Pasižiūrėjus ataskaitą,menesinis atlyginimas bendrijos darbuotojų bendrijos darbuotojai uždirba pakankamai, bet pagal įstatymus bendrija nėra valdoma. Laiku nėra pakeisti įstatai, nedaromi metiniai susirinkimai veiklos ataskaitai tvirtinti, neaišku dėl kažkokių paslaptingų įvadų, bendrijos pirmininko įgaliojimai seniai pasibaigę. Todėl naujai išrinktai valdžiai bus daug darbo: reikės peržiūrėti visų darbuotojų darbo sutartis ir įrašyti pakeitimus, reikės perrašyti bendrijos pirmininko sutartį ir nepadaryti klaidų ją surašant, nes iniciatyvinė grupė tikrai sutikrins visus įrašus ir ar jie atitinka renkamų organų reikalavimus.

Kita problema ilgalaikis turtas, kai pasižiūri į ilgalaikio turto sąrašą, tai pastebi, kad paskutiniu laiku bendrija taip apsirūpinusi kompiuteriais, nors kompiuterių parduotuvę atidaryk, todėl naujai išrinktai valdžiai reikės spręsti tokius klausimus, kaip bendrijos lėšų tikslingas panaudojimas. 2013 metais buvo nupirkti du nešiojami kompiuteriai. Tikimės, kad nauja bendrijos valdžia išsiaiškins kur yra ilgalaikis turtas, kas juo naudojasi, t. y. kas materialiai yra atsakingas už turtą. 2013 pinigų panaudojimas 04 Todėl linkime naujai valdžiai būti nepakantiems visokiems pirkiniams, kurie nereikalingi bendrijai. Vadovautis įstatymais ir jų laikytis, kaip, kaip dažnai kartoja Sigito Remėzos žentas, kad viskas turi būti pagal įstatymus. Mes Sigito Remėzos žentui pritariame ir, pasibaigus 2014 metams, tikrinsime visus 2014 metų buhalterinius dokumentus. Ir, radus pažeidimus,  pažadame Sigito Remėzos žentui, perduosime visus pažeidimus į ekonominę policiją. Taip pat iniciatyvinė grupė nežino kiek tai tiesa, kiek ne, bet Sigitas Remėza neva vienai įgaliotiniai pasakė, kad už dujinius pistoletus įnešė pinigus į kasą. Todėl iniciatyvinė grupė reikalaus iš Sigito Remėzos tą faktą patvirtinančio dokumento. Įdomu, ar Sigitas Remėza ir jo žentas būtų tokie atlaidūs kitam bendrijos pirmininkui, kuris gaudamas tokį atlyginimą daugiau kaip 17 metų valdytų bendriją nesilaikydamas nei įstatymų, nei įstatų ta apimtimi kaip bendrijos veiklos tvirtinimas, bendrijos lėšų panaudojimas ir t.t. Sėkmės naujai bendrijos valdžiai!