Vaida VasiliauskaitėAš, Vaida Vasiliauskaitė pakartotinai pristatau savo įstatus. Kurie sudaryti remiantis pavyzdiniais įstatais, kurie buvo skelbti savivaldybės tinklalapyje. Man nebuvo iš bendrijos lėšų skirta nė lito konsultacijoms dėl įstatų, na, mano išsilavinimas universitetinis- magistras. Sigitas Remėza kaip pats sako baigė 11 klasių, todėl jam reikėjo kreiptis į juristus dėl bendrijos naujų įstatų (taip sakė per bendrijos narių susirinkimą). Po to sakė, kad tie įstatai su klaidomis, matyt, juristai buvo nelabai išmanantys savo darbą, o gal Sigitas Remėza ką nors ne taip pasakė, bet jo išsilavinimo stoka bendrijai kainuoja papildomus pinigus. Todėl rinkite mane bendrijos pirmininku. Sigito Remėzos įstatuose pripainiotas, kas tikrina bendrijos buhalterinius dokumentus: 21.1 punkte rašo samdomas Revizorius(įmonė teikianti buhalterines paslaugas). Auditą gali atlikti tik tie asmenys, kurie turi teisę audituoti, t. y. tik auditorius turinti auditoriaus pažymėjimą. Ginčų komisiją sudaro 3 nariai, kodėl ne penki iš kiekvieno namo po 1 narį. Įstatų 24 punktas pritaikytas Sigitui Remėzai, nes įsirašė, kad gali būti bendrijos pirmininkas baigęs 11 klasių. Gal todėl taip brangiai kainuoja teisinės paslaugos, gal su 11 klasių išsilavinimu sunku suprasti dokumentų tekstą. Taip pat Sigito Remėzos įstatuose nėra punkto dėl nepriekaištingo reputacijos, nes dabar būtų sunku tokią užpildyti, nes yra baustas savivaldybės, dėl to, kad netinkamai valdo bendriją (tokią pažymą jau esame du kartus įkėlę). Aš esu užpildžiusi nepriekaištingos reputacijos pažymą. Todėl rinkite mane. Vaidai Vasiliauskaitei nebuvo šanso pristatyti savo įstatų įgaliotiniams, Sigitas Remėza pasakė, kad jei norite, tai Vaidos Vasiliauskaitės įstatus atsispausdinkite iš interneto, kai tuo tarpu savo įstatus įdavė kiekvienam įgaliotiniui į rankas. Dėl to, kad yra sudaromi dvigubi standartai kandidatuojantiems bendrijos pirmininkams, Vaida Vasiliauskaitė tą sueiga skųs savivaldybei. Sigitas Remėza nusamdo mokykloje patalpas už bendrijos lėšas ir daro sueigą, kur turi visas galimybes agituoti už save, o Vaida Vasiliauskaitė tokios galimybės neturi, ji turi nuomoti patalpas už savo pinigus, arba išvis nieko nedaryti, nes Sigitas Remėza nesudaro vienodų galimybių abiem kandidatams. Internetinė svetainė yra sukurta už asmenines lėšas ir tai nėra Sigito Remėzos reikalas. Mes iš vis nenorime, kad Sigitas Remėza lankytųsi šioje svetainėje, todėl duoti nuorodas į mūsų asmeninės svetainės adresą yra paprasčiausiais nekompetentingumas. Nors gal stebėtis ir neverta, nes kaip pats sako, gal baigė tik 11 klasių, o gal ir ne.

Mano, Vaidos Vasiliauskaitės, įstatai skiriasi nuo Sigitos Remėzos įstatų tuo, kad yra aišku dėl bendrijos finansų patikrinimo, yra aišku dėl ginčų komisijos sudėties 5 bendrijos nariai. Yra aišku dėl įgaliotinių – 28 įgaliotinai nuo laiptinės po du. Yra aišku, kad valdybą sudaro 5 nariai iš kiekvieno namo po 1 valdybos narį. Su valdybos nariu jo kadencijai yra sudaroma darbo sutartis, kad rūpintųsi savo namu ne už dyką, o už atlyginimą, nes darbo yra. Išlaidos apmokėjimui valdymo organams už darbą nepadidėję, nes 2760 litų ( be darbdavio sodros), atitinkamai daliname kiekvienam valdybos nariui, t. y. už butą gauna po 2,7 litus valdybos narys ir bendrijos pirmininkas po 2,3 litus. Taigi bendrijos pirmininkas per mėnesį uždirbs 1269,60 litų, o valdybos nariai 324,00 litus ir Ryšininkų 4 namo valdybos narys – 194,40 litus. Šie paskaičiavimai be sodros. Sudėjus valdybos narių ir bendrijos pirmininko atlyginimą bendrijos biudžetas nėra viršijamas 2760,00 litų be sodros. Todėl pagal mano, Vaidos Vasiliauskaitės, įstatus, jei namo valdybos narys norės pats susirasti plastikinius langus ir į savo namą sudėti, tai jis darys už atlygį, jei norės organizuoti laiptinių dažymą, taip pat darys už atlygį. Valdybos narys turės dirbti kiekvieną dieną po 2 valandas už valandą atlyginimas preliminariai yra 7,04 litai. Neaiškinsiu elementarių dalykų, kad gal vieną dieną valdybos narys nedirbs, bet kitą dieną pagal poreikį atidirbs daugiau valandų.  Jei savo pareigų nevykdys su valdybos nariu bus nutraukiama darbo sutartis. Kadangi  darbo sutartyje bus numatyta, kad darbo sutartis galioja tik iki perrinkimo, perrinkus kitu valdybos nariu, sutartis automatiškai nutrūksta ir nelieka jokių įsipareigojimų mokėti išeitinių kompensacijų. Taip pat turi būti sudarytos sutartys ir su kitais renkamais bendrijos organais. Bendrijos pirmininkė kiekvieną dieną dirbs po 4 darbo valandas. Mano manymu labai logiški įstatai, aš atitinku visus reikalavimus, kurie yra keliami pavyzdiniuose savivaldybės įstatuose, todėl rinkime mane bendrijos pirmininke.  Mano paruošti įstatai čia:DNS Bendrijos istatai