Šių metų birželio 26 dieną įvyko visuotinis įgaliotinių susirinkimas (sąrašas pridedamas Igaliotiniai DNSB Rumpiskes), kuris turėjo priimti sprendimus pagal “neįvykusį“ 2013-12-17 visuotinį bendrijos susirinkimą. Kad 2013-12-17 dieną neįvyko visuotinis susirinkimas yra blefas, bet tiek to. DNSB “Rumpiškės“ bendrijos gyventojai ir nariai dabar turite laiptinių įgaliotinius ir, jei turite klausimų dėl bendrijos valdymo, dėl bendrijos pinigų panaudojimo viską sakykite savo laiptinių įgaliotiniams. Jei pastebėsite, kad laiptinių įgaliotiniai jūsų laiptinės gyventojus atstovauja netinkamai, keiskite bet kuriuo momentu, nes pagal bendrijų įstatymą laiptinių įgaliotinis gali būti pakeistas, jei netinkamai atstovauja laiptinės gyventojams ar bendrijos nariams 13 straipsnis : 6. Bendrijos nariai turi teisę atšaukti jiems atstovaujantį įgaliotinį. Laikoma, kad įgaliotinis prarado pasitikėjimą ir yra atšauktas, jeigu už jo atšaukimą atitinkamos daugiabučio namo dalies (korpuso, sekcijos) bendrijos narių susirinkime pasisakė daugiau kaip pusė visų jo atstovautų bendrijos narių. Apie sprendimą atšaukti įgaliotinį bendrijos nariai privalo nedelsdami pranešti atšauktajam įgaliotiniui ir bendrijos pirmininkui (valdybai).

Taip pat turime išsirinkę ir kitus DNBS“ Rumpiškės“  valdymo organus. Pridedame 2014-06-26 susirinkimo trump. in. Tai gi, galite kreiptis ir į kitus bendrijos valdymo organus. Jei notarai patvirtins naujus DNSB “ Rumpiškės“  įstatus, tada pateiksime įstatus šiame tinklapyje ir aptarsime, ką pavyko pasiekti ir kaip gyvensime toliau.

Dar vienas pastebėjimas, 2014-06-26 susirinkime dalyvavo advokatas, kuriam per 2013 metus buvo sumokėta 6100 litų. Paklausime S. Remėzos kiek kainavo advokato pasisėdėjimas visuotiniame mūsų bendrijos susirinkime, nes be advokato Sigitas Remėza turbūt nieko neišmano. Kiek bendrija sutaupytų lėšų, jei bendrijos pirmininkas turėtų aukštąjį išsilavinimą, o ne 11 klasių. Įdomu ar įgaliotiniai pateisina tokį Sigito Remėzos pinigų švaistymą. Be to iki šiol nėra gauta informacija, ką advokatas nuveikė per 2010, 2011, 2012, 2013 metus, nes per tuos visus metus mes advokatui sumokėjome 16900,00 litų. Sėkmės naujai išrinktai valdžiai dirbti kartu su Sigitu Remėza.