Sigitas Remėza dar 2013 metais tvirtino, kad yra patvirtintas bendrijos pirmininku, kad yra išrinkta valdyba ir įgaliotiniai. Primename YouTube įrašas

pirmas Sigito Remėzos melas, nes tik šiais metais yra renkamas bendrijos pirmininkas, įgaliotiniai ir valdyba, o kam rinkti 2014 m., jei pagal Sigitą Remėzą 2013 m. jau buvo patvirtinti įgaliojimai būti bendrijos pirmininku taip pat buvo išrinkti įgaliotiniai bei valdyba.

Sigitas Remėza slaptoje įgaliotinių sueigoje, sakė, kad visi ar kažkoks svarbus mazgas yra Rumpiškės 27 name ir dėl to būtinai turi būti bendrija iš 5-kių namų – absoliutus Sigito Remėzos melas, nes Ryšininkų 8 namas turi visus savo individualius įvadus ir gali kurti savo atskirą bendriją. Ši informacija, kad Ryšininkų 8 namas turi atskirus tinklus buvo pateikta Sigitui Remėzai. Be to kokia bendrijos primininko kompetencija, jei vadovaudamas daugiau kaip 17 metų nežino apie esančius įvadus namuose.

Mes iniciatyvinės grupės nariai išsiuntinėsime laiškus visiems notarams dėl neteisėto prijungimo prie DNSB „Rumpiškės“ trijų namų, taip pat, kad įstatai yra tik dviejų namų, kad jokie naujų įstatų tvirtinimai pagal 5-kis namus nebūtų galimi.

Kitas klausimas, jums, įgaliotiniai. Ar jūs, įgaliotiniai, nepavargsite tikrindami ar Sigitas Remėza jums pateikė teisingą informaciją ar ne. Be to Jūs, įgaliotiniai, dirbate savanoriškais pagrindais, o Sigitas Remėza už pinigus apie 3500 litų su mokesčiais už mėnesį. Aš pasiskambinau į prokuratūrą ir paklausiau ar yra byla dėl DNSB „ Rumpiškės“ veiklos perduota į prokuratūrą, man atsakė, kad taip yra ir yra paskirtas prokuroras.

Sigitas Remėza 2014 m. gavo 100 litų baudą, šis dokumentas pridedamas Nustatyti pažeidimai ,kai buvo tikrinama DNSB „ Rumpiškės“ valdymo organų veikla. Vadinasi valdininkai rado valdymo organų, t. y. Sigito Remėzos darbo broką ir vienas iš jų seniai pasibaigę bendrijos pirmininko įgaliojimai.

Sigitas Remėza yra baigęs tik vidurinę, bet dokumento, kad baigė nematėme, gal nėra baigęs. Gal todėl iki dabar meluoja įvairiais bendrijų valdymo klausimais. Gal todėl taip bijo manęs, Vaidos Vasiliauskaitės, turiu universitetinį išsilavinimą. Bet aš pažadu, jei Sigitas Remėza bus išrinktas bendrijos pirmininku, mes iniciatyvinė grupės nariai skųsime. Dabar jau yra paruošti skundai dėl Sigito Remėzos vadovavimo bendrijai. Apskųsime, kad nebuvo visuotiniame bendrijos susirinkime tvirtinamos 2013 metų finansinės ataskaitos, kaip priklauso iki 2014-04-30 dienos. Taip pat tikrinsime savo iniciatyva 2014 metų bendrijos buhalterinius dokumentus ir, jei reikės, rašysime ekonominiai policijai. Yra bendrijoje narių, kam labai patinka Sigitas Remėza, bet yra bendrijoje narių, kurie kontroliuos kiekvieną Sigito Remėzos išleistą litą.

Visus bendrijos narius iniciatyvinė grupė kartu su Vaida Vasiliauskaite gerbia ir pritaria, kad visi bendrijos nariai turi vienodą teisę balotiruotasi  į renkamas pareigas. Taip pat noriu paantrinti vienai įgaliotiniai iš Ryšininkų 2 namo Irinai S., kuri pasakė, kad ji neprisidės prie juodų Vaidos Vasiliauskaitės darbelių, aš nežinau, kokius aš juodus darbelius darau, bet dėl bylos, kuri yra susijusi bendrijos veikla informuosime šioje svetainėje. Taip pat noriu paantrinti ir Sigito Remėzos žentui Ryšininkų 8 namo įgaliotiniui, kuris pastoviai primena įstatymus. Puiku, tai gi, jei jūsų uošvis nesilaikys įstatymų, mes jūsų uošvį skųsime, ir skųsime, ir rašysime į ekonominę, į prokuratūrą ir viskas bus pagal įstatymus. Ir prokuratūra, ir ekonominė pradėjo tirti bendrijos veiklą ir savivaldybės administracinis viešos tvarkos skyrius skyrė 100 litų baudą Sigitui Remėzai taip pat pagal įstatymus.