. Valdybos nariai iš kiekvieno namo būtų įdarbinti ir dirbtų už atlyginimą, tvarkytųsi savo namuose ne už ačiū. Su valdybos nariais būtų sudarytos ne tik darbo sutartys, bet ir pareiginiai nuostatai. Be to primename, kad visuotiniame bendrijos susirinkime buvo nubalsuota už Vaidos Vasiliauskaitės įstatus, nes bendrijos nariai suprato, kad Vaida Vasiliauskaitė nori rūpintis bendrija, o ne švaistyti pinigus į visas puses. Prisegame Rumpiškės 27 namo gautą info, apie tai, kad turi atskirą komunikaciją, nepriklausančia nuo nieko:27 namo dokumentai227 namo dokumentai127 namo dokumentai